Sondaż – konsolidacja dystrybutorów części

, 8 sierpnia 2007, 0:00

W ostatnim czasie głośno było na temat wydarzeń związanych z niektórymi dystrybutorami części zamiennych.
Firmy dążąc do dalszego umocnienia swojej pozycji i wzrostu udziałów w rynku, podpisują porozumienia w sprawie połączenia lub przejęcia swoich spółek.

Konsolidacja ze względów zrozumiałych budzi duże emocje wśród dystrybutorów, producentów oraz oczywiście pracowników, a w przypadku spółek giełdowych dochodzą do tego jeszcze akcjonariusze.

Dystrybutorzy pasjonują się tym, gdyż w wyniku konsolidacji rosną ich konkurenci, producenci rozważają, czy aby w wyniku konsolidacji ich produkt nie zostanie wypchnięty przez inny dla nich konkurencyjny. Spokojni jedynie mogą być pracownicy.

Wydaje się, że dzisiejszy rynek pracy sprawia, że nie powinni oni obawiać się o swoje zatrudnienie.

Jako podstawowe efekty wynikające z połączenia można wymienić:
– obniżenie kosztów działalności połączonego podmiotu
– wzrost udziału w rynku
– poszerzenie oferty asortymentowej
– uzupełnienie listy dostawców (producentów)

– wzrost wartości firmy

Ten tak bardzo przyspieszony proces konsolidacji spowodował, że postanowiliśmy zapytać naszych respondentów czy spodziewają się dalszej znaczącej konsolidacji wśród dystrybutorów części.

W wyniku naszej ankiety okazało się, że aż 82% głosujących spodziewa się dalszej konsolidacji w branży.

Zatem można powiedzieć …To będzie się działo…

Zapraszamy jednocześnie do kolejnego głosowania na stronie głównej:
Nowe pytanie brzmi:
Czy obawiasz się o swoje miejsce pracy w wyniku procesu konsolidacji? 

 

Komentarze

Brak komentarzy!