Sondaż – praca za granicą

, 5 lipca 2006, 0:00

Wyjazdy do pracy za granicę, choć atrakcyjne, bywają niebezpieczne jak informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Stale rośnie liczba napływających informacji o działalności nielegalnych pośredników pracy, w tym również o pobieraniu od osób wysokich opłat nie zapewniając im miejsc pracy.
Aby przeciwdziałać rozszerzaniu się zjawiska nielegalnego pośrednictwa pracy, za tydzień opublikujemy poradnik skierowany do osób, które planują wyjechać w poszukiwaniu pracy za granicą.

W ostatnim czasie przeprowadziliśmy sondaż, w którym prosiliśmy Państwa o wyrażenie swojej opinii na zadane w nim pytanie.
Brzmiało ono następująco:
Czy zastanawiasz się nad wyjazdem za granicę do pracy w swoim zawodzie?

Poniżej w formie tabeli i wykresu prezentujemy otrzymane wyniki sondażu. 

]1L[

Czy zastanawiasz się nad wyjazdem za granicę do pracy w swoim zawodzie?

% głosów

Zdecydowanie tak

26,5%

Raczej tak

18,1%

Zdecydowanie nie

35,5%

Raczej nie

19,9%

Większość osób biorących udział w sondzie zadeklarowała, że nie zastanawiają się na wyjazdem za granicę do pracy. Zdecydowane nie wybrało 35,5% głosujących.

Jednocześnie jednak aż 26,5% myśli o wyjeździe w celach zarobkowych poza granicę Polski wybierając odpowiedź zdecydowanie tak.

Wszystkim głosującym dziękujemy za wzięcie udziału i jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnym.
Kontynuując temat wyjazdów zagranicznych w celach zarobkowych osoby, które rozważają wyjazd za granicę prosimy o odpowiedź na pytanie:
Jeśli planujesz wyjazd za granicę do pracy, to na jak długo?
Głosować prosimy tylko jeden raz, wchodząc na stronę www.motofocus.pl (patrz lewa strona pod banerem).

Komentarze

Brak komentarzy!