Odpowiedzialność sprzedawcy i gwaranta w sprzedaży konsumenckiej i B2B (biznesowej)

, 9 maja 2007, 0:00

Szkolenie przeznaczone jest dla: pracowników działów prawnych, pracowników działów handlowych, serwisantów i przedsiębiorców. Omawiane zostaną ważne informacje za co i w jaki sposób odpowiada sprzedawca ale również jak unikać bezpodstawnych roszczeń ze strony klienta.

Program:

1. Wprowadzenie czyli omówienie przydatnych aktów prawnych
2. Zawarcie umowy sprzedaży czyli o tym jak powinno zawierać się umowy
– Zasady zawierania umów sprzedaży
– Obowiązki sprzedającego i kupującego
– Zasady wykonywania umów sprzedaży
– Kategorie umów zawieranych z konsumentem

– ogólne warunki i regulaminy umowne
– wzorce umów konsumenckich
– niedozwolone klauzule umowne
– Umowy zawierane na odległość
– Obowiązki informacyjne i konsekwencje ich niedochowania
– Prawo odstąpienia od umowy
3.Konsekwencje zawarcia umowy sprzedaży czyli jakie obowiązki ciążą na sprzedającym i kupującym
4. Rękojmia i gwarancja

– Rękojmia za wady a gwarancja jakości
– Wada fizyczna rzeczy
– Rękojmia i gwarancja w sprzedaży konsumenckiej
– Rękojmia i gwarancja w obrocie profesjonalnym
– Rękojmia i gwarancja w obrocie międzynarodowym
– Proces załatwiania reklamacji
– Gwarancja wytwórcy
– Odpowiedzialność sprzedawcy a odpowiedzialność gwaranta

– Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
5. Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową („gwarancja europejska”)
– Uprawnienia konsumenta i sprzedawcy
– Termin do wniesienia i rozpatrzenia reklamacji
– Reklamacja przecenionego towaru
6. Obowiązki informacyjne co do towaru
– Zasady znakowania produktów przeznaczonych do sprzedaży konsumentom

– Znakowania towarów ceną
– Obowiązki dotyczące prawidłowego znakowania niektórych towarów (zabawek, obuwia, sprzętu elektromechanicznego, odzieży, towarów żywnościowych).
7. Gwarancja usługodawcy
– Zawarcie umowy o wykonanie usługi
– Zadatek i zaliczka
– Odpowiedzialność usługodawcy za wadliwe wykonanie umowy
8. System kontroli czyli jakie instytucje mogą uczestniczyć w procesie reklamacyjnym

– Rzeczoznawcy
– Organizacje konsumenckie
– PIH i rzecznik ochrony praw konsumenta
– Sądownictwo powszechne i polubowne
9. Obsługa klienta w sytuacji reklamacyjnej czyli kilka praktycznych rad
– Zasady postępowania w razie reklamacji
– Typowe zachowania klientów
– Reklamacja telefoniczna

Termin szkolenia: 24.05.2007 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa, sala wykładowa Centrum Finansowe Puławska, ul. Puławska 15
Koszt: 560 zł + VAT i obejmuje: wykłady, certyfikat ukończenia, materiały szkoleniowe, obiad, kawa / herbata
Wykładowca: dr Ewaryst Kowalczyk

Zgłoszenia /na karcie zgłoszenia/ http://www.edukacja2001.com.pl/index.html?id=2&idw=7  należy przesłać pocztą lub faksem na numer 022 8704254

Więcej informacji – 022 8704298

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!