Sondaż – Krótkie podsumowanie rynku układów kierowniczych i zawieszenia

, 19 kwietnia 2006, 0:00

Przedstawiamy krótkie podsumowanie badania rynku układów kierowniczych, zawieszenia i elementów metalowo-gumowych. Badanie obejmowało poszczególnych producentów tych części ich wizerunek, trwałość produktów, przyczyny reklamacji, popularność referencji, słabe i silne strony, tendencje widoczne na rynku i wiele innych istotnych elementów.

Wkrótce osoby uczestniczące (udzielające odpowiedzi) w naszych badaniach otrzymają bezpłatnie podstawowe wyniki badań.
Pełne wyniki badań dostępne będą odpłatnie. Poniżej publikujemy kilka tabel i wykresów z przygotowywanego raportu.
W ankiecie zapytaliśmy o czas powrotu klientów na ponowną naprawę. Aż 59,2% pytanych stwierdza, że klient powraca po 1 roku do 2 lat. Nie można jednoznacznie wykluczyć, że mowa tu jest zarówno o tym samym elemencie jak i o innej części jedynie należącej do grupy układów kierowniczych czy zawieszenia.

Ponowna naprawa zawieszenia

% odpowiedzi

do 6 miesięcy

6,4

od 6 miesięcy do 1 roku

18,5

od 1 roku do 2 lat

59,2

od 2 lat do 3 lat

13,4

powyżej 3 lat

2,5

 

100,0

]1[

Czas powrotu na ponowną naprawę może wiązać się z jakością stosowanych części jak również z jakością polskich dróg. Dlatego też ważnym tematem podczas badania było określenie przyczyn reklamacji. Najczęstszą przyczyną reklamacji (w przypadku 3 wskazań) jest szybkie zużycie elementów gumowych i stanowi ono 32,5% wszystkich głosów.

Przyczyny reklamacji (3 wskazania)

% odpowiedzi

BRAK REKLAMACJI

4,9

Szybkie zużycie elementów gumowych

32,5

Powstawanie luzów

24,2

Uszkodzenia mechaniczne

21,9

Błąd w katalogu

9,8

Kłopoty z ustawieniem geometrii

3,4

Inne

3,3

 

100,0

]2[

Z punktu widzenia warsztatów i sklepów motoryzacyjnych szczególnie ważna jest ilość klientów jaka dokonuje naprawy samochodów. Zatem zobaczmy na wykresie jakie trendy zaobserwowaliśmy w tym zakresie.
56% firm stwierdziło, że zanotowało wzrost sprzedaży w grupie towarowej układów kierowniczych i zawieszenia, a zaledwie 11,3% spadek.

Trendy:

% odpowiedzi

Wzrost sprzedaży

56,0

Sprzedaż na stałym poziomie

32,7

Spadek sprzedaży

11,3

 

100,0

]3[

Ciekawym zagadnieniem, choć często pomijanym jest pochodzenie stosowanych części. W tym celu podczas badań ankietowane osoby zaznaczały prawdziwe stwierdzenia. Wynik z uzyskanych odpowiedzi przedstawiamy na poniższym wykresie. 85,1% firm stwierdziło, że montuje części kierownicze i zawieszenia zachodniego pochodzenia, a zaledwie 4,7% dalekowschodnie.

Najczęściej montujemy/sprzedajemy części producentów:

% odpowiedzi

polskich

10,2

zachodnich

85,1

dalekowschodnich

4,7

 

100,0

]4[

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać kontaktując się z nami pod adresem alfred@motofocus.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!