Rozwiązania febi bilstein: napęd układu rozrządu silnika 2.0 BHDI PSA

, 20 kwietnia 2021, 12:37

Silniki 2.0 HDI koncernu PSA, o oznaczeniu kodowym DW10TD xxx, mają szerokie zastosowanie, jako źródło napędu w samochodach wielu producentów. Obecnie stosowane wersje konstrukcyjne tych silników dostosowane są do rygorystycznych wymogów normy emisji związków toksycznych w spalinach, EURO 6. Z tego powodu określane są również mianem BHDI, seria F, od wskazania na zastosowanie systemu Ad- Blue, umożliwiającego wtrysk roztworu mocznika do układu wylotowego, w celu redukcji tlenków azotu, NOx.

Zmodyfikowany jest również wysokociśnieniowy układ zasilania silnika w paliwo. Modyfikacja ta przekłada się na metodykę wymiany napędu układu rozrządu. Sterowanie pracą zaworów w silnikach 2.0 HDI realizowane jest za pomocą napędu z dwoma rodzajami przekładni. W przypadku silników BHDI, przekładnią realizującą napęd z wału korbowego na wałek rozrządu zaworów wylotowych jest przekładnia pasowa. Przeniesienie napędu pomiędzy wałkami rozrządu realizowane jest za pomocą przekładni łańcuchowej. Wałek rozrządu zaworów wylotowych jest wałkiem czynnym, napędzającym.

Istotną różnicą, w odniesieniu do poprzednich wersji konstrukcyjnych silnika, jest konieczność stosowania innych punktów ustalających położenie wałka rozrządu zaworów wylotowych, w przypadku wymiany napędu układu rozrządu, a innych, w przypadku wymiany pompy wysokiego ciśnienia układu zasilania silnika w paliwo.

Pierwszym etapem wymiany elementów składowych napędu układu rozrządu jest wymiana łańcucha i napinacza odpowiedzialnych za przeniesienie momentu obrotowego pomiędzy wałkami rozrządu. Wykonanie tych czynności jest możliwe po wcześniejszym demontażu pokrywy głowicy oraz osłony napędu pasowego układu rozrządu, rys. 1.

Rys.1. Komora silnika Peugeot Traveller z silnikiem 2.0 BHDI. Oznaczanie pokrywy głowicy i osłony napędu pasowego układu rozrządu, (rys. J. Kaparuk)

W tym celu silnik powinien być ustawiony w sposób umożliwiający zablokowanie układu korbowo- tłokowego na kole zamachowym za pomocą trzpienia osadzanego w otworze kadłuba pod rozrusznikiem oraz wałka zaworów wylotowych, na kole pasowym. Ustawienie wału korbowego należy przeprowadzić poprzez obrót kluczem na śrubie montażowej koła pasowego napędu osprzętu, rys. 2. Obrót wałem korbowym jest możliwy po wcześniejszym demontażu koła i nadkola z prawej strony oraz wspornika nadkola i osłony napędu osprzętu, rys. 2.

Rys.2. Wspornik nadkola, osłona napędu osprzętu oraz koło pasowe napędu osprzętu (oznaczenie strzałkami), Peugeot Traveller z silnikiem 2.0 BHDI, (rys. J. Kaparuk)

Obrót wałem korbowym powinien być realizowany w kierunku, zgodnym z kierunkiem pracy silnika. Ustawienie przekładni łańcuchowej napędu wałków rozrządu powinno odpowiadać korelacji ogniw wyróżnionych na łańcuchu ze znakami na zębatkach. Położenie ogniw wyróżnionych, rys.3 i znaków na zębatkach, na górze. Należy zablokować napinacz łańcucha. Kolejnym etapem jest demontaż koła pasowego z wałka zaworów wylotowych, odłączenie akumulatora i wymontowanie wtryskiwaczy oraz pokrywy łożysk wałków rozrządu. Obsługę przekładni łańcuchowej można wykonać używając zestawu febi 37620, rys. 3.

Rys. 3. Zestaw febi 37620 do obsługi przekładni łańcuchowej napędu wałków rozrządu silnika 2.0 BHDI, (rys. Bilsteingroup)

Podczas wymiany łańcucha i napinacza należy zweryfikować stan czopów wałków rozrządu, rolek w dźwigienkach, popychaczy z uszczelniaczami, zębatek oraz obecność tulejek centrujących pokrywę łożysk wałków rozrządu względem głowicy. W razie stwierdzenia uszkodzeń, należy wymienić elementy niesprawne. Po zamontowaniu nowego napinacza, konieczne jest jego odblokowanie. Oferta febi w odniesieniu do układu rozrządu silnika 2.0 BHDI obejmuje 15 pozycji, katalog on-line: partsfinder.bilsteingroup.com.

Koniecznymi do wymiany elementami są: uszczelniacz wałka rozrządu zaworów wylotowych febi 107976, rys. 4 i uszczelka pokrywy łożysk wałków rozrządu. Ponowne połączenie pokrywy łożysk z głowicą powinno być wykonane z wykorzystaniem dedykowanych mas uszczelniających w czasie do 5 minut od nałożenia masy na powierzchnię głowicy. Zalecenie to uwarunkowane jest zmianą konsystencji masy uszczelniającej.
Zalecane jest uprzednie oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni styku. Masa uszczelniająca powinna być naniesiona na głowicę w sposób ciągły, na szerokość od 1,5 do 2,5 mm. Podczas montażu pokrywy głowicy konieczne jest zastosowanie nowej uszczelki. Należy przestrzegać zalecanych wartości momentów dokręcenia połączeń śrubowych jak również kolejności ich dokręcenia.

Rys. 4. Uszczelniacz wałka rozrządu zaworów wylotowych febi 107976 silnika 2.0 BHDI, (rys. Bilsteingroup)

Podczas wymiany elementów składowych przekładni pasowej, realizującej przeniesienie momentu obrotowego z wału korbowego na wałek rozrządu zaworów wylotowych, należy
zablokować wałek zaworów wylotowych, na kole pasowym za pomocą trzpienia o średnicy 8 mm, rys. 5a, poz. 1. Położenie wału korbowego i odpowiadające mu położenie koła pasowego wałka rozrządu zaworów wylotowych, ustalone wcześniej.

Nie należy ustalać położenia wałka rozrządu zaworów wylotowych za pomocą trzpienia o średnicy 6 mm, bazując na otworze, poz. 2, rys. 5a i 5b, oraz korelującym z nim otworem w głowicy, poz. 2’, rys. 5b. Ustawienie bazujące na otworach oznaczonych 2 oraz 2’, rys. 5, stosuje się podczas wymiany pompy wysokiego ciśnienia układu zasilania silnika w paliwo.

Rys.5. Ustawienie koła pasowego wałka rozrządu zaworów wylotowych silnika 2.0 BHDI podczas wymiany elementów składowych przekładni pasowej, (rys. J. Kaparuk)

W sytuacji, gdy nie ma możliwości zablokowania wałka zaworów wylotowych na kole pasowym za pomocą trzpienia o średnicy 8 mm, zachodzi przesunięcie otworów w kole pasowym i głowicy. Wartość tego przesunięcia nie może przekraczać 1 mm. Przesunięcie można sprawdzić za pomocą trzpienia o średnicy 7,5 mm. Obsługę przekładni pasowej można wykonać używając zestawu febi 103081,rys. 6.

Po dokonaniu montażu wszystkich elementów i podłączeniu akumulatora zalecana jest diagnostyka silnika za pomocą testera. Szczegółowa oferta bilstein group dostępna w katalogu on- line na stronie: partsfinder.bilsteingroup.com.

Rys. 6. Zestaw febi 103081 do obsługi przekładni pasowej napędu układu rozrządu silnika 2.0 BHDI, (rys. Bilsteingroup)

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!