RAPORT – Filtry 2007

, 28 listopada 2007, 0:00

Kto filtruje rynek?
Jakie są najbardziej opłacalne naprawy, a które z nich najczęściej są wykonywane? Gdzie na tej liście znajdują się filtry? Jaka jest ilość klientów wymieniająca filtry i jak szybko powracają na ponowną wymianę filtrów? Jakie najczęściej występują problemy z reklamacją filtrów? Które z filtrów są najlepsze? Kto jest najlepszym dostawcą? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi znajdują się w raporcie, którego spis treści zamieściliśmy poniżej.
Raport ma postać prezentacji Power Point, składa się z 42 slajdów wraz z komentarzem.
W opracowaniu została zawarta znaczna ilość opinii różnych badanych grup respondentów kierujących się różnymi kryteriami oraz działających na zupełnie innych rynkach. Badanie obejmowało zarówno warsztaty autoryzowane OES jak i warsztaty niezależne oraz sklepy motoryzacyjne.
Oczywiście istnieje możliwość zamówienia raportu w wersji angielskiej.

Szczegółowy spis treści raportu przedstawiamy poniżej. Więcej informacji dotyczących zawartości raportu udzieli Państwu:

Alfred Franke
alfred@motofocus.pl
Tel: +48 22 773 87 75

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp
1.1 Koncepcja badania
1.2 Zastosowane określenia
1.3 Struktura respondentów

2. Informacje ogólne o firmach
2.1 Komputeryzacja i specjalizacja firm
2.2 Wykorzystanie Internetu w zależności od specjalizacji firm
2.3 Najczęściej wykonywane naprawy, a pozycja filtrów
2.4 Najbardziej opłacalne naprawy w rozbiciu na 21 grup produktowych

3. Potencjał rynku filtrów
3.1 Liczba klientów razem
3.2 Liczba klientów w zależności od rodzaju firmy Sklep, Warsztat AM i OES
3.3 Czas powrotu na kolejną wymianę filtrów
3.4 Czas powrotu na kolejną wymianę filtrów w zależności od rodzaju firmy Sklep, Warsztat AM i OES

4. Zachowania przedstawicieli warsztatów i sklepów

5. Reklamacje
5.1 Najczęściej występujące rodzaje reklamacji filtrów
5.2 Różne grupy produktów, a występujące reklamacje w tym na filtry

6. Udziały poszczególnych grup filtrów

7. Ocena poszczególnych marek w różnych kategoriach

8 Rabaty udzielane przez warsztaty dla poszczególnych grup klientów liczone
– od cen części stosowanych przez niezależnych dystrybutorów
– liczone od cen części stosowanych przez autoryzowane stacje obsługi
– od cen usług

9. Główni dostawcy części do warsztatów
9.1 Oceny poszczególnych dostawców części w różnych kategoriach
9.2 Rabaty udzielane przez dystrybutorów ze względu na typ warsztatu

10. Kryteria wyboru produktów

11. Utylizacja filtrów

12. Szkolenia
– preferencje mechaników i sprzedawców

13. Plany i prognozy rozwoju warsztatów niezależnych

14. Klient ostateczny
14.1 Postawa klienta
14.2 Reklamacje