Wizerunek warsztatów a braki kadrowe! Weź udział w ankiecie.

20 września 2023, 10:22

Wizerunek warsztatów samochodowych to składowa działań tysięcy drobnych i średnich przedsiębiorców. Jak kształtować pozytywne postrzeganie warsztatów przez młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy? Jak zachęcać młodzież do związania swojej drogi zawodowej z naprawą pojazdów? Jak lepiej rozwijać działalność niezależnych warsztatów? Między innymi tych kwestii dotyczy nasza nowa ankieta.

Wypełnienie tej krótkiej ankiety nie powinno zająć więcej niż 3 minut. Poświęcenie tego czasu pozwoli nam na opublikowanie wkrótce ciekawych danych. Zapraszamy do udziału wszystkich przedstawicieli niezależnych warsztatów.

ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW WARSZTATÓW MOTORYZACYJNYCH

1. Jaki jest Twoim zdaniem wizerunek warsztatów niezależnych w postrzeganiu przez kierowców? *

2. Zaznacz 3 kwestie najważniejsze dla kształtowania dobrego wizerunku warsztatów niezależnych: *

3. Czy firma oferuje usługę door-to-door tzn. czy odbiera i dostarcza po naprawie samochody klientom? *

4. Czy warsztat oferuje samochód zastępczy dla klienta? *

5. Czy oferując samochód zastępczy dla klienta pobierana jest opłata? *

6. Czy Państwa warsztat przyjmuje uczniów/studentów na praktyki lub staże? *

(zaznacz każdą prawdziwą odpowiedź)

7. Zaznacz wszystkie zadania, które powierzane są praktykantom lub stażystom. *

8. Czy przyjmowanie praktykantów zawodowych lub stażystów zwiększa szansę na pozyskanie w przyszłości dobrego pracownika? *

9. Blisko 40% uczniów szkół motoryzacyjnych nie jest zainteresowanych pracą w usługach. Zatem czy widzisz sens współpracy warsztatów ze szkołami motoryzacyjnymi? *

(zaznacz każdą odpowiedź z którą się zgadzasz)

10. Czy inwestycje w Twoim warsztacie w 2023 w porównaniu do roku 2022 roku: *

METRYCZKA

Ile jest w warsztacie stanowisk naprawczych? *

Wielkość miejscowości, w której działa warsztat: *

Czy firma działa w ramach sieci warsztatowej dystrybutora lub producenta części? *

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!