RAPORT – Rynek warsztatów w Polsce

, 9 marca 2005, 0:00

Rynek warsztatów w Polsce ulega nieustannym zmianom. Coraz więcej warsztatów zamierza przystąpić w najbliższym czasie do sieci. Nie wszystkie jednak będą w stanie to zrobić.
Obszerny raport MotoFocus.pl obejmuje wiele pożytecznych informacji dotyczących rynku warsztatowego w Polsce. Raport został przygotowany z myślą o potrzebach producentów i dystrybutorów działających na rynku motoryzacyjnym. Badana grupa to przedstawiciele warsztatów motoryzacyjnych z całej Polski.

Przygotowane opracowanie ujawnia występujące różnice pomiędzy poszczególnymi grupami warsztatów, ich plany na przyszłość, dane dotyczące liczby klientów i wiele innych. Słabe i silne strony pokazane zostały w różnych kategoriach w skali od 1 do 6 punktów.
WSZYSTKO TO ZGROMADZONE W POSTACI 31 TABEL I 20 WYKRESÓW WRAZ Z OPISEM DOTYCZĄCYM NAJISTOTNIEJSZYCH ELEMENTÓW.
Istnieje również możliwość zamówienia raportu w wersji angielskiej.
Koszt pojedynczej Licencji na raport

"RYNEK WARSZTATÓW W POLSCE"
wynosi 4.900 zł netto.

Jeżeli jesteś zainteresowany raportem, proszę napisz: alfred@motofocus.pl
Jeżeli przed zamówieniem pilnie potrzebujesz uzyskać więcej informacji, proszę zadzwoń:
Alfred Franke (0-22) 489-72-23.
Tematyka raportu zawarta została w następujących rozdziałach:

1.WSTĘP

2.OGÓLNE WIADOMOŚCI O WARSZTATACH W POLSCE
(tab. 1 do 4)

2.1 Klasyfikacja warsztatów
2.2 Klasyfikacja jakościowo-wielkościowa sieci warsztatowych
2.3 Wielkość i rozwój poszczególnych sieci warsztatowych (ilości warsztatów)

3.OPIS BADANYCH WARSZTATÓW
(tab. 5, 6 wykr.1)

3.1 Struktura próby
3.2 Rozkład regionalny

4.PROCENTOWE ROZKŁADY ILOŚCI KLIENTÓW W WARSZTATACH
(tab. 7 do 10 wykr.2 do 6)

4.1 Ilości klientów – wszystkie warsztaty aftermarket
4.2 Ilości klientów – warsztaty OES
4.3 Rozkład procentowy ilości klientów – WM, W
4.4 Roczne ilości klientów w warsztatach AM

5.PLANY PRZYSTĄPIENIA DO SIECI WARSZTATOWYCH
(tab. 11, 12 wykr. 7, 8)

5.1 Decyzja o przystąpieniu (rozkład procentowy) – wszyscy razem
5.2 Decyzja o przystąpieniu (rozkład procentowy) – klasyfikacja małe, średnie, duże

6.POZIOM SATYSFAKCJI WARSZTATÓW – KORZYŚCI OSIĄGANE Z PRZYNALEŻNOŚCI DO SIECI WARSZTATOWEJ DYSTRYBUTORA

(tab. 13 do 15 wykr. 9, 10)

6.1 Poziom satysfakcji – wszyscy razem, OES
6.2 Poziom satysfakcji – poszczególne sieci warsztatowe
6.3 Poziom satysfakcji (klasyfikacja małe, średnie, duże)

7.POZIOM SATYSFAKCJI WARSZTATÓW Z KORZYŚCI OSIĄGANYCH Z PRZYNALEŻNOŚCI DO SIECI WARSZTATOWEJ –PRODUCENTA
(tab. 16, 17)

7.1 Poziom satysfakcji – poszczególne sieci warsztatowe
7.2 Poziom satysfakcji – według wielkości warsztatów i wszystkie sieci razem

8.PLANY POSZERZENIA ZAKRESU USŁUG
(tab. 18,19 wykr. 11, 12)

8.1 Procentowy rozkład planowanych nowych zakresów napraw– wszyscy razem

8.2 Procentowy rozkład planowanej kwoty wydatków na urządzenia i narzędzia – wszyscy razem

9.WIELKOŚCI (WARTOŚCI) MAGAZYNÓW
(tab. 20, 21 wykr. 13, 14)

9.1 Wielkości magazynów – OES, AM
9.2 Wielkości magazynów – warsztaty planujące przystąpić do sieci i nie planujące

10.UDZIAŁY POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW W OBROTACH WARSZTATÓW
(tab. 22, 23 wykr. 15)

10.1 Średni udział w obrocie poszczególnych grup produktów – wszyscy razem
10.2 Średni udział w obrocie poszczególnych grup produktów – według klasyfikacji małe, średnie, duże

11.LICZBA KLIENTÓW
(tab. 24 do 28 wykr. 16 do 20)

11.1 Rozkład procentowy trendów w ilości klientów – wszyscy razem
11.2 Rozkład procentowy trendów w ilości klientów – OES, warsztaty należące do sieci i nie należące

11.3 Rozkład procentowy trendów w ilości klientów – poszczególne sieci warsztatowe
11.4 Rozkład procentowy trendów w ilości klientów – specjaliści mechaniki, specjaliści blacharki
11.5 Rozkład procentowy trendów w ilości klientów (klasyfikacja małe, średnie, duże)

12.DODATKOWE INFORMACJE O WARSZTATACH
(tab. 29 do 31)

12.1 Fakty dotyczące warsztatów- OES, AM, wszyscy razem
12.2 Ilość dni roboczych w tygodniu
12.3 Rodzaje promocji

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!