Nowe szkolenia w marcu w firmie B&O Navigator

, 1 marca 2006, 0:00

Firma szkoleniowa B&O Navigator oferuje nowe szkolenia, które odbędą się w miesiącu marcu 2006r. Organizowane szkolenia dotyczą następujących tematów:
I Prawne aspekty obsługi reklamacji
II Jak utrzymać przewagę konkurencyjną – Szkolenie dla Liderów Rynku
III Techniki przejmowania klientów konkurencji
IV Zarządzanie Czasem i Organizacja Pracy – Warsztaty Menedżerskie
V Planowanie produkcji
Szczegóły dotyczące szkoleń poniżej.


Szkolenie I Prawne aspekty obsługi reklamacji
Termin:
6 marca 2006
Trener: Tomasz Lenart
Miejsce szkolenia: Galeria Na Kole – Warszawa
Cele szkolenia:
– Uświadomienie faktu, iż sposób rozpatrywanych reklamacji wpływa na wizerunek firmy.
– Poznanie podmiotów oraz przedmiotu reklamacji.
– Poznanie uprawnień kupującego/zamawiającego, gdy ujawni się wada w towarze.
– Poznanie obowiązków sprzedawcy.
– Poznanie odpowiedzialności sprzedawcy w sytuacji, gdy towar jest niezgodny z umową.
– Nabycie praktycznych umiejętności oraz prawnej wiedzy w zakresie realizacji procesu reklamacji.

Cena bez zakwaterowania: 985 PLN
Uczestnictwo w szkoleniu, Materiały szkoleniowe (Podręcznik, Handouts),Materiały piśmiennicze, Obiad w trakcie szkolenia, Certyfikat ukończenia szkolenia.


Szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszenia dostępny na stronie: http://www.bonavigator.pl/szkolenie-o.php?id=106Szkolenie II Jak utrzymać przewagę konkurencyjną – Szkolenie dla Liderów Rynku
Termin: 9 marca 2006 – 10 marca 2006
Trener: Wojciech Szewczykowski
Miejsce szkolenia: Centrum Rekreacyjno – Konferencyjne Promenada Rynia
Cele szkolenia:
Dzięki udziałowi w szkoleniu będziesz potrafił rozpoznać źródeł określić:
– Źródła obecnej pozycji rynkowej Twojej firmy w zakresie działalności podstawowej.
– Możliwości pełnego wykorzystania potencjału tkwiącego w podstawowej działalności przedsiębiorstwa.
Zapoznasz się z metodami tworzenia tzw. logicznych obszarów pobocznych dla działalności podstawowej.
W trakcie szkolenia będziemy chcieli rozwinąć w Tobie umiejętności:
– Identyfikowania obszarów nowych możliwości rozwoju i wzrostu.
– Rozpoznawania ukrytych źródeł wzrostu.
– Szybkiego reagowania i dostosowywania strategii do zmieniającego się otoczenia.

Szkolenie jest po to abyś dowiedział się jak:
– Określić szanse sukcesu strategii na etapie jej planowania.
– Definiować granice podstawowego obszaru działania firmy.
– Określać docelową o pożądaną przewagę konkurencyjną.
– Rozpoznać moment wyczerpywania się wewnętrznego potencjału wzrostu.
– Dokonać transformacji z dotychczasowego o podstawowego obszaru działalności.
– Skutecznie przeciwdziałać okresom dekoniunktury.
– W pełni wykorzystywać czas wzrostu gospodarczego i sprzyjających zewnętrznych okoliczności.


Ceny:
bez zakwaterowania:
1765 zł z zakwaterowaniem: 1895 zł
Uczestnictwo w szkoleniu , Materiały szkoleniowe (Podręcznik, Handouts), Materiały piśmiennicze , Obiady w trakcie szkolenia, Przerwy kawowe, Certyfikat ukończenia szkolenia, Uroczystą kolację.

Szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszenia dostępny na stronie: http://www.bonavigator.pl/szkolenie-o.php?id=171Szkolenie III Techniki przejmowania klientów konkurencji
Termin:
17 marca 2006
Trener: Adam Jaworski
Miejsce szkolenia: Galeria Na Kole – Warszawa
Cele szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do skutecznego przejmowania klientów konkurencji.
W trakcie szkolenia:
– Dowiesz się jak uzyskać przewagę rynkową dzięki obserwacji i analizie działań konkurentów.
– Nauczysz się planować „przechwycenie klienta”.
– Pokażemy Ci jak wykorzystać zasoby Twojej firmy do przejmowania klientów konkurencji.
– Nauczysz się zasad prowadzenia rozmowy handlowej z różnymi typami klientów konkurencji.
– Otrzymasz gotowe propozycje schematów prowadzenia rozmowy z „cudzymi” klientami.
– Dowiesz się, jakimi narzędziami sprzedażowymi pozyskuje się tzw. „ pierwsze zamówienie”.

Cena bez zakwaterowania: 985 PLN
Uczestnictwo w szkoleniu, Materiały szkoleniowe (Podręcznik, Ćwiczenia, Testy, Handouts),Materiały piśmiennicze, Obiad w trakcie szkolenia, Przerwy Kawowe, Certyfikat ukończenia szkolenia.


Szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszenia dostępny na stronie: http://www.bonavigator.pl/szkolenie-o.php?id=162Szkolenie IV Zarządzanie Czasem i Organizacja Pracy – Warsztaty Menedżerskie
Termin:
20 marca 2006
Trener: Krzysztof Gwozdek
Miejsce szkolenia: Galeria Na Kole – Warszawa
Cele szkolenia:
W trakcie szkolenia:
1. Nauczysz się jak wykorzystywać swój czas pracy na stanowisku kierowniczym.
2. Dowiesz się jak powinieneś planować zadania pracowników w odniesieniu do ustalonych celów.
3. Poznasz metody aktywnego zarządzania informacją.
Zdobyta podczas szkolenia wiedza wpłynie Twoją skuteczność, zwiększy mobilność.
Będziesz w stanie skutecznie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu pracowników zwiększając zarazem ich chęć do pracy i motywację do wykonywania nowych zadań.

Cena bez zakwaterowania: 985 PLN
Uczestnictwo w szkoleniu, Materiały szkoleniowe (Podręcznik, Ćwiczenia, Testy, Handouts),Materiały piśmiennicze, Obiad w trakcie szkolenia, Przerwy Kawowe, Certyfikat ukończenia szkolenia.


Szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszenia dostępny na stronie: http://www.bonavigator.pl/szkolenie-o.php?id=167Szkolenie V Planowanie produkcji
Termin:
23 marca 2006 – 24 marca 2006
Trener: Jerzy Bieniak
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy EXPLORIS w Serocku
Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat sposobów planowania produkcji oraz zapoznanie uczestników szkolenia z metodami sterowania produkcją. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie istniejących już umiejętności i wprowadzenie do codziennej praktyki nowych narzędzi z zakresu planowania produkcji.
Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych lub zajmujących się w przedsiębiorstwach produkcyjnych i dystrybucyjnych procesami sterowania i planowania produkcji.

Ceny:
Z zakwaterowaniem:
1895 PLN Bez zakwaterowania: 1765 PLN
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (podręcznik, handouts), materiały piśmiennicze, pełne wyżywienie w trakcie szkolenia, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia, grill z ogniskiem.


Szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszenia dostępny na stronie: http://www.bonavigator.pl/szkolenie-o.php?id=136Opiekun szkoleń
Marta Romanowska
tel. 022 877 38 47, 022 877 38 44

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!