Menu

AkzoNobel

Przygotowanie wstępne metalowych powierzchni ściereczkami Autoprep

Najnowsze rozwiązanie AkzoNobel, ściereczki antykorozyjne Autoprep, to gotowy do użycia produkt, specjalnie opracowany do wstępnego przygotowania powierzchni metalowych. Dzięki użyciu ściereczek Autoprep powstaje specjalna powłoka, która tworząc wiązania chemiczne z powierzchnią metalu zapewnia przyczepność oraz odporność antykorozyjną dla aplikowanych systemów lakierniczych. To rozwiązanie zastępuje potrzebę użycia podkładu wytrawiającego (washprimera) eliminując konieczność jego mieszania oraz czyszczenia […]