Podsumowanie rynku części zamiennych w 2010 r.

16 lutego 2011, 0:00

Marcin Nowak Dyrektor ds. Badań Rynku w firmie MotoFocus.pl zaprezentował podsumowanie rynku części motoryzacyjnych w roku 2010. W swojej prezentacji skupił się na wynikach dystrybucji części w segmencie osobowym, ciężarowym jak również transporcie, gdyż jak słusznie zauważył sprawy te są ze sobą ściśle powiązane. 

Jaki był rok 2010 w dystrybucji części w Polsce?
Z badań MotoFocus wynika, iż wartość rynku części i usług w 2010 r. wyniosła 27 miliardów 900 milionów złotych. Procentowy udział zakupu części w całkowitym koszcie naprawy wyniósł w 2010 r. blisko 47 proc. w porównaniu do 53 proc., jakie stanowi usługa naprawy czy wymiany części.

Łączne przychody największych 18 dystrybutorów części zamiennych wyniosły w 2010 r. prawie 6 miliardów 380 milionów złotych i stanowi to przyrost o 10,4 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. – „Można zauważyć, iż dynamika od lat spada, jednak w roku 2010 była trochę wyższa aniżeli w roku 2009 – wówczas wyniosła 9,9 proc.” – dodaje Marcin Nowak, dyrektor ds. badań rynku w firmie MotoFocus. Jest to najprawdopodobniej efekt tego, iż rok 2009 był rokiem ogólnoświatowego kryzysu, który w szczególności dotknął bankowość i motoryzację.

Należy podkreślić, że przedstawione wyniki zawierają również eksport firm i inne działalności, jak sprzedaż części do samochodów ciężarowych.

Ciekawy obraz rynku dystrybucji części daje zestawienie przychodów poszczególnych top (grup firm). Jak zaznaczył Marcin Nowak, pierwsze trzy firmy wykazują dużo większy wzrost od pozostałych grup firm. Zdaniem dyrektora ds. badań rynku w firmie MotoFocus, najbardziej precyzyjne i miarodajne byłoby porównanie w sztukach i w każdym asortymencie osobno. Jednak na takie wyniki musimy jeszcze poczekać. Warto natomiast dokonać porównania w walucie, które jest zbliżone do wyników liczenia w sztukach.

Na potrzeby analizy przyjęto średni kurs euro dla każdego roku i przeliczono przychody. Jak pamiętamy wyniki w euro sprzed roku były mało optymistyczne. Stabilniejszy kurs euro w 2010 r. z pewnością był pomocny i jak widać osiągnięty wynik jest bardzo dobry – wzrost przychodów w euro na poziomie ponad 20 proc.

Dynamika zmian całkowitych przychodów w latach 2005 – 2010
Na osi pionowej przedstawione są lata a na osi poziomej wartości wzrostu lub spadku. Największą dynamikę w ciągu ostatnich pięciu lat zauważamy w roku 2007, zarówno w złotówkach jak i w euro. Wyraźnie widać również, iż dynamika przychodów w euro wyraźnie spada od kilku lat. Podobna tendencja jest widoczna dla przychodów liczonych w złotówkach od roku 2007. Niewielki wzrost przychodów w złotówkach widać w 2010 r przyrównując je do roku poprzedniego.


Prognozy wyników segmentu ciężarowego
W dalszej części analizy przedstawiono szacowane wyniki uzyskane przez firmy działające w segmencie samochodów ciężarowych. Jak wiadomo segment ten jest ściśle powiązany z sytuacją w branży transportowej. W analizie zdecydowało się uczestniczyć aż 18 największych Dystrybutorów. 

Łączne przychody 18 wiodących dystrybutorów w zakresie części do samochodów ciężarowych wyniosły w 2010 roku 1 miliard 554 miliony złotych. Jest to wzrost wartościowy o blisko 200 milionów złotych w porównaniu do roku 2009. Różnica procentowa liczona w złotówkach wyniosła + 14,5 proc. i jest to bardzo dobry wynik, gdyż w poprzednim roku segment ciężarowy notował spadki sprzedaży. Sytuacja taka jest z pewnością wynikiem poprawy koniunktury w branży transportowej.

Prognozy wyników segmentu ciężarowego w walucie
Podobnie jak w przypadku segmentu osobowego dokonaliśmy przeliczenia wielkości przychodów w złotówkach na euro, przyjmując dla każdego roku odpowiedni, średni kurs euro.

Sytuacja jest jeszcze lepsza aniżeli przychody liczone w złotówkach, gdyż branża zanotowała 25 proc. wzrost przychodów, uzyskując blisko 390 milionów euro przychodu. Warto podkreślić, iż jest to poziom przychodów jak w roku 2008. Jednak, jak podkreśla Marcin Nowak, nie należy podchodzić do wyników uzyskanych w roku 2010 z nadmiernym optymizmem a odpowiedź na pytanie, czy kryzys w segmencie ciężarowym mamy już za sobą przyniosą wyniki uzyskane w roku 2011. Dobrym zwiastunem lepszej sytuacji jest również fakt lepszej sprzedaży samochodów ciężarowych, zarówno nowych jak i używanych.

Procentowa dynamika zmian przychodów w latach 2005 -2010
Z pewnością warto zwrócić uwagę na dynamikę zmian w przychodach w segmencie ciężarowym na przestrzeni lat 2005-2010.

Podobnie jak w przypadku analizy w segmencie osobowym na osi pionowej znajdują się lata a na osi poziomej wielkości procentowe wzrostów lub spadków sprzedaży. Na wykresie wyraźnie można zaobserwować, iż moment pierwszego załamania nastąpił w roku 2008, osiągając punkt krytyczny w 2009 roku, kiedy zanotowano spadki sprzedaży zarówno w złotówkach jak i w euro.

Zdaniem Marcina Nowak z MotoFocus wielkość rynku części zamiennych w Polsce co roku wzrasta. Jest to oczywiście efekt kilku czynników, takich jak sprzedaż nowych samochodów, ale również importu używanych samochodów do Polski. Kolejnym ważnym czynnikiem dla wzrostu wielkości rynku jest z pewnością większa niż przed laty świadomość kierowców związana z prewencją, czyli zapobieganiem awariom swoich pojazdów i częstszymi przeglądami. Sytuacja taka nie powinna ulec zmianie, a co za tym idzie wielkość sprzedaży części powinna utrzymać tendencję wzrostową.

Więcej informacji na temat badań rynku prowadzonych przez firmę MotoFocus na stronie www.MotoFocus.pl
 

 

Opublikowane przez: Redakcja

Dowiedz się więcej

Podsumowanie rynku w 2009r. na tle kryzysu
Podsumowanie rynku w 2009r. na tle kryzysu

Podczas IV Konferencji Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego prezes SDCM Pan Alfred Franke oraz Pan Jarosław Lewandowski z firmy Logistics Service S.A. zaprezentowali podsumowanie rynku części motoryzacyjnych na tle kryzysu w roku 2009. Panowie w swoim wystąpieniu skupili się na wynikach dystrybucji części w segmencie osobowym, ciężarowym jak również transporcie, gdyż jak słusznie zauważyli sprawy te są ze […]

Raport: Przyszłość rynku motoryzacyjnego w oczach warsztatów
Raport: Przyszłość rynku motoryzacyjnego w oczach warsztatów

Podstawowym problemem badawczym podjętym w niniejszym badaniu było określenie zmian w przychodach warsztatów w 2011 roku w odniesieniu do roku poprzedniego. Problemy poboczne to poznanie trendów w zyskach osiąganych przez warsztaty, zmiany w zatrudnieniu i kosztach roboczogodziny. Raport składa się z trzech części: – Tendencje i trendy w obrotach warsztatów – Przyszłość rynku motoryzacyjnego w […]

MotoFocus TV odc. 7 – Warsztaty w świetle rosnących cen paliw
MotoFocus TV odc. 7 – Warsztaty w świetle rosnących cen paliw

Jak kierowcy oceniają wpływ cen paliw na użytkowanie i serwis samochodów? Czy rosnące koszty eksploatacji skłaniają do oszczędności przy naprawach? Zapraszamy do obejrzenia programu!   Masz inne zdanie na ten temat? Dodaj komentarz, lub wyślij nam swoją opinię na redakcja@motofocus.pl.