Warsztaty – współpraca z firmami ubezpieczeniowymi, samochód zastępczy, klienci…

, 21 stycznia 2014, 14:03

Badanie zostało zrealizowane techniką wywiadu kwestionariuszowego na próbie N=2018 respondentów. W badaniu poruszone zostało wiele kwestii związanych ze współpracą warsztatów z firmami ubezpieczeniowymi, posiadaniem i oferowaniem samochodu zastępczego, udziałami poszczególnych grup klientów w całkowitym portfelu klientów warsztatów, zakupami części tzw. oryginalnych, rezygnacją z usług ze względu na brak danych technicznych a także oceną wizerunku w oczach kierowców.

Raport składa się z trzech części:

 • Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi i usługi dodatkowe
 • Usługi warsztatowe i wizerunek IAM
 • Klienci warsztatów

Zawartość raportu przedstawia spis treści:

CZĘŚĆ I – WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI UBEZPIECZENIOWYMI

 1. Oferowanie samochodu zastępczego dla klienta.
 2. Wiek posiadanych samochodów zastępczych.
 3. Oferowanie klientom samochodu zastępczego z uwzględnieniem podziału na województwa.
 4. Opłata za samochód zastępczy.
 5. Wysokość opłat za samochód zastępczy.
 6. Opłaty za samochód zastępczy z uwzględnieniem podziału na  województwa.
 7. Umowa z firmą ubezpieczeniową.
 8. Firmy ubezpieczeniowe, z którymi współpracują warsztaty.

CZĘŚĆ II – USŁUGI WARSZTATOWE I WIZERUNEK

 1. Świadczenie usług podwykonawczych dla warsztatów autoryzowanych.
 2. Okres funkcjonowania warsztatu a świadczenie usług jako podwykonawca dla warsztatów autoryzowanych.
 3. Usługi specjalne dla klientów warsztatu.
 4. Części stosowane podczas napraw powypadkowych.
 5. Zakres usług świadczonych przez warsztat.
 6. Zaawansowanie techniczne pojazdu powodem rezygnacji z naprawy.
 7. Zaawansowanie techniczne pojazdu powodem rezygnacji z naprawy – jak będzie w przyszłości.
 8. Cena roboczogodziny w warsztacie.
 9. Udział usługi naprawczej w całkowitym  koszcie  naprawy.
 10. Udział usługi naprawczej w całkowitym koszcie naprawy – kierunek zmian.
 11. Udział procentowy części w oryginalnym opakowaniu producenta samochodu w ogólnych zakupach części.
 12. Metody wycen napraw.

CZĘŚĆ III – KLIENCI WARSZTATÓW

 1. Udziały procentowe poszczególnych grup klientów w przychodach  (licząc wartościowo).
 2. Udział procentowy poszczególnych rodzajów wizyt w warsztatach w wizytach ogółem.
 3. Znajomość cen napraw na lokalnym rynku przez kierowców.
 4. Wizerunek warsztatów niezależnych w ocenie kierowców.
 5. Czynniki kształtujące wizerunek warsztatów niezależnych.
 6. Kierunki inwestycji warsztatów na najbliższe lata.

Szczegóły znajdą Państwo w broszurze.

Więcej informacji na temat badań udzieli:

Alfred Franke | Dyrektor ds. badań rynku
tel: +48 22 773 87 75

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!