Projektowanie magazynów – szkolenie

, 18 lipca 2007, 0:00

Termin: 26 lipca 2007 – 27 lipca 2007
Trener:
Hubert Wylot
Ośrodek: Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy EXPLORIS w Serocku

Opracowanie projektu magazynu a następnie kierowanie jego realizacją to zadanie ambitne i trudne, choć przynoszące ogromną satysfakcję.
To szkolenie przygotowane zostało specjalnie z myślą o wszystkich menedżerach logistyki, którzy muszą lub będą musieli się zmierzyć z wyzwaniem zbudowania nowego magazynu.
Celem jest przekazanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnego do zaprojektowania i wybudowania magazynu funkcjonującego zgodnie z założeniami i najlepszym logistycznym "know – how".

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami projektowania magazynu wraz z etapami występującymi podczas realizacji inwestycji.
Uczestniczy w trakcie szkolenia przechodzą przez kolejne procesy i fazy. Zapoznają się problemami, zagrożeniami oraz poznają sposoby ich rozwiązywania.

W efekcie na koniec poprzez ciągłą pracę w grupach powstanie w formacie 2D kilka obiektów gotowych przejąć pełną funkcję gotowego magazynu.

Program szkolenia
1. CZYNNOŚCI WYKONYWANE W MAGAZYNIE.
2. PROJEKTOWANIE MAGAZYNU.
a. Strategiczne znaczenie magazynu.
b. Systemy magazynowania.
c. Rozplanowania.
d. Infrastruktura.
e. Analiza popytu, podaży.

f. Gospodarka zapasami.
g. Systemy dystrybucji.
3. ANALIZA POTENCJAŁÓW.
a. Analiza logistyczna.
b. Komponenty strategiczne, techniczne i informatyczne.
c. Wymagania i pozwolenia urzędowe.
d. Budżet przedsięwzięcia.
4. PROJEKT KONCEPCYJNY.

a. Analiza stanu aktualnego.
b. Opracowanie alternatyw.
• Rozbudowa czy nowa lokalizacja.
• Technologie budowlane (wady, zalety, zagrożenia, ekonomia).
c. Layout magazynu.
d. Projekt architektoniczno – budowlany.
e. Propozycja realizacji.
5. PROJEKT DETALICZNY.

a. Uściślenie konceptu.
b. Planowanie realizacji.
c. Wykonawca generalny czy zespół podwykonawców (wady i zalety).
d. Konkurs ofert (wybór Wykonawcy).
e. Umowy inwestycyjne (zagrożenia, przykłady).
6. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ.
a. Wymagana dokumentacja.

b. Harmonogram inwestycji.
c. Rachunek ekonomiczny (kontrola terminów i budżetu).
d. Koordynacja powiązań.
e. Etapy inwestycji.
f. Dokumentacja atestowa.
g. Zagrożenia w czasie realizacji.
h. Przyczyny opóźnień i najczęstszych błędów.

7. ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI.
a. Rozliczenie budżetu.
b. Wdrożenie do ruchu.
c. Wyposażenie w urządzenia logistyczne.
d. Zapewnienie zasobów ludzkich.
e. Procesy magazynowe.
f. Zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw.
g. Eksploatacja początkowa.

h. Weryfikacja funkcjonowania.
i. Przeglądy kwartalne, roczne.
j. Naprawy gwarancyjne.
8. PYTANIA I WOLNA DYSKUSJA.

Ceny:
Z zakwaterowaniem: 1895 PLN
Uczestnictwo w szkoleniu, Zakwaterowanie, Materiały szkoleniowe (Podręcznik, Handout”s), Materiały piśmiennicze, Pełne wyżywienie w trakcie szkolenia, Przerwy kawowe, Certyfikat ukończenia szkolenia, Grill z ogniskiem.

Bez zakwaterowania: 1765 PLN

Uczestnictwo w szkoleniu, Materiały szkoleniowe (Podręcznik, Handout”s), Materiały piśmiennicze, Obiady w trakcie szkolenia, Przerwy kawowe, Certyfikat ukończenia szkolenia, Grill z ogniskiem.

Formularz zgłoszeniowy: http://www.bonavigator.pl/zamowienie-o.php?id=137

 

Komentarze

Brak komentarzy!