Wskazówki dotyczące wymiany łożysk piast kół

22 lipca 2020, 10:42

Łożyska piast kół nie należą do najprostszych do zainstalowania części, dlatego firma NSK, jeden z największych producentów łożysk, przygotowała wskazówki i porady, które pomogą uniknąć typowych błędów.

Przed montażem należy porównać nowe łożysko z zamontowanym. Wybór niewłaściwego łożyska to najczęstszy błąd popełniany przez mechaników. Jeśli łożysko zostanie wybrane prawidłowo, można je szybko sprawdzić ponownie, np. za pomocą katalogu online NSK.

Zapobieganie uszkodzeniom enkodera magnetycznego

Niektóre łożyska piast wyposażone są w enkoder magnetyczny dla sygnału ABS i wymagają zwiększonej uwagi przy montażu. Uszczelki enkodera zawierają wiele biegunów N+S, których położenie jest odczytywane przez czujnik prędkości (Fot 1). Jeśli bieguny N + S ulegną uszkodzeniu podczas instalacji, może to doprowadzić do awarii układu ABS.

Fot. 1 – Czujnik ABS pojazdu odczytuje wiele biegunów N + S znajdujących się w uszczelce enkodera magnetycznego.

Używając karty testowej NSK mechanicy są w stanie określić, czy łożysko piasty zostało wyposażone w enkoder. Tej samej karty testowej można również użyć do ustalenia, czy zamontowane łożysko ma uszkodzone bieguny (jeśli wynik różni się od pokazanego na Fot. 2., co z kolei może pomóc technikom w identyfikacji problemów z sygnałem ABS.

Fot. 2 – Za pomocą karty testowej NSK mechanicy mogą potwierdzić obecność i lokalizację enkodera.

Zabezpieczanie enkodera przed zanieczyszczeniami i działaniem magnesów

Dobrą praktyką jest niedopuszczanie do kontaktu enkodera z narzędziami, takimi jak klucze czy śrubokręty, ponieważ mogą one zmieniać biegunowość, co również prowadzi do problemów z sygnałem ABS. Mając to na uwadze, łożysko należy wyciągać z opakowania ochronnego dopiero bezpośrednio przed montażem.

Zapewnianie poprawnej orientacji enkodera

Enkodery są umieszczone tylko po jednej stronie łożysk kół generacji Hub I – tak jak identyfikuje to karta testowa – dlatego ważne jest, aby zapewnić ich prawidłową orientację po wciśnięciu łożysk w zwrotnicę. Przed rozpoczęciem tej operacji zawsze należy sprawdzić, czy po montażu powierzchnia enkodera będzie przylegać do czujnika.

Unikanie nacisku na powierzchnię enkodera

Do wciskania łożysk należy użyć narzędzia, które styka się tylko z powierzchnią czołową pierścienia zewnętrznego łożysk piast generacji Hub I (Fot. 3). Nigdy nie należy naciskać na uszczelkę enkodera i na pierścień wewnętrzny, ponieważ doprowadzi to do uszkodzenia łożyska już po paru kilometrach jazdy. Po wybraniu odpowiedniego narzędzia, należy ustawić łożysko w jednej linii z otworem zwrotnicy i wcisnąć je pionowo w zwrotnicę.

Fot. 3 – Należy wybrać takie narzędzie, które naciska tylko na zewnętrzny pierścień łożyska, pozostawiając wystarczający prześwit otworu, tak jak pokazano na schemacie przekładki.

Dalsze wskazówki dotyczące prawidłowego montażu łożyska

Podczas całego procesu wymiany łożysk należy pamiętać o wielu ogólnych wskazówkach, takich jak zabezpieczenie wszystkich części zawieszenia w celu uniknięcia uszkodzeń. Dodatkowo, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie łożyska, szczególnie ważne jest kontrolowanie pozycji piasty i zwrotnicy podczas montażu oraz wcześniejsze oczyszczenie wszystkich powierzchni mających kontakt z łożyskiem (Fot. 4 i 5).

Fot. 4.
Fot. 5 – Ważne jest, aby kontrolować położenie piasty i zwrotnicy podczas montażu i upewnić się, że wszystkie powierzchnie mające kontakt z łożyskiem zostały wcześniej oczyszczone.

Na koniec, dla zapewnienia bezpiecznego ponownego montażu, technicy powinni stosować wyłącznie momenty dokręcania zalecane przez danego producenta samochodów. W szczególności należy pamiętać, że przyłożenie nadmiernego momentu obrotowego do nakrętki CVJ (przegubu homokinetycznego) może prowadzić do uszkodzenia łożyska (Fot. 6).

Fot. 6. – Podczas ponownego montażu należy uważać, aby nie przykładać zbyt dużego momentu do nakrętki CVJ (przegubu homokinetycznego), ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia łożyska.

Prawidłowy montaż łożysk kół piast generacji Hub I z enkoderami magnetycznymi jest szczególnie wymagający, dlatego firma NSK opublikowała film pokazujący szczegółowo każdy etap procesu. NSK oferuje również specjalne szkolenia skupiające się na łożyskach kół. Wszyscy zainteresowani są proszeni o bezpośredni kontakt z firmą.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!