Grupa ZF: udane pierwsze półrocze 2021 r. 

29 lipca 2021, 11:46

Grupa ZF zakończyła pierwsze półrocze 2021 roku z pozytywnymi wynikami sprzedaży i zysków. W przeciwieństwie do pierwszego półrocza 2020 roku, na które znaczny wpływ miała pandemia Covid-19, w pierwszych sześciu miesiącach br. firma wygenerowała sprzedaż w wysokości 19,3 mld euro (2020: 13,5 mld euro). W ujęciu rok do roku odpowiada to wzrostowi sprzedaży o 43%. Skorygowany EBIT wyniósł 1,0 mld euro (2020: minus 177 mln euro). Pozytywny rozwój działalności kontrastuje z ogólnie trudnym i niestabilnym międzynarodowym otoczeniem rynkowym.

– W bieżącym roku utrzymaliśmy dynamikę wzrostu z drugiej połowy 2020, i wykorzystaliśmy dobrą koniunkturę w branży motoryzacyjnej – powiedział Wolf-Henning Scheider, Chief Executive Officer ZF, prezentując w czwartek dane finansowe za 1. półroczne. – Jednocześnie stale rozwijaliśmy naszą organizację pod kątem elastycznej i efektywnej współpracy. Dzięki ofercie innowacyjnych technologii pomagających obniżać i zwiększać bezpieczeństwo pojazdów, zapewniliśmy sobie również liczne nowe zamówienia.

Oprócz pracy w warunkach pandemii, na wyniki Grupy ZF w pierwszej połowie roku miały wpływ takie czynniki jak niedobory na rynku półprzewodników i zakłócenia w łańcuchach dostaw, a także wzrost cen surowców i usług logistycznych. W związku z tym firma ZF częściowo dostosowała i skróciła swoje łańcuchy dostaw, między innymi poprzez zwiększenie zaangażowania lokalnych dostawców.

– Ponadto, trendy które dotychczas były długoterminowe, obecnie przyspieszają. Widać to w Europie na przykładzie nowych, bardzo ambitnych limitów emisji CO2 – powiedział Scheider. – Choć wpływa to na wzrost popytu na napędy całkowicie elektryczne, bardzo trudno będzie znaleźć równowagę pomiędzy ochroną klimatu, utrzymaniem zatrudnienia i potrzebami ludzi w zakresie mobilności. Jasny plan rozwoju infrastruktury – od wytwarzania energii i sieci energetycznych po infrastrukturę ładowania – jest niezbędny, aby pomóc w określeniu dalszej drogi postępowania.

W ostatnich miesiącach firma ZF poczyniła postępy w realizacji “Tarifvertrag Transformation”, układu zbiorowego zawartego rok temu z radą zakładową i związkami zawodowymi w Niemczech. W tym kontekście w niemieckich zakładach trwają rozmowy mające na celu opracowanie celów dotyczących ich przyszłościowego ukierunkowania.

– Wykorzystujemy tutaj czas, jaki daje nam umowa zbiorowa zawarta do końca 2022 roku. Wspólnie z przedstawicielami pracowników opracowujemy rozsądne plany dla poszczególnych lokalizacji. Dla większości z nich udało nam się już opracować obiecujące rozwiązania – podkreślił Scheider.

W pierwszej połowie roku firma ZF skorzystała z ogólnego ożywienia gospodarczego w branży motoryzacyjnej. Od stycznia do czerwca firma wygenerowała sprzedaż w wysokości 19,3 mld euro (2020: 13,5 mld euro). Stanowi to wzrost o 43 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym. Po uwzględnieniu efektów związanych z kursami wymiany walut oraz efektów fuzji i przejęć, odpowiada to wzrostowi sprzedaży w ujęciu organicznym o 38% (2020: minus 27%). Firma odnotowała skorygowany EBIT w wysokości 1,0 mld euro. Odpowiada to skorygowanej marży EBIT w wysokości 5,2 procent (2020: minus 1,3 procent).

– W pierwszej połowie 2021 roku osiągnęliśmy nasze cele, poprawiając jednocześnie jakość wyników – powiedział dyrektor finansowy ZF dr Konstantin Sauer. – Aby kontynuować ten pozytywny trend, priorytetem pozostaje dla nas ograniczanie kosztów.

Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia i niepewne perspektywy na najbliższe miesiące, spowodowane obecną sytuacją w łańcuchu dostaw, ZF podtrzymuje swoją prognozę na cały rok. Firma spodziewa się, że w tym roku osiągnie sprzedaż na poziomie od 37 do 39 miliardów euro. Z dzisiejszej perspektywy oczekiwane są obroty w górnej części tego przedziału. Firma spodziewa się skorygowanej marży EBIT w przedziale od 4,5 do 5,5 procent; skorygowane wolne przepływy pieniężne mają wynieść od 0,8 do 1,2 miliarda euro. W drugiej połowie roku ZF przewiduje utrzymujące się obciążenie z powodu wyższych kosztów surowców i usług logistycznych. Zagrożenia mogą pojawić się w związku z dalszą ograniczoną dostępnością półprzewodników oraz dalszym rozwojem pandemii wirusa Covid-19.

Aby osiągnąć pożądaną równowagę między inwestycjami a redukcją zobowiązań korporacyjnych, Grupa ZF dostosowała swoją strategię finansowania. Jednym z elementów jest nowy program EMTN (Euro Medium Term Note) uruchomiony w poprzednim roku.

– Program EMTN umożliwia nam szybsze i bardziej elastyczne działanie na rynku kapitałowym – wyjaśnił Sauer. – Aktywnie zarządzaliśmy również profilem zapadalności naszych zobowiązań.

Firma ZF spłaciła już między innymi w całości kredyt w wysokości 1,35 mld EUR zaciągnięty w czasie pandemii, a także transzę kredytu obligacyjnego o wartości 1,0 mld EUR wykorzystaną do sfinansowania przejęcia Wabco, której termin spłaty przypada w przyszłym roku.

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy ZF znajduje swoje odzwierciedlenie również w sektorze finansowym. W kwietniu firma po raz pierwszy wyemitowała zielone obligacje. Wpływy w wysokości 500 milionów euro wesprą przyszłe przedsięwzięcia związane z energią wiatrową i mobilnością elektryczną. Sześcioletnie obligacje o rentowności 2,0 procent, skierowane do inwestorów instytucjonalnych, spotkały się z dużym zainteresowaniem i zostały sześciokrotnie nadsubskrybowane.

Aby zachować zgodność z przepisami indyjskiego prawa antymonopolowego, firma ZF sprzedała w czerwcu swój 49-procentowy udział w spółce joint venture Brakes India w ramach przejęcia Wabco. Po zwiększeniu w 2020 roku udziału w spółce zależnej Wabco India z 75 do 93 procent w ramach obowiązkowej oferty przejęcia, w pierwszej połowie 2021 roku udział ten został zredukowany do 77 procent (w drugiej połowie roku sprzedane zostaną kolejne dwa procent, aby ostatecznie przywrócić 75-procentowy udział). W czerwcu br. firma ZF podpisała również umowę z Airbus Helicopters w sprawie przejęcia ZF Luftfahrttechnik GmbH w Kassel-Calden w Niemczech przez Airbus Helicopters. Planowana sprzedaż tej odnoszącej sukcesy firmy z branży technologii lotniczych otwiera dobre perspektywy dla przyszłego rozwoju jednostki biznesowej.

Dwie dywizje Grupy ZF oferujące rozwiązania dla rynku pojazdów użytkowych mają od 1 stycznia 2022 roku formalnie funkcjonować jako jedna jednostka – połączona dywizja Commercial Vehicle Solutions. Dzisiaj ZF przedstawi nowy zespół menedżerów wyższego szczebla dla połączonej dywizji, który będzie wspólnie podejmował decyzje handlowe i strategiczne na nadchodzące lata. Obie dywizje już teraz z powodzeniem działają na rynku, spodziewając się znacznego wzrostu sprzedaży w roku 2021.

– Wkrótce po przejęciu firmy Wabco, klienci przekonali się, że możemy dostarczać im kompleksowe systemy,  technologie i korzyści dla pojazdów użytkowych – powiedział Scheider. – Dzięki systemowym rozwiązaniom, mogliśmy zabezpieczyć znaczący wolumen zamówień, który sięga daleko w przyszłość i obejmuje zarówno autonomiczną jazdę, jak i zarządzanie flotą oraz elektromobilność.

Pod hasłem “Next Generation Mobility. Now!” ZF zaprezentuje swoje rozwiązania i pomysły dla mobilności jutra na targach IAA Mobility 2021 w Monachium. W dniach od 7 do 12 września firma będzie obecna w halach targowych stolicy Bawarii (stoisko A1.B80). Nowa koncepcja wykracza daleko poza motoryzację, obejmując wszystkie segmenty mobilności indywidualnej i publicznej; stanowi ona doskonałą platformę do zaprezentowania szerokiego portfolio technologicznego firmy ZF. Centralnym punktem prezentacji jest “samochód zdefiniowany przez oprogramowanie” oraz technologie systemowe dla pojazdów elektrycznych o dużym zasięgu, takich jak te używane w serii wyścigowej Formuły E. Prezentowane przez ZF komponenty i systemy nie są jednak jedynie wizją przyszłości. Zgodnie z hasłem przewodnim prezentacji, wszystkie one mogą być już zamówione lub wkrótce wprowadzone na rynek.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!