Zarządzanie sprzedażą – szkolenie

13 czerwca 2007, 0:00

Termin: 21 czerwca 2007 – 22 czerwca 2007
Trener: Krzysztof Gwozdek
Ośrodek: Centrum Szkolenia Geovita w Jadwisinie

O szkoleniu
Zarządzanie Sprzedażą to szkolenie przygotowane z myślą o tych wszystkich, którzy kierują zespołami handlowymi zarówno tymi małymi – kilkuosobowymi jak i dużymi, liczącymi do kilkudziesięciu osób.

Zarządzanie Sprzedażą to szkolenie dla tych Dyrektorów i Kierowników Sprzedaży, którzy wiedzą i rozumieją, że tylko profesjonalnie zarządzany zespół handlowy osiąga a nawet przekracza postawione przed nim cele.

Zarządzanie sprzedażą to z jednej strony grupa handlowców, którą kierujesz, ich specyfika, nawyki, motywacja, umiejętności, z drugiej strony zarządzanie sprzedażą to twoje kompetencje menedżerskie.

Właściwe połączenie obu tych czynników zagwarantowało już niejednemu menedżerowi handlowemu pełny sukces.

Cele szkolenia
Biorąc udział w szkoleniu "Zarządzanie Sprzedażą" zostaniesz przygotowany do kierowania sprzedażą i zespołem handlowym.

W trakcie szkolenia „Zarządzanie Sprzedażą”:
1. Nauczysz się określać mocne i słabe strony zespołu handlowego. Zrobisz to po to aby wzmocnić to co jest siłą Twoich handlowców i eliminować ich ograniczenia.
2. Nauczysz się kierować swoim zespołem handlowym, wykorzystując cały arsenał sprawdzonych technik menedżerskich.

3. Dokonasz autodiagnozy własnych kompetencji menedżerskich.
4. Poznasz zastosowania narzędzi Dyrektora Handlowego w 7 najważniejszych obszarach zarządzania sprzedażą.
5. Dowiesz się jak możesz wspierać i uczyć swoich handlowców, tak aby zapewnić realizację celów, które im wyznaczyłeś.

Program szkolenia:
1. DYREKTOR HANDLOWY W POSZUKIWANIU MOCNYCH I SŁABYCH STRON SPRZEDAWCY.
a) Handlowiec, czyli kto?

b) Katalog kompetencji handlowych.
c) Zagrożenia i najczęstsze błędy w pracy handlowca.
2. OBSERWACJA HANDLOWCÓW W ICH PRACY.
a) Pożądane cechy sprzedawców.
b) Co możemy zaobserwować?
c) Co ważniejsze: cechy, czy zachowania?
d) Narzędzia obserwacji.
e) Analiza umiejętności.

3. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ, CZYLI RADZENIE SOBIE Z LUDŹMI.
a) Ja i zespół – psychologiczne i socjologiczne aspekty funkcjonowania jednostki w grupie.
b) Żelazne reguły komunikacji interpersonalnej.
c) Elementy konfliktu w relacjach menedżerskich.
d) Motywowanie jako funkcja menedżerska
e) Techniki skutecznego motywowania handlowców.
f) Umiejętność stawiania celów w zarządzaniu sprzedażą.

g) Właściwe delegowania zadań i kompetencji.
4. RADZENIE SOBIE ZE SOBĄ, RELACJAMI, STRESEM.
a) Autodiagnoza umiejętności menedżerskich.
b) Budowania trwałych relacji z innymi.
c) Stres w pracy menedżera handlowego i metody zapobiegania.
d) Jak rozpoznać symptomy wypalenia zawodowego i metody przeciwdziałania.
5. GRUPA SPRZEDAWCÓW JAKO ZESPÓŁ.
a) Formalne i nieformalne role w zespole handlowym.

b) Gdzie kończy się grupa a zaczyna profesjonalny zespół?
c) Cechy profesjonalnego zespołu handlowego.
d) Dynamika pracy zespołowej w dziale sprzedaży.
6. NARZĘDZIA MENEDŻERA SPRZEDAŻY W OBSZARZE.
a) Motywowania.
b) Nagradzania.
c) Karania.
d) Trudnych decyzji.

e) Expose szefa.
f) Szkolenia.
g) Spotkań.
7. WŁASNE UMIEJĘTNOŚCI WSPIERAJĄCE PODWŁADNYCH – ROZPOZNAWANIE I ROZWIJANIE WŁAŚCIWYCH.
a) Style kierowania zespołem.
b) Przywódca, czy lider zespołu sprzedażowego?
c) Mentoring – pozycja charyzmatyczna.
d) Czego oczekują Twoim handlowcy?

e) Co możesz im zaoferować?
f) Pomiędzy "oczekują" a "mogę" – metody osobistego wsparcia.
g) Autodiagnoza i samoocena.
8. UCZENIE PRZEZ PRZYKŁAD.
a) Rola osobistego przykładu w zarządzaniu zespołem handlowców.

b) Kiedy można "dawać przykład”?
c) Jak nie dać się podpuścić handlowcom? – Nieformalny wpływ grupy na menedżera.

Ceny:
Z zakwaterowaniem: 1895 PLN – Uczestnictwo w szkoleniu, Materiały szkoleniowe (Podręcznik, Ćwiczenia), Materiały piśmiennicze, Zakwaterowanie, Wyżywienie w trakcie szkolenia, Przerwy kawowe, Grill z ogniskiem, Certyfikat ukończenia szkolenia.
Bez zakwaterowania: 1765 PLN – Uczestnictwo w szkoleniu, Materiały szkoleniowe (Podręcznik, Ćwiczenia), Materiały piśmiennicze, Obiady w trakcie szkolenia, Przerwy kawowe, Grill z ogniskiem, Certyfikat ukończenia szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy: https://www.bonavigator.pl/zamowienie-o.php?id=204

 

Opublikowane przez: Redakcja

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!