Porady Nissens: poprawny montaż zaworu EGR

19 stycznia 2022, 23:55

Zawór EGR stanowi integralną część systemu recyrkulacji spalin, a także ma wpływ na pracę silnika i jego proces spalania. Awaria, niewłaściwe działanie lub usunięcie zaworu EGR spowoduje nieprawidłowe działanie silnika. Ponadto awaria tego zaworu może spowodować nieprawidłowe działanie systemu kontroli emisji spalin oraz poważne awarie innych elementów układu, takich jak filtr DPF, katalizator czy turbosprężarka. Należy pamiętać: niewłaściwe działanie układu recyrkulacji spalin będzie mieć poważny wpływ na środowisko.

KROK 1. SYMPTOMPY AWARII ZAWORU EGR

A. Typowe objawy nieprawidłowego działania zaworu EGR

 • Włączona lampka ostrzegawcza „check engine”
 • Przestawienie silnika w tryb awaryjny przez ECU
 • Zmniejszona moc silnika
 • Znaczące zmiany w zużyciu paliwa
 • Silnik emituje dźwięk typu gwizd lub stukot
 • Nierówna praca silnika na biegu jałowym
 • Dławienie się i nieregularna praca podczas przyspieszania
 • Przedmuchy spalin do komory silnika.

KROK 2. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

A. Możliwe przyczyny uszkodzenia zaworu EGR

Istnieje wiele czynników, które mogą spowodować awarię zaworu, ponieważ działa on w trudnych warunkach powodujących naprężenia termiczne i mających bezpośredni wpływ na przepływ spalin. Poniżej przedstawiamy najczęstsze awarie zaworów EGR. Należy skutecznie rozpoznać i wyeliminować ich pierwotne przyczyny.

1. Osadzenie się nagaru wewnątrz zaworu

Najczęściej występującą awarią zaworu EGR jest jego blokowanie się w pozycji otwartej lub zamkniętej. Dzieje się tak z powodu twardnienia osadzającego się nagaru. Przyczynę zanieczyszczenia należy wyeliminować, a zazwyczaj wynika ona z jednego z dwóch powodów:

Powód 1: nieprawidłowo przebiegający proces spalania

 • Nieprawidłowa mieszanka paliwowo-powietrzna
 • Nadmierne zasysanie/spalanie oleju przez silnik
 • Przeciążenie silnika
 • Błędy w sterowaniu ECU, w tym problemy z wersją oprogramowania.

Powód 2: częsta jazdy na krótkich dystansach, zwłaszcza przy niższych temperaturach otoczenia (jesień/zima), kiedy wyższa wilgotność powietrza dolotowego wpływa na wentylację skrzyni korbowej i prowadzi do tworzenia się osadu oraz nagaru.

2. Naprężenie termiczne

Zbyt wysoka temperatura spalin oraz przegrzanie silnika. Wpływa to na zawór EGR, prowadząc do pękania obudowy lub stapiania się elementów wewnętrznych.

3. Wycieki z układu EGR

Wycieki z przewodów, węży oraz połączeń układu EGR narażają zawór na działanie w nietypowych warunkach i mogą w krótkim czasie spowodować awarie.

B. Diagnostyka

Należy przeprowadzić dokładną diagnostykę układu EGR. Należy pamiętać, że zawór EGR nie jest samodzielną częścią i działa w układzie wraz z innymi komponentami. Większość krytycznych usterek zaworu jest spowodowana innymi czynnikami, niż awarie tego komponentu.

Prawidłowo przeprowadzona diagnostyka EGR pozwala określić, a tym samym wyeliminować pierwotną przyczynę wcześniejszej usterki zaworu:

 • Zapobiega to ponownemu wystąpieniu tej samej usterki po zainstalowaniu nowego zaworu.
 • Jest to wymagany warunek gwarancji
  1. Używając odpowiednich, dedykowanych narzędzi i zalecanych metod, a także przeprowadzając prostą kontrolę wzrokową, należy sprawdzić, czy wszystkie połączenia, kołnierze, przewody oraz węże są wolne od pęknięć, uszkodzeń lub ograniczeń przepływu wewnętrznego.
   • Przewody w układzie wydechowym powiązane z EGR
   • Podłączenie i przewody pompy podciśnienia
   • Połączenia elektryczne EGR
   • Przyłącze powietrza dla EGR (strony ciśnienia/podciśnienia)
   • Połączenia płynu chłodzącego z chłodnicą układu EGR (jeśli występuje).
  2. Należy wykonać diagnostykę OBD pojazdu, aby określić awarie związane z układem EGR.
   Należy pamiętać, że kody usterek silnika w przypadku konkretnego czujnika lub określonej usterki mogą nie pozwalać na stwierdzenie pierwotnej przyczyny problemu. Usterki często są zapisywane z powodu innego problemu w powiązanym systemie/komponencie, który powoduje, że sprawdzany czujnik/urządzenie wysyła nieprawidłowe sygnały. Ważne jest, aby przed wymianą części dokładnie przeanalizować i rozpoznać prawdziwą przyczynę usterki.
   Możliwe kody usterek:
   P0401
    Układ recyrkulacji spalin – wykryto niewystarczający przepływ
   P0402 Układ recyrkulacji spalin – wykryto nadmierny przepływ
   P0404 Układ recyrkulacji spalin – usterka sterowania położeniem zaworu EGR bądź wartość poza zakresem.
   P0102 Awaria czujnika MAF – zbyt mała masa powietrza.
   P0103 Awaria czujnika MAF – zbyt duża masa powietrza
  3. Należy sprawdzić inne systemy i komponenty, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie układu EGR. Należy zwrócić szczególną uwagę na:A. Problemy z działaniem pompy podciśnienia lub jej podłączeniem/przewodami
   B. Problemy z systemem wentylacji skrzyni korbowej, w tym z działaniem zaworu PCV oraz niewłaściwą separacją oleju
   C. Zbyt wysokie tolerancje w wewnętrznych częściach silnika (silniki o dużym przebiegu), powodujące tworzenie się przedmuchów
   D. Awarie turbosprężarki, a zwłaszcza problemy z łożyskami i uszczelkami, zablokowany przewód powrotny oleju
   E. Niewłaściwą filtrację oleju silnikowego – zużyty filtr, przekroczenie okresów międzyprzeglądowych
   F. Stosowanie oleju silnikowego o niewłaściwej/niskiej jakości
   G. Niewłaściwy poziom oleju, przeważnie zbyt wysoki
   H. Zużycie uszczelek/podkładek/prowadnic zaworów, co powoduje nadmierne odprowadzenie oleju do wlotu.

KROK 3. PROCEDURA MONTAŻU

Zawór EGR stanowi integralną część systemu recyrkulacji spalin, a także ma wpływ na pracę silnika i jego proces spalania. Awaria, niewłaściwe działanie lub usunięcie zaworu EGR spowoduje nieprawidłowe działanie silnika. Ponadto awaria tego zaworu może spowodować nieprawidłowe działanie systemu kontroli emisji spalin oraz poważne awarie innych elementów układu, takich jak filtr DPF, katalizator czy turbosprężarka. Należy pamiętać, niewłaściwe działanie układu recyrkulacji spalin będzie mieć poważny wpływ na środowisko.

A. Wymontowanie wadliwego zaworu EGR – poszczególne kroki

 1. Odłączyć akumulator
 2. Odłączyć wszystkie połączenia elektryczne z zaworem
 3. Odłączyć przewód wylotowy/powietrza
 4. Odkręcić śruby mocujące
 5. Wyjąć zawór oraz zastosowane uszczelki
 6. Dokładnie wyczyścić wszystkie powierzchnie uszczelek i kołnierze
 7. Sprawdzić stan przewodów podciśnienia – nie mogą być pęknięte ani mieć wewnętrznych ograniczeń przepływu. Wymienić w razie potrzeby
 8. Sprawdzić, czy wtyczka sterowania elektrycznego zaworem jest czysta i czy nie ma na niej żadnych śladów korozji. Wymienić w razie potrzeby.

B. Zamontowanie nowego zaworu EGR – kolejne kroki

 1. Zainstalować wszystkie nowe uszczelki na połączeniach zaworu EGR.
 2. Zamontować zawór, używając oryginalnych mocowań/śrub. Podczas dokręcania używać klucza dynamometrycznego.
  Więcej informacji na temat momentów dokręcenia można znaleźć w danych technicznych producenta pojazdu.
  Ostrzeżenie! Nie należy używać żadnego typu klucza pneumatycznego. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie elementów montażowych zaworu i jego obudowy.
 3. Podłączyć złącza elektryczne
 4. Podłączyć złączki przewodów podciśnieniowych
 5. Podłączyć z powrotem akumulator
 6. Zresetować ECU / sprawdzić wersję oprogramowania za pomocą przyrządu diagnostycznego OBDA. W przypadku niektórych modeli pojazdów może być konieczne zresetowanie jednostki sterującej w celu usunięcia zapisanych kodów usterek związanych z poprzednią awarią EGR. Ponadto zaleca się sprawdzanie wersji oprogramowania ECU poprzez zastosowanie dowolnego zaworu EGR sterowanego elektrycznie.B. W niektórych przypadkach, po zamontowaniu nowego elektrycznego zaworu EGR, nowa część może nie zostać prawidłowo wykryta przez centralkę sterującą, co sprawi, iż zawór nie będzie działał. Może to doprowadzić do pojawienia się kolejnych usterek OBD dotyczących EGR. Konieczne będzie wówczas wgranie mapy nowego zaworu. Nowoczesne centralki sterujące wykorzystają tzw. adaptacyjne moduły pamięci z mapowaniem. Jest to proces adaptacji, w ramach którego ECU musi pozyskać instrukcje sterowania danym komponentem. Mapowanie można wykonać za pomocą testera ECU/przyrządu diagnostycznego OBD. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące mapowania, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub dokumentacją techniczną pojazdu.

KROK 4. TESTOWANIE

A. Należy sprawdzić działanie silnika. Uruchomić silnik. Pozostawić go na biegu jałowym i rozgrzać do normalnej temperatury roboczej – około 90°C. Zwrócić uwagę na pracę silnika. Na biegu jałowym powinien działać bezproblemowo i równomiernie. Sprawdzić, czy nie występują jakiekolwiek przedmuchy powietrza, spalin lub wycieki płynu chłodzącego (w przypadku zaworów chłodzonych cieczą). W przypadku zauważenia tego typu problemów, należy je natychmiast wyeliminować.

B. Ostateczna diagnostyka OBD. Ponownie wykonać kontrolę OBD pod kątem usterek związanych z układem EGR. W miarę możliwości zbadać emisję spalin.

C. Test drogowy. Na koniec wykonać próbę drogową pojazdem i sprawdzić, czy silnik pracuje poprawnie oraz płynnie we wszystkich zakresach obrotów i generuje odpowiednią moc.

Zawory EGR firmy Nissens zostały opracowane z dbałością o szczegóły i z myślą o dopasowaniu do potrzeb rynku. Oferta Nissens dotyczy fabrycznie nowych zaworów EGR, bez regeneracji, bez zwracania starych części, bez dodatkowych opłat. Do produkcji naszych zaworów stosujemy najwyżej jakości materiały. W pełni testujemy zawory, zapewniając ich właściwą kalibrację, dopasowanie oraz prawidłowe działanie w pojazdach. Jakość zaworów EGR firmy Nissens jest porównywalna z produktami OE. Cykl testów firmy Nissens, realizowany jest zgodnie z koncepcją najwyższej jakości, składa się ze sprawdzenia całościowego działania zaworu EGR i sygnału zwrotnego z czujników w temperaturach symulujących warunki występujące w komorze silnika podczas pracy, a w przypadku modułu zaworu EGR z chodnicą badamy wydajność chłodnicy pod kątem redukcji emisji tlenków azotu (NOx), zgodnie z właściwą normą EURO. Zawory poddawane są również kompleksowemu badaniu pod kątem korozji.

W celu uzyskania dostępu do całego asortymentu produktów Nissens, prosimy zapoznać się z naszymi katalogami online pod adresem www.catalogue.nissens.com. Nasz internetowy katalog oferuje kompleksową informację techniczną oraz dane produktu, w tym dane dotyczące zastosowania, rysunki techniczne, wymiary i wysokiej jakości zdjęcia.

Aby dowiedzieć się więcej o zaworach EGR Nissens zachęcamy do odwiedzenia naszego wirtualnego salonu pod adresem https://showroom.nissens.com/pl/egr-valves/

Artykuł sponsorowany Nissens