RAPORT – usługi warsztatowe OES oraz IAM

, 19 listopada 2007, 0:00

Jak wyglądają usługi warsztatowe w Polsce? Jakie przyjmowane są wysokości stawek za roboczogodzinę? Jakie rabaty i komu udzielają warsztaty? Kto i na jakiej pozycji znajduje się na liście głównych dostawców części? Na te i na wiele innych pytań odpowiedzi znajdują się w raporcie, którego spis treści zamieściliśmy poniżej.
Raport ma postać prezentacji Power Point, składa się z 52 slajdów wraz z opisami.
W opracowaniu została zawarta znaczna ilość „krzyżówek”, czyli opinii różnych badanych grup respondentów kierujących się różnymi kryteriami oraz działających na zupełnie innych rynkach. Badanie obejmowało zarówno warsztaty autoryzowane OES jak i warsztaty niezależne, kluczowe krzyżówki dotyczą opinii firm działających w małych, średnich i dużych miastach.
Oczywiście istnieje możliwość zamówienia raportu w wersji angielskiej.
Szczegółowy spis treści raportu przedstawiamy poniżej.

Więcej informacji dotyczących zawartości raportu udzieli Państwu:

Alfred Franke
alfred@motofocus.pl 
(0-22) 489 72 21 do 23

SPIS TREŚCI:

1 Wstęp
1.1 Koncepcja badania
1.2 Zastrzeżenia
1.3 Zastosowane określenia
1.4 Struktura regionalna próby badawczej

2 Informacje ogólne o firmach
2.1 Klasyfikacja według rodzaju firmy
2.2 Usługi podwykonawcze dla warsztatów OES
2.3 Specjalizacje warsztatów ogólnie oraz dane szczegółowe
– mechanika
– blacharstwo-lakiernictwo
– blacharstwo
– inne specjalizacje
2.4 Wykorzystanie Internetu do wymiany danych
– ze względu na typ warsztatu

3 Koszty za roboczogodzinę
3.1 Średni koszt netto roboczogodziny
3.2 Koszt roboczogodziny ze względu na typ warsztatu
3.3 Koszt roboczogodziny ze względu na specjalizację
– mechanika
– blacharstwo i lakiernictwo razem
3.4 Średni koszt netto roboczogodziny ze względu na specjalizację oraz typ warsztatu
– mechanika
– blacharka i lakiernictwo
3.5 Średni koszt netto roboczogodziny ze względu na lokalizację warsztatu
– miasto duże, średnie, małe
– region Polski
3.6 Średni koszt netto roboczogodziny ze względu na wyposażenie warsztatu

4 Usługi specjalne świadczone dla klientów warsztatów
– ze względu na typ warsztatu

5 Wyposażenie warsztatów

6 Współpraca oraz umowy
6.1 Przynależność do sieci warsztatowej
– ze względu na typ warsztatu
6.2 Umowy w zakresie napraw pojazdów
– ze względu na typ warsztatu
6.3 Struktura klientów warsztatów- wszyscy razem

7 Rabaty udzielane przez warsztaty dla poszczególnych grup klientów liczone
– od cen części stosowanych przez niezależnych dystrybutorów
– liczone od cen części stosowanych przez autoryzowane stacje obsługi
– od cen usług

8 Dostawcy części zamiennych
8.1 Główni dostawcy części zamiennych do warsztatów
8.2 Ocena dystrybutorów części zamiennych
– pierwsze wskazanie
– drugie wskazanie

9 Kryteria przy wyborze marki produktu
– pierwsze najważniejsze kryterium
– drugie najważniejsze kryterium
– trzy łącznie

10 Rabaty udzielane przez niezależnych dystrybutorów od cen części
– ze względu na typ warsztatu

11 Kryteria, wyboru warsztatu przez klienta
– wszyscy razem
– ze względu na typ warsztatu