RAPORT – Udziały rynkowe producentów filtrów

, 14 września 2005, 0:00

Rynek filtrów dla samochodów osobowych w Polsce oceniany jest na poziomie około 240 milionów PLN. Obecnie rynek ten ustabilizował się, a zmiany na nim skorelowane są ściśle z sytuacją w branży motoryzacyjnej.

Od lat istotny udział w rynku posiadają firmy produkujące filtry w Polsce. Udział ich stanowi blisko 68% całego rynku.
Wymagania stawiane filtrom przez koncerny samochodowe powodują iż producenci filtrów muszą przeznaczać znaczne kwoty na rozwój nowych technologii.
Jednocześnie od kilku lat badania wykazują, że coraz większy wpływ na sprzedaż filtrów ma cena. Cena jest istotna o tyle, że rośnie tendencja do ograniczania kosztów związanych z eksploatacją samochodu.

Do obliczenia wielkości rynku mogą posłużyć badania określające ilości klientów w celu wymiany lub zakupu filtrów. Okazuje się, że 32,0% firm w celu wymiany lub zakupu filtrów odnotowuje od 31 do 60 klientów miesięcznie. Oczywiście do obliczeń wykorzystywane są dane szczegółowe z rozbiciem na ilości klientów w warsztatach, sklepach oraz osobno w warsztatach autoryzowanych. Poniższy wykres prezentuje rozkład głosów dla wszystkich grup razem.

 ]1[

Badania dotyczące częstotliwości użycia i zakupu mniej więcej pokrywają się ze spontaniczną znajomością marek poszczególnych producentów filtrów. Według badań z 2005 roku – najbardziej rozpoznawalnym filtrem jest marka Filtron.

Firmy produkujące filtry ściśle współpracują z producentami pojazdów. Gdyż również w przypadku tego produktu właściciele warsztatów preferują produkty firm, które dostarczają swoje wyroby na pierwszy montaż.

Przejdźmy do udziałów w rynku poszczególnych producentów filtrów.
Ponieważ struktura sprzedaży poszczególnych producentów jest zróżnicowana dlatego też podawany udział jest tylko orientacyjny. Dla zaprezentowania bardziej szczegółowych danych należałoby wydzielić wyłącznie sprzedaż filtrów dla samochodów osobowych.

Jednakże bez względu na powyższe zastrzeżenia liderem na rynku Polskim jest firma Filtron, której udziały stanowią aż 46,1%. Ponadto warto zauważyć, że w sprzedażach tej firmy dominują filtry powietrza, których udział wynosi ponad 40% w całkowitej sprzedaży. Istotną uwagą jest to, że firma koncentruje się na sprzedaży filtrów do samochodów osobowych, które stanowią 90% obrotu. Drugą pozycję na rynku zajmuje firma WF Sędziszów z 17,4% udziałem w rynku.

Producent

Proporcja osob. / cięż.

Dominująca grupa filtrów

Udziały procentowe

AB Włocławek

70/30R

Olej

2,4

Asso Ostrów

60/40R

Olej

2,2

Bosch

Osobowe

Olej

3,7

Fiamm

Osobowe

1,5

Filtron

90/10C

Powietrze

46,1

Hengst

20/80

Olej i paliwo

3,6

Knecht / Mahle

75/25

Olej

7,3

MANN-FILTER

70/30

Olej

6,9

Purflux

Osobowe

Olej

1,2

Sofima

Osobowe

Olej

1,5

WF-Sędziszów

17,4

Inne

6,2

Razem:

100,0

Firmy Knecht/Mahle z udziałem 7,3% oraz Mann Filter 6,9% od lat utrzymują się na wysokim trzecim i czwartym miejscu. W przypadku tych firm 25% do 30% sprzedaży stanowią filtry do samochodów ciężarowych. Firma Bosch w 2004 roku uzyskała 3,7% udziału w rynku co jest bardzo dobrym wynikiem w szczególności że jest to sprzedaż przede wszystkim do samochodów osobowych.
Wart uwagi jest fakt, że firmy AB Włocławek oraz ASSO mają niemal dwukrotnie większą produkcję niż mogłoby wydawać się z przeliczenia udziału w rynku. Jednakże niemal połowa produkcji jest eksportowana, dlatego też nie została ona uwzględniona w tym zestawieniu. Firma Hengst w zasadzie powinna zostać zaklasyfikowana do grupy Inne lub uwzględniona w analizie filtrów dla samochodów ciężarowych. Gdyż 80% jej sprzedaży stanowią filtry do tych właśnie samochodów. Jednakże ze względu na duży całkowity obrót oraz na powszechną znajomość tej marki wśród firm zajmujących się segmentem osobowym została uwypuklona w tym zestawieniu.
W grupie Inne znajdują się prywatne marki filtrów jak również takie marki jak Fram, Tecnocar, UFI i wiele innych.

Z tych marek na szczególna uwagę zasługuje marka Fram, której sprzedaż rozwija się niezwykle dynamicznie. Najprawdopodobniej spowoduje to, że już w następnym roku będzie ona w naszym zestawieniu występować samodzielnie.

Alfred Franke

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!