Zarządzanie produktem – szkolenie

, 2 stycznia 2008, 0:00

W dniach 10-11.01.2008 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie „Zarządzanie produktem”.

W realiach funkcjonowania na współczesnym rynku istotnym elementem jest postępujący proces odchodzenia od zarządzania i konkurowania na rynku w oparciu o całą firmę, a skupienie się na strategicznych elementach kształtowania pola rynkowego, jakim jest produkt w układzie spójnego portfela produktowego firmy. Posiadanie i wykorzystanie wiedzy oraz umiejętności z tego zakresu stanowi istotny fundament działania współczesnego menedżera marketingu i sprzedaży, decydujący o sukcesie pojedynczego produktu, który powinien przekładać się na sukces całego portfela jak i firmy nim zarządzającej.

Szkolenie skierowane jest do menedżerów produktu i menedżerów marki pragnących usystematyzować i wzbogacić swoją wiedzę w tym zakresie oraz menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz specjalistów mających zamiar zająć się tym zagadnieniem w ramach przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu
Szkolenie prowadzone w formie wykładów i wspólnych dyskusji, uzupełniane jest praktycznymi zadaniami własnymi (case’ami) realizowanymi przez uczestników oraz grą menedżerską, będącą symulacją funkcjonowania w ramach zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie produktem. Podsumowaniem szkolenia jest analiza wybranych przypadków, przy których uczestnicy będą mogli sprawdzić pozyskane umiejętności w trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne doświadczenia prelegenta z zakresu generowania innowacji produktowych i komercjalizacji produktów, wprowadzania ich na rynki krajowe i zagraniczne oraz zarządzania nimi w poszczególnych fazach rynkowego ich bytu.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

Badania potrzeb nabywców, poszukiwanie idei, określanie przyszłych cech produktu.
Projektowania i rozwoju produktu.
Oceny pozycji przedsiębiorstwa i produktów konkurencji.
Testów rynkowych serii próbnej.
Planowania i kontroli procesu wprowadzania oraz wycofywania produktu na/z rynek/u.
Obserwowania zachowań nabywców.

Wprowadzania i wycofania produktu z rynku.
Zarządzanie produktem, linią produktowa i portfelem.

Program szkolenia
Dzień 1 (10:00 – 16:30)
1. Produkt w strategii marketingowej firmy
a. Poziomy produktu,
b. Cykl życia produktu,
c. Rola i miejsce produktu w działaniach rynkowych firmy,

d. Pytania/wątpliwości/dyskusja.
2. Audyt portfela produktowego
a. Metodologia audytu produktów,
b. Przesiewanie i kategoryzowanie produktów,
c. Rewitalizacja produktów,
d. Wycofywanie produktów,
e. Pytania/wątpliwości/dyskusja.

3. Wprowadzanie nowego produktu
a. Generowanie idei,
b. Weryfikacja idei,
c. Opracowywanie koncepcji produktu,
d. Testowanie β,
e. Analiza ekonomiczno-finansowa,
f. Test prototypu,
g. Pytania/wątpliwości/dyskusja.

Dzień 2 (09:00 – 15:30)
4. Testowanie rynku docelowego produktu
a. Metody badawcze w testowaniu rynkowym,
b. Przesłanki wyboru,
c. Kryteria oceny wyników testowania,
d. Pytania/wątpliwości/dyskusja.
5. Wprowadzanie nowego produktu na rynek
a. Strategie komercjalizacji,

b. Zagrożenia rynkowe dla produktu,
c. Wsparcie sprzedażowe dla nowego produktu,
d. Pytania/wątpliwości/dyskusja.
6. Gra menedżerska (praca w grupach na bazie przykładu wybranego rynku)
a. Zdefiniowanie potrzeb w zakresie oferty produktowej,
b. Wygenerowanie i weryfikacja idei produktowej,
c. Wprowadzenie produktu na rynek.
7. Gra menedżerska (praca w grupach na bazie przykładu wybranego rynku) – cd.
a. Określenie kandydata na usunięcie z portfela produktowego,

b. Wybór strategii wycofania produktu z rynku,
c. Zagospodarowanie luki rynkowej,
d. Omówienie wyników gry i porównanie zaprezentowanych rozwiązań.

Prowadzący: Piotr Ratajczyk

Miejsce

Szkolenie odbędzie się w Centrum Finansowym Puławska, na ul. Puławska 15 w Warszawie (10-15 min od Dworca Centralnego).

Koszt
Zgłoszenie udziału do 7. stycznia 2008 r. – 1390 zł + 22% VAT (1695,80 zł)
Zgłoszenie udziału po 7. stycznia 2008 r.- 1590 zł + 22% VAT (1939,80 zł)

Promocje:
Promocja „1+1” Przy zgłoszeniu dwóch osób, dla drugiej osoby udzielamy 20% rabatu.

Promocja „2+1” Przy zgłoszeniu trzech osób na szkolenie, uczestnictwo dla trzeciej osoby jest bezpłatne.
Promocje nie łączą się.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Ostateczny termin zgłoszenia udziału w szkoleniu mija 8. stycznia 2008 r.

Formularz zgłoszeniowy: http://www.akademiamenedzera.pl/p_images/pliki/14b590de0e.doc  

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!