RAPORT – Dystrybucja części samochodowych w Polsce

1 grudnia 2004, 0:00

Duży import samochodów używanych do Polski może zapowiadać wspaniały rozwój dla firm zajmujących się sprzedażą części samochodowych. Zdawałoby się potwierdzać tą teorię olbrzymie tempo przemian zachodzących na rynku motoryzacyjnym w Polsce. Jednakże w rzeczywistości sytuacja na rynku nie wygląda tak kolorowo.

Obszerny raport MotoFocus.pl obejmuje wiele pożytecznych informacji dotyczących dystrybucji części zamiennych. Raport został przygotowany z myślą o potrzebach firm działających na rynku motoryzacyjnym. Badana grupa to przedstawiciele sklepów i warsztatów motoryzacyjnych z całej Polski.

Przygotowane opracowanie ujawnia występujące różnice pomiędzy poszczególnymi dystrybutorami, pokazuje ich słabe i silne strony, czasy dostaw do sklepów i warsztatów, rozkład wielkości obrotów pomiędzy sklepami i warsztatami oraz preferencje i oczekiwania klientów. Słabe i silne strony pokazane zostały w różnych kategoriach w skali od 1 do 6 punktów.
WSZYSTKO TO ZGROMADZONE W POSTACI 40 TABEL I 22 WYKRESÓW WRAZ Z OPISEM DOTYCZĄCYM NAJISTOTNIEJSZYCH ELEMENTÓW.

W opracowaniu zawartych została znaczna ilość "krzyżówek", czyli opinii warsztatów kierujących się różnymi kryteriami oraz preferujących różnych dystrybutorów.
Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia wyników badań o kolejne "krzyżówki".
Jak również możliwość zamówienia raportu w wersji angielskiej.

Koszt pojedynczej Licencji na raport
"DYSTRYBUCJA CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH W POLSCE"
wynosi 4.300 zł netto.
Jeżeli jesteś zainteresowany raportem, proszę napisz: alfred@motofocus.pl
Jeżeli przed zamówieniem pilnie potrzebujesz uzyskać więcej informacji, proszę zadzwoń: Alfred Franke (0-22) 489-72-23
Tematyka raportu zawarta została w poniższych rozdziałach:

1.WSTĘP

2.OPIS BADANYCH FIRM
Struktura próby, rozkład regionalny (tab. 0, 1, wykr.1 )

3.ANALIZA ZACHOWAŃ (KRYTERIA WYBORU DOSTAWCY)
(tab. 2 do 7 wykr. 2 do 7)

3.1 Kryteria wyboru – opinia wszystkich, jedno wskazanie
3.2 Kryteria wyboru – warsztaty ze sklepami oraz sklepy jedno wskazanie
3.3 Kryteria wyboru – liderzy (najlepsze warsztaty i sklepy), jedno wskazanie

3.4 Kryteria wyboru – opinia wszystkich, trzy wskazania
3.5 Kryteria wyboru – warsztaty ze sklepami oraz sklepy trzy wskazania
3.6 Kryteria wyboru – liderzy (najlepsze warsztaty i sklepy), trzy wskazania

4.KANAŁY DYSTRYBUCYJNE
(tab. 8 do 13 wykr. 8, 9)

4.1 Wskazanie najważniejszego dostawcy (indywidualnie) – opinia wszystkich
i porównawczo inne grupy głosujących
4.2 Wskazanie najważniejszego dostawcy (grupy zakupowe) – opinia

wszystkich i porównawczo inne grupy głosujących
4.3 Wskazanie drugiego i trzeciego dostawcy (indywidualnie) – opinia wszystkich
i porównawczo inne grupy głosujących
4.4 Wskazanie drugiego i trzeciego dostawcy (grupy zakupowe) – opinia
wszystkich i porównawczo inne grupy głosujących
4.5 Porównanie wskazanie pierwszego, drugiego, trzeciego dostawcy (grupy
zakupowe) – opinia wszystkich

5.WIZERUNEK DOSTAWCÓW – SILNE I SŁABE STRONY
(tab. 14 do 29 wykr. 10 do 15)

5.1 Wizerunek najważniejszego dostawcy (indywidualnie i średnia) – opinia wszystkich w 7 kategoriach
5.2 Wizerunek najważniejszego dostawcy (grupy zakupowe i średnia) – opinia wszystkich w 7 kategoriach
5.3 Ważony wynik najważniejszy dostawca we wszystkich kategoriach
5.4 Wizerunek najważniejszego dostawcy (grupy zakupowe) – opinia warsztatów ze sklepami w 7 kategoriach
5.5 Wizerunek najważniejszego dostawcy (średnio) – opinia wszystkich i warsztatów ze sklepami w 7 kategoriach

5.6 Wizerunek drugiego i trzeciego dostawcy (indywidualnie i średnia) – opinia wszystkich w 7 kategoriach
5.7 Wizerunek najważniejszego dostawcy (grupy zakupowe i średnia) – opinia wszystkich w 7 kategoriach
5.8 Ważony wynik drugi i trzeci dostawca we wszystkich kategoriach
5.9 Porównanie średnich ważonych w różnych kategoriach

6.OCENA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW DOSTAWCY
(tab.30, 31 wykr. 16)

6.1 Ocena działów – indywidualnie oraz średnia

7.ROZKŁAD OBROTÓW
(tab. 32 do 35 wykr. 17 do 20)

7.1 Rozkład wielkości obrotów – wszyscy razem oraz wg rodzaju firm
7.2 Procentowy rozkład realizacji obrotów z dostawcami – wszyscy razem oraz liderzy
7.3 Procentowy rozkład realizacji obrotów z dostawcą

8.SZYBKOŚĆ DOSTAW

(tab. 36, 37 wykr. 21)

8.1 Szybkość dostaw (efektywność dystrybucji-indywidualnie) – wszyscy razem

9.OBSZARY WYSTĘPOWANIA PROBLEMÓW NA LINII WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCĄ
(tab. 36 do 39 wykr. 22)

9.1 Klasyfikacja ogólna i szczegółowa

10.NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE KOMBINACJE ŹRÓDEŁ ZAOPATRZENIA

10.1 Najbardziej popularne kombinacje uzupełniania się Dystrybutorów.

 

Opublikowane przez: Redakcja

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!