Jak usprawnić komunikację wewnątrzfirmową – szkolenie

, 11 kwietnia 2007, 0:00

W dniach 19 – 20 kwietnia 2007 w Ośrodku Exploris w Serocku odbędzie się szkolenie „Jak usprawnić komunikację wewnątrzfirmową”.

O szkoleniu:
Czy poznałeś firmy, w których informacje nie trafiały do właściwych osób we właściwym czasie?
A może spotkałeś się z sytuacją, w której dwa działy tego samego przedsiębiorstwa nie potrafiły się porozumieć?

W obu tych wypadkach zawiodła komunikacja wewnątrzfirmowa.
Prawidłowo zorganizowana zwiększa efektywność i wydajność struktury firmy, źle zorganizowana, w skrajnych wypadkach, prowadzi do paraliżu organizacyjnego.

Jak profesjonalnie zorganizować komunikację wewnątrz firmy?
Jak dbać o prawidłowy przepływ informacji?
Jakie narzędzia stosować?

Co robić, aby odblokować i usprawnić komunikację wewnątrzfirmową?
Na te i inne pytania odpowiedź padnie w trakcie szkolenia.

Biorąc udział w szkoleniu:
1. Uświadomisz sobie, dlaczego komunikowanie nie jest łatwe i co je utrudnia.
2. Poznasz własne nawyki w komunikacji oraz możliwości ich modyfikacji.
3. Rozwiniesz swoje kompetencje interpersonalne, dzięki czemu będziesz mógł efektywniej kierować sobą i własnym zachowaniem.
4. Skorzystasz z wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.
5. Poznasz, zaprezentowane przez trenera, narzędzia komunikacji wewnątrzfirmowej i wybierzesz te, które najbardziej odpowiadają Twojej organizacji.
6. Weźmiesz udział w wielu ćwiczeniach, indywidualnych i grupowych, dzięki którym dowiesz się jak efektywniej komunikować się ze swoimi współpracownikami, podwładnymi i przełożonymi.

7. Po szkoleniu będziesz mógł wypracować własny system i metodologię usprawnienia komunikacji w środowisku zawodowym i prywatnym.

Trener – Monika Godlewska

Program szkolenia:

Część I – Komunikacja interpersonalna w strukturze firmy.
1. Czym jest optymalna komunikacja?
2. W jakim celu komunikujemy się?

3. Rodzaje kanałów łączności
4. Czynniki utrudniające komunikację w przedsiębiorstwie
a. Różnice stanowisk.
b. Różnice funkcji.
c. Różnice potrzeb i interesów.
d. Różnice znajomości języka i jego wykorzystania.

e. Czas przekazywania komunikatu.
f. Stosowane środki przekazu.
5. Problemy w komunikacji
a. Komunikat błędnie zrozumiany.
b. Komunikat błędnie zinterpretowany.
c. Komunikat błędnie usłyszany.
d. Komunikat pominięty.
e. Komunikat nieistotny
6. Konflikty jako skutek nieodpowiedniej komunikacji

7. Słuchanie a komunikowanie się

Część II Komunikacja instytucjonalna
1. Czynniki od których zależy skuteczność komunikacji
a. Formalne kanały komunikacji.
b. Struktura władzy.
c. Specjalizacja zadań.
d. Własność informacji.
2. Ustalenie potrzeb komunikacyjnych, czyli kto, co, komu, kiedy i jak powinien komunikować?

3. Przedmiot komunikacji
a. Komunikacja związana z pracą lub zadaniami.
b. Komunikacja związana z organizacją i jej funkcjonowaniem.
c. Komunikacja integrująca.
d. Komunikacja porządkowa.
4. Optymalny wybór środka komunikacji
a. Ustny.
b. Pisemny.

c. Wizualny.
5. Metody klasyfikacji przekazywanej informacji
a. Możliwość łatwego kodowania.
b. Możliwość łatwego rozpowszechniania.
6. Kiedy powoływać działy czy specjalistów ds. komunikacji wewnętrznej?
7. Zalety wady obecnie stosowanych środków komunikacji wewnętrznej
a. Intranet.
b. Newslettery / gazetki firmowe.

c. Zebrania grupowe, narady, spotkania indywidualne.
d. Podręcznik wdrożenia nowego pracownika do firmy.
e. Szkolenia i wyjazdy integracyjne.
f. Systemy ocen okresowych.
8. Audyt obecnego systemu komunikacji
a. Ocena systemu.
b. Anonimowe ankiety oceniające z innymi działami / pracownikami.
c. Możliwość modyfikacji systemu.

Ceny:
1895 zł – z zakwaterowaniem Cena zawiera:
Uczestnictwo w szkoleniu, Materiały szkoleniowe
(Podręcznik, Ćwiczenia), Materiały piśmiennicze, Zakwaterowanie, Wyżywienie w trakcie szkolenia, Przerwy kawowe, Uroczystą kolację, Certyfikat ukończenia szkolenia.
1765 zł – bez zakwaterowania Cena zawiera:
Uczestnictwo w szkoleniu, Materiały szkoleniowe (Podręcznik, Ćwiczenia), Materiały piśmiennicze, Obiady w trakcie szkolenia, Przerwy kawowe, Uroczystą kolację, Certyfikat ukończenia szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy: http://www.bonavigator.pl/zamowienie-o.php?id=163

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!