Nowy Raport: Komputeryzacja sklepów i warsztatów

20 października 2010, 0:00

Komputer stał się nieodzownym narzędziem pracy człowieka niemal we wszystkich dziedzinach gospodarki. Komputeryzacja obejmuje zatem swym zasięgiem również warsztaty i sklepy motoryzacyjne. Niniejszy raport przedstawia informacje m.in. o poziomie informatyzacji oraz posiadanych programach w warsztatach oraz sklepach motoryzacyjnych. Opracowanie porusza również kwestię planów na najbliższy okres związanych z zakupem specjalistycznego oprogramowania czy też kwot, które mają zostać przeznaczone na to przedsięwzięcie.

Raport jest efektem badania ilościowego, w którym udział wzięło 500 podmiotów działających w branży motoryzacyjnej – warsztatów i sklepów motoryzacyjnych oraz serwisów autoryzowanych. Opinie specjalistów uzyskano przy wykorzystaniu metody – CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Wszystkie nieobiektywne głosy oraz niepełne wypowiedzi zostały wyeliminowane z badania i nie zostały poddane analizie.

Przygotowując badanie kierowaliśmy się myślą dostarczenia producentom i dystrybutorom informacji o planach zakupowych potencjalnych klientów i wykorzystywanym oprogramowaniu. Dokładną zawartość raportu przedstawia broszura a także spis treści poniżej. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z :

Marcin Nowak
Dyrektor ds. badań rynku

mail:marcin.nowak@motofocus.pl
Tel. +48 609 186 810

lub

Barbara Rogala
Specjalista ds. marketingu

mail:barbara.rogala@motofocus.pl
Tel. +48 609 186 819

Szczegółowy spis treści raportu:
1.Struktura próby.

1.1 Struktura próby ze względu na wiek.
1.2 Struktura próby ze względu na województwo.
1.3 Struktura próby ze względu na wielkość miejscowości.
1.4 Struktura próby ze względu na ilość zatrudnionych pracowników.
1.5 Struktura próby ze względu na okres funkcjonowania firmy na rynku.
2. Rodzaj prowadzonej działalności.
3. Przynależność warsztatu do sieci.
4. Ilość posiadanych komputerów w firmie.

4.1 Ilość komputerów w firmie a firma, którą reprezentujesz.
4.2 Ilość komputerów w firmie a okres funkcjonowania firmy na rynku.
5. Czy komputery w firmie połączone są w sieć?
6. Wiek najstarszego komputera w firmie.
7. Kiedy ostatnio został kupiony komputer w Twojej firmie?
8. System operacyjny wykorzystywany firmie.
9. Łącze internetowe w firmie.
10. Z jakich programów korzysta Twoja firma?
11. Wykorzystywane programy specjalistyczne – rodzaje, marki.
12. Wykorzystywane programy – do fakturowania, obsługi serwisu i obsługi magazynu?

12.1 Najczęściej stosowane marki programów specjalistycznych – do fakturowania, obsługi serwisu
i obsługi magazynu?
13. Czy planujesz w najbliższym czasie zakup specjalistycznego oprogramowania?
14. Plany związane z zakupem nowego programu do fakturowania, obsługi serwisu lub magazynu.

14.1 Plany związane z zakupem nowego programu do fakturowania, obsługi serwisu lub magazynu
a wiek respondentów.
15. Kwota (brutto) jaką jesteś/byłbyś w stanie przeznaczyć na zakup specjalistycznego oprogramowania
dla Twojej firmy?

15.1 Kwota (brutto) jaką jesteś w stanie przeznaczyć na zakup specjalistycznego oprogramowania
dla firmy a okres istnienia przedsiębiorstwa na rynku.
15.2 Kwota (brutto) jaką jesteś w stanie przeznaczyć na zakup specjalistycznego oprogramowania
dla firmy a firma, którą reprezentujesz.
15.3 Kwota (brutto) jaką jesteś w stanie przeznaczyć na zakup specjalistycznego oprogramowania
dla firmy a wiek respondentów.
15.4 Kwota (brutto) jaką jesteś w stanie przeznaczyć na zakup specjalistycznego oprogramowania
dla firmy a wielkość miejscowości.
16. Kryteria decydujące o wyborze oprogramowania.

Opublikowane przez: Redakcja