RAPORT – Rynek akumulatorów w Polsce

, 30 stycznia 2008, 0:00

Celem niniejszego badania było przygotowanie pogłębionej analizy polskiego rynku akumulatorów. Raport pozwala uzyskać wiedzę na temat pozycjonowania marek akumulatorów w Polsce, poziomu rozpoznawalności danej marki, oceny sposobów rozpatrywania reklamacji, oczekiwań związanych z marketingiem i promocją, kryteriami wyboru danej marki a także korzyściami płynącymi z udziału w programach akumulatorowych. Wyniki badań pokazują, jak klienci oceniają jakość poszczególnych marek, dostępność akumulatorów określonych producentów w sezonie i poza nim, a także co jest ważne przy doborze produktu – marki dla osób sprzedających akumulatory.

Poniżej znajduje się szczegółowy spis treści a odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielą:

Alfred Franke
alfred@motofocus.pl
Tel: +48 22 773 87 75

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
1.1 Cel badań
2. Struktura próby
2.1 Podział ze względu na wiek respondentów
2.2 Podział ze względu na rodzaj firmy.
2.3 Podział ze względu na województwo.
3. Znajomość poszczególnych marek akumulatorów
3.1 Najlepsza marka akumulatora
3.1.1 Najlepsza marka akumulatora – pierwsze wskazanie
3.1.2 Najlepsza marka akumulatora – drugie wskazanie
3.1.3 Najlepsza marka akumulatora – trzecie wskazanie
3.1.4 Najlepsza marka akumulatora – wszystkie wskazania łącznie
3.2 Najlepsze marki akumulatorów a wiek respondentów
3.3 Najlepsze marki akumulatorów a region Polski
3.4 Najlepsze marki akumulatorów a rodzaj prowadzonej działalności
4. Marka najczęściej polecana
4.1. Marka polecana w pierwszej kolejności a wskazania najlepszych marek
5. Kryteria wyboru marki akumulatora przez sklepy i warsztaty
5.1 Najważniejsze kryterium wyboru marki akumulatora
5.2 Kolejne kryteria wyboru marki akumulatora
5.3 Kryteria wyboru akumulatora – wszystkie wskazania łącznie
6. Ocena trzech najważniejszych dla sklepów i warsztatów marek akumulatorów wg. 5 kryteriów:
6.1 Pierwsze wskazanie – ocena najważniejszej marki
6.2 Drugie wskazanie – druga co do ważności marka akumulatora
7. Znajomość programów akumulatorowych.
8. Ocena korzyści z udziału w programach akumulatorowych
8.1 Najważniejsza korzyść z udziału w programach akumulatorowych
8.2 Druga, co do ważności korzyść z udziału w programach akumulatorowych
9. Najistotniejsze rodzaje wsparcia marketingowego przy sprzedaży akumulatorów
9.1 Najważniejszy rodzaj wsparcia sprzedaży akumulatorów
9.2 Drugi oczekiwany rodzaj pomocy marketingowej przy sprzedaży akumulatorów
10. Udziały poszczególnych zastosowań akumulatorów w strukturze sprzedaży sklepów i warsztatów
10.1 Udział akumulatorów do samochodów osobowych w całkowitej sprzedaży akumulatorów
10.2 Udział akumulatorów do samochodów ciężarowych w całkowitej sprzedaży akumulatorów
10.3 Udział akumulatorów do motocykli w całkowitej sprzedaży akumulatorów
10.4 Udział akumulatorów do motorówek w całkowitej sprzedaży akumulatorów
10.5 Udział akumulatorów do pojazdów rolniczych w całkowitej sprzedaży akumulatorów
11. Podsumowanie i wnioski z badania
12 Zastrzeżenia