RAPORT – Rynek opon w Polsce

, 8 czerwca 2005, 0:00

Celem poniższego badania było opracowanie profilu rynku opon w Polsce zgodnie ze schematem przedstawionym w poniższym spisie treści.
Raport został przygotowany z myślą o potrzebach producentów opon jak i dystrybutorów. Wszystkie przypadki głosowań nieobiektywnych wyeliminowano. W RAPORCIE TYM ZNAJDUJE SIĘ 78 TABEL I WYKRESÓW WRAZ Z ICH OPISEM DOTYCZĄCYM NAJISTOTNIEJSZYCH PARAMETRÓW. W opracowaniu zawartych została znaczna ilość „krzyżówek”, czyli opinii warsztatów kierujących się różnymi kryteriami oraz preferujących konkurencyjne marki produktów.

Na dodatkowe zamówienie istnieje możliwość rozszerzenia wyników badań o kolejne „krzyżówki”.
Aby uzyskać więcej informacji kliknij więcej.
Istnieje również możliwość zamówienia raportu w wersji angielskiej.
Koszt pojedynczej Licencji na raport "RYNEK OPON W POLSCE" wynosi 4.500 zł netto.

Jeżeli jesteś zainteresowany raportem, proszę napisz do nas: alfred@motofocus.pl
Jeżeli przed zamówieniem pilnie potrzebujesz uzyskać więcej informacji, proszę zadzwoń:
Alfred Franke (0-22) 489-72-23

RYNEK OPON W POLSCE 

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP

2. OPIS BADAŃ
2.1 Użyte określenia

3. RYNEK – OTOCZENIE
(tab. 1, wykr.1)
3.1 Roczna sprzedaż opon

4. STRUKTURA PRÓBY
(tab. od 2 do 4, wykr. od 2 do 4)

4.1 Rozkład regionalny
4.2 Klasyfikacja według rodzaju firmy
4.3 Klasyfikacja według lokalizacji

5. ILOŚĆ KLIENTÓW
(tab. od 5 do 10, wykr. od 5 do 13)
5.1 Podział firm ze względu na ilości klientów na miesiąc (w sezonie)
5.2 Podział firm ze względu na ilości klientów na miesiąc (poza sezonem)

5.3 Podział firm ze względu na roczną sprzedaż nowych opon
5.4 Rozmieszczenie warsztatów różnej wielkości w poszczególnych wielkościach miast
5.5 Rozkład wielkości warsztatów w poszczególnych wielkościach miast
5.6 Rozkład wielkości warsztatów autoryzowanych i AM

6. STRUKTURA SPRZEDAŻY OPON RÓŻNYCH KLAS PRĘDKOŚCI

(tab. od 11 do 12, wykr. od 14 do 16)
6.1 Struktura sprzedaży różnych klas prędkości opon w warsztatach autoryzowanych i AM
6.2 Struktura sprzedaży różnych klas prędkości opon w miastach różnej wielkości

7. FAKTY WEDŁUG WARSZTATÓW
(tab. od 13 do 22, wykr. od 17 do 26)
7.1 Źródła zakupu ogumienia w warsztatach AM i autoryzowanych OES

7.2 Źródła zakupu ogumienia w warsztatach różnej wielkości
7.3 Prowadzenie przechowalni opon w warsztatach AM i autoryzowanych OES
7.4 Prowadzenie przechowalni opon w warsztatach z miast różnej wielkości
7.5 Czas dostawy opon do warsztatów w miastach różnej wielkości
7.6 Czas dostawy opon z hurtowni i od producenta
7.7 Cena montażu opony w miastach różnej wielkości

7.8 Cena montażu opony w warsztatach AM i autoryzowanych OES
7.9 Procent zakupionych opon pozostających w magazynie do następnego sezonu

8. WIZERUNEK PRODUCENTÓW
(tab. od 23 do 32, wykr. od 27 do 32)
8.1 Najważniejsza marka – ocena (zestawienie dostępne tylko dla właścicieli poszczególnych brandów)
8.2 Druga marka – ocena (zestawienie dostępne tylko dla właścicieli poszczególnych brandów)

8.3 Wizerunek – porównanie ocen pierwszej i drugiej marki
8.4 Najlepsza marka – pojedyncze wskazanie
8.5 Najlepsza marka – trzy wskazania
8.6 Polecana marka – pojedyncze wskazanie
8.7 Polecana marka – trzy wskazania
8.8 Opony polecane – procent całkowitej sprzedaży opon

9. KRYTERIA WYBORU OPON

(tab. od 33 do 39, wykr. od 33 do 39)
9.1 Kryteria wyboru – pojedyncze wskazanie
9.2 Kryteria wyboru – trzy wskazania
9.3 Kryteria wyboru – porównanie 1 i 3 wskazania
9.4 Kryteria wyboru – porównanie 1 i 3 wskazania – warsztaty AM
9.5 Kryteria wyboru – porównanie 1 i 3 wskazania – warsztaty OES

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!