Nowość: Barometr Rynku Motoryzacyjnego

Michał Kuciński, 27 marca 2013, 12:55

Barometr Rynku Motoryzacyjnego to cykliczne badanie realizowane przez MotoFocus na grupie producentów i dystrybutorów części zamiennych w Polsce. Dzięki niniejszej analizie firmy co kwartał mają dostęp do informacji na temat bieżącej sytuacji w branży – uczestnicy badania otrzymują raport bezpłatnie.

Komentarz Ryszarda Petru*, Przewodniczącego Towarzystwa Ekonomistów Polskich do wyników Barometru Rynku Motoryzacyjnego:

– ,,W obecnych czasach przedsiębiorstwa funkcjonują w niezwykle dynamicznym otoczeniu. Analizy nie mogą się zatem ograniczać tylko do sytuacji własnej firmy, powinny też obejmować szerszy kontekst. Regularny przegląd sytuacji rynkowej umożliwia odpowiednią reakcję na  zmiany zachodzące w otoczeniu mikro i makro przedsiębiorstwa i podejmowanie trafnych decyzji.

Rok 2013 nie zapowiada się na łatwy rok w gospodarce. Jak na razie jednak prawdziwe zjawisko kryzysowe dotyka w Polsce głównie kilku branż, przede wszystkim budowlanej, a nie całej gospodarki. Poważne kłopoty przeżywają też branże eksportowe, w tym samochodowa i pokrewne, takie choćby jak branża transportowa. Barometr Rynku Motoryzacyjnego pokazuje, że w 2012 roku te problemy jeszcze nie przełożyły się znacząco na sektor produkcji i dystrybucji części samochodowych. Większość dystrybutorów biorących udział w badaniu odnotowała niewielki wzrost przychodów, nie są one jednak tak znaczne, jak w latach minionych. W 2012 roku wzrosło zatrudnienie w firmach oraz nakłady inwestycyjne, najprawdopodobniej jest to jednak wynik działań rozpoczętych jeszcze w 2011 roku. Widać wyraźnie, że wzrosły zapasy magazynowe, co może wskazywać na mniejszy niż planowano popyt na części. Właściwe prognozowanie sprzedaży stanowi dla firm dość istotny problem, podobnie jak uwarunkowania rynkowe. Fakt, że firmy mają tego świadomość, to dobry znak – sięgając po analizy rynkowe i dostępne dane o sytuacji w branży mogą w porę zauważyć nowe trendy i na tej podstawie podejmować właściwe decyzje."

Barometr Rynku Motoryzacyjnego

Raport ten zawiera zestawienie wyników osiągniętych przez firmy na zakończenie roku 2012 w porównaniu do roku 2011, jak również prognozy na pierwszy kwartał 2013r. w odniesieniu do IV kwartału 2012r. Uzasadnieniem takiego właśnie porównania, odmiennego od analiz np. rynków giełdowych, jest fakt, iż sprzedaż w minionym roku układała się w szczególny sposób, bez dotychczas obserwowanych trendów, z tendencją spadkową wraz z upływem kolejnych miesięcy. Następny barometr będzie porównaniem kolejnych kwartałów, dzięki czemu firmy będą otrzymywały informację dotyczącą aktualnej sytuacji rynkowej.

W opracowaniu zawarto informacje na temat takich zagadnień jak:

 • przychody firm
 • wielkość zatrudnienia
 • wartość zapasów magazynowych
 • spływ należności
 • nakłady inwestycyjne
 • koszty działalności
 • sprzedaż poprzez kanały e-commerce
 • aktywność sektora OES
 • najważniejsze obecnie problemy firm
   

Ważna informacja:

Barometr jest zbiorczą analizą zebranych wyników bez podawania nazw poszczególnych firm.

Wyłącznie firmy biorące udział w badaniu otrzymują raport bezpłatnie, dlatego jeśli dotychczas Państwa firma nie zdecydowała się na udział w Barometrze to zachęcamy do składania deklaracji uczestnictwa.

Więcej informacji na temat badania Barometr Rynku Motoryzacyjnego udzieli:
Marcin Nowak | Dyrektor ds. badań rynku
mail: marcin.nowak@motofocus.pl
Tel: 609 186 810

*Ryszard Petru – Przewodniczący Rady TEP Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Partner w PWC odpowiedzialny za polskie firmy prywatne,  Doradca Ekonomiczny DemosEuropa. Pracował jako dyrektor zarządzający kierujący pionem analiz, strategii i relacji inwestorskich w PKO BP. Wcześniej pełnił funkcję  Dyrektora BRE Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego. Jednocześnie był Głównym Ekonomistą Banku odpowiedzialnym za badania makroekonomiczne dla potrzeb całego banku. W latach 2004 – 2008 zajmował stanowisko Głównego Ekonomisty Banku BPH, w którym był odpowiedzialny za prowadzenie badań i analiz makroekonomicznych polskiej gospodarki dla obszaru skarbu jak również dla całego banku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej.

Dowiedź się więcej

Raport: Rynek sprzęgieł w Polsce
Raport: Rynek sprzęgieł w Polsce

Raport stanowi analizę rynku sprzęgieł w Polsce. Z badania można dowiedzieć się, jakie marki sprzęgieł są najczęściej polecane klientom oraz jakie znajdują się w ofercie warsztatów i sklepów motoryzacyjnych. Pytaliśmy między innymi o ocenę średniej żywotności sprzęgła, jego najczęstsze usterki/awarie czy też kryteria decydujące o wyborze marki sprzęgieł. W projekcie badawczym pojawiły się także pytania […]

Raport: Dystrybucja części zamiennych w 2012 roku – segment osobowy
Raport: Dystrybucja części zamiennych w 2012 roku – segment osobowy

Raport jest opracowaniem przygotowywanym przez MotoFocus cyklicznie, co roku. Opracowanie zostało przygotowane w grudniu 2012 i przedstawia szacunkowe wyniki 15 największych pod względem przychodów dystrybutorów części do samochodów osobowych za 2012 rok. Raport powstał na podstawie danych zastanych, obejmujących okres I-III kwartał 2012 r. Więcej informacji na temat raportu można przeczytać po kliknięciu w link. […]

Kolejny Barometr MotoFocus
Kolejny Barometr MotoFocus

Analiza aktualnej sytuacji rynkowej jest kwestią kluczową, zwłaszcza wtedy, kiedy uwarunkowania rynkowe ulegają szybkim zmianom a ogólna sytuacja gospodarcza jest trudna. Barometr Rynku Motoryzacyjnego to cykliczne badanie realizowane przez MotoFocus na grupie producentów i dystrybutorów części zamiennych w Polsce. Dzięki niniejszej analizie firmy co kwartał mają dostęp do informacji na temat bieżącej sytuacji w branży. Kolejny […]