Tarcza Antykryzysowa w opinii warsztatów samochodowych

, 6 kwietnia 2020, 14:51

Przedstawiciele warsztatów to najliczniejsza grupa, biorąca udział w naszej ankiecie. Wydaje się, iż jest to także grupa, która może w największym stopniu skorzystać z zawartych w Tarczy Antykryzysowej rozwiązań – w związku ze zwolnieniami z opłacania składek ZUS dla małych firm.

Wiele warsztatów samochodowych zatrudnia mniej niż 9 osób, dzięki czemu kwalifikuje się do skorzystania ze zwolnień w płatnościach składek ZUS przez 3 miesiące. W naszej ankiecie głos zadowolonych z pomocy państwa nie jest jednak słyszalny najgłośniej. Tylko nieco ponad 20% ankietowanych przyznaje, że zwolnienia ze składek i dofinansowania państwowe pomogą ich firmom w dużym lub bardzo dużym stopniu. Co trzeci ankietowany uznał nawet, że nie pomogą one jego przedsiębiorstwu w żaden sposób.

Warsztaty nie widzą zbyt dużej szansy na uratowanie swojego biznesu w czasie kryzysu za pomocą zaciągania kredytów. Tylko co dziesiąty badany traktuje udogodnienia kredytowe proponowane w ramach Tarczy jako poważne wsparcie jego biznesu. Połowa warsztatów w ogóle nie jest takim wsparciem zainteresowana.

Czy tarcza antykryzysowa uratuje miejsca pracy w warsztatach? Tylko w niewielkim stopniu. W opinii większości warsztatów rozwiązania oferowane przez Tarczę nie uchronią ich przed koniecznością zwalniania pracowników. Pocieszeniem jest fakt, że dość duża część warsztatów nie planuje dokonywania redukcji zatrudnienia, niezależnie od wsparcia państwa.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku redukcji wynagrodzenia pracowników.

Wyniki naszej ankiety wskazują, że dopasowanie Tarczy Antykryzysowej do rynku części i napraw samochodowych nie jest zbyt dokładne. Aż 40% warsztatów zadeklarowało, że nie udaje im się spełnić warunków pozwalających na uzyskanie dofinansowań w ramach Tarczy. Duża część ankietowanych nie posiadała także wiedzy, czy spełnia warunki czy też nie, co świadczyć może o dość dużym skomplikowaniu przepisów.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!