Szkolenie dla rzeczoznawców samochodowych, biegłych sądowych i pracowników firm ubezpieczeniowych

, 28 lutego 2007, 0:00

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP przygotował ofertę specjalististycznego szkolenia z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.

Temat szkolenia:
„Wybranie zagadnienia dotyczące rekonstrukcji wypadków drogowych i opiniowania”
Cel szkolenia:
Podstawowym celem szkolenia jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy dla rzeczoznawców – biegłych wykonującym opinie dla sądów, prokuratury i policji. Ponieważ na kursie będą omawiane zagadnienia związane z wyłudzeniami w szkodach komunikacyjnych, drugą grupą osób dla których kierowane jest kurs to rzeczoznwcy i pracownicy firm ubezpieczeniowych na codzień wykonujący oceny techniczne uszkodzonych pojazdów oraz likwidujący szkody.

Wykłady prowadzi ekspert w zagadnieniach dot. rekonstrukcji wypadków drogowych – mgr inż. Adam Reza, wykładowca Studium Podyplomowego Politechniki Krakowskiej i Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie pt. Ekspertyza wypadku drogowego.

Przedmiotowe szkolenie uzyskało aprobatę i zostało zatwierdzenie przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego. Kurs stanowi więc podniesienie kwalifikacji zawodowych dla rzeczoznawców samochodowych certyfikowanych w CCR PZM oraz pracowników zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy.- art.94 pkt.6 ustawy z dnia 26.06.1974 (tekst jednolity DZ.U. Nr 21 z 1998 r. z późn. zm.).

Organizacja szkolenia oraz warunki uczestnictwa:

– Kurs zorganizowany zostanie w dniu 31 marca 2007 roku w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie , ul.Świętokrzyskiej 14A, V piętro sala "S". Zajecia prowadzone będą w godz 10.00 do 16.00 zgodnie z załączonym planem szkolenia.

– Uczestnicy szkolenia po przeprowadzonym teście sprawdzającym otrzymają odpowiedni certyfikat
– Organizatorzy zapewniają uczestnikom obiad w formie cateringu oraz napoje zimnie i gorące w trakcie zajęć.
– Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 300 zł od osoby. Dla członków SIMP opłata wynosi 250 zł.
– Ze względu na ograniczoną ilość uczestników szkolenia ,organizator prosi o potwierdzenie swojego udziału do dnia 17 marca 2007 r.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać:
Tel.: (014)645 11 55, 0-504 972 374,
fax: (0-14) 645 00 42

e-mail : ptim@simp.pl  
www.ptim.simp.pl  

Formularz zgłoszeniowy: http://www.motofocus.com.pl/artdodatki/117266161945e565738b6b6.doc 

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!