Więcej kierowców w warsztatach?

, 20 czerwca 2012, 10:09

Początek roku dla branży usług warsztatowych nie był zbyt udany, jednak ostatnie badanie przeprowadzone przez MotoFocus.pl przedstawia dobre wiadomości dla warsztatów samochodowych. Według prognoz liczba wizyt kierowców w warsztatach w najbliższym czasie będzie rosła, podobnie jak wydatki kierowców na eksploatację samochodów. Dzięki temu wzrośnie także wartość całego rynku części i napraw.

Poniżej prezentujemy fragmenty badania MotoFocus.pl zrealizowanego wśród producentów części zamiennych działających w Polsce, a dotyczące między innymi takich kwestii, jak liczba wizyt kierowców w warsztatach, wydatki kierowców na części i usługi, udział usług i części w całkowitym koszcie naprawy, jak również rozkład i zmiana liczby warsztatów w Polsce.

Wizyty kierowców w warsztatach

Prognozy związane z liczbą wizyt kierowców w warsztatach pokazują, iż spodziewany jest ich wzrost zarówno w warsztatach niezależnych, jak i autoryzowanych. Należy jednak zaznaczyć, iż wzrost ten wynika z powiększającego się parku samochodowego, gdyż liczba wizyt na jeden samochód w 2011 r. wynosiła 2,31 a w bieżącym roku prognozuje się, iż współczynnik ten spadnie i wyniesie około 2,26.

Wydatki kierowców na części i usługi

Specjaliści z branży są zgodni co do tego, że wartość rynku części i usług naprawczych w kolejnych latach będzie rosnąć.

Jak pokazało badanie – mówi Marcin Nowak dyrektor ds. badań rynku firmy MotoFocus – branża motoryzacyjna spodziewa się dalszych wzrostów wydatków kierowców na części i usługi. Wynika to z kilku czynników – po pierwsze naprawy są coraz bardziej skomplikowane, gdyż samochody są w większym stopniu zaawansowane technicznie. Dlatego też naprawy pojazdów są dziś droższe niż w latach poprzednich. Z tego samego powodu droższe są także części. Po drugie – coraz więcej kierowców udaje się do warsztatów nie tylko w celu dokonania naprawy, ale także w celu przeprowadzenia przeglądu. Spada również liczba napraw dokonywanych samodzielnie przez kierowców, którzy częściej decydują się skorzystać z fachowej usługi, co wpływa na zwiększenie się liczby wizyt w warsztatach.


Od kilku lat systematycznie wzrasta udział kosztu robocizny w całkowitym koszcie naprawy samochodu – podkreśla Marcin Nowak. Wynika to z faktu, że naprawy wymagają często specjalistycznych urządzeń, jak również większej wiedzy na temat obsługi pojazdu, co z kolei przekłada się na wyższy koszt roboczogodziny, a także na konieczność inwestowania przez warsztaty w wyposażenie stanowisk naprawczych i szkolenia techniczne dla mechaników.

 

Uzyskane w czasie badania opinie specjalistów branży motoryzacyjnej, oprócz wzrostu wydatków kierowców na naprawy, prognozują także wyższe koszty związane z zakupem/wymianą części.
Czynnikiem powodującym wzrost wydatków na części jest wspomniany już wcześniej fakt, iż w dużym stopniu są one coraz bardziej zaawansowane technicznie, a tym samym droższe.

Zmiana liczby warsztatów niezależnych i autoryzowanych

Od kilku lat zauważalna jest tendencja zmniejszania się liczby warsztatów, szczególnie tych niezależnych. Badanie MotoFocus pokazuje, iż sytuacja taka może utrzymywać się także w najbliższym czasie. Ponad połowa badanych uważa, iż liczba warsztatów niezależnych ulegnie zmniejszeniu, także na skutek konsolidacji czy przejmowania mniejszych warsztatów przez większe.


Podobna sytuacja jest w przypadku serwisów autoryzowanych, których liczba również systematycznie  od kilku lat maleje. Tendencja ta powinna się również utrzymać w najbliższym czasie, jednak ze względu na mniejszą ogólną liczbę serwisów autoryzowanych nie prognozuje się gwałtownych zmian.

Podsumowując obecną sytuację na rynku należy podkreślić, iż od wielu lat niezależny rynek motoryzacyjny w Polsce notuje wzrost wartości rynku części i napraw. Z badań MotoFocus wynika, iż sytuacja ta nie powinna ulec zmianie, jednak nie należy oczekiwać tak dużych wzrostów jak w latach poprzednich.

 

Dowiedz się więcej

Raport: Dystrybucja części zamiennych w 2012 roku – segment osobowy
Raport: Dystrybucja części zamiennych w 2012 roku – segment osobowy

Raport jest opracowaniem przygotowywanym przez MotoFocus cyklicznie, co roku. Opracowanie zostało przygotowane w grudniu 2012 i przedstawia szacunkowe wyniki 15 największych pod względem przychodów dystrybutorów części do samochodów osobowych za 2012 rok. Raport powstał na podstawie danych zastanych, obejmujących okres I-III kwartał 2012 r. Więcej informacji na temat raportu można przeczytać po kliknięciu w link. […]