Sondaż – wymiana płynu hamulcowego

, 1 sierpnia 2007, 0:00

W celu zbadania świadomości kierowców dotyczącej użytkowania i eksploatacji samochodów osobowych przeprowadzono w tej grupie sondaż dotyczący częstotliwości wymiany płynu hamulcowego.
Najliczniejsza grupa badanych (52%) twierdziła, że wymianę należy wykonywać co 2 lata. Znaczny odsetek respondentów (19%) przyznał, że płynu nie wymienia, a tylko uzupełnia. Tak samo liczna grupa respondentów deklarowała, że wymienia płyn co 4 lata. Wymianę co 6 lat deklarowało 3% badanych. Niepokojące są wyniki świadczące o niewiedzy kierowców – 7% przyznało, że nie wie kiedy należy wymieniać płyn hamulcowy.
Biorąc pod uwagę fakt, że najczęściej zalecanym przez producentów terminem, po którym należy dokonać wymiany płynu hamulcowego jest okres 2 lat, z badań wynika, że prawie połowa kierowców samochodów nie zna oraz nie przestrzega podstawowych zasad gwarantujących bezpieczeństwo na drodze.

 

Komentarze

Brak komentarzy!