Menu

FORVIA

Nowa spółka w obrębie Grupy FORVIA

W ramach grupy FORVIA została powołana do życia nowa spółka MATERI’ACT. Jej zadaniem ma być projektowanie i produkcja materiałów w sposób zrównoważony. . Zarówno pod względem pochodzenia surowców, jak i metody ich obróbki.