Firma AC S.A. odbiera dwie nagrody

28 listopada 2017, 16:00

Perła Polskiej Gospodarki i Eksporter Roku to tytuły, którymi uhonorowana została w ostatnim czasie firma AC S.A. – producent kompletnych systemów autogaz LPG
i CNG marki STAG.

AC S.A. z Białegostoku została nagrodzona w najważniejszych kryteriach działalności: za rozwój na rynku krajowym oraz za ekspansję na rynki zagraniczne.

Spółka została wyróżniona tytułem „Perły Polskiej Gospodarki” przyznawanym najlepszym podmiotom gospodarczym wyłonionym w rankingu magazynu ekonomicznego Polish Market. Znalazła się także na prestiżowej liście Złotej Setki Przedsiębiorstw „Kuriera Porannego” zajmując I miejsce w kategorii Eksporter Roku 2016.

Podstawowym warunkiem kwalifikacji do rankingu Pereł Polskiej Gospodarki przez ekspertów Szkoły Głównej Handlowej było osiągnięcie przez firmę min. 100 mln zł przychodu rocznie. Ocenie poddawane były kluczowe aspekty składające się na kondycję finansową przedsiębiorstwa, czyli rentowność, płynność finansowa oraz poziom zadłużenia. AC S.A. wyróżniona została tytułem Dużej Perły Polskiej Gospodarki – zdobywając 2. miejsce na tej liście.

Tytuł Eksportera Roku jest podsumowaniem wyników osiągniętych przez AC w 2016 roku. Wysokie kwoty przychodów uzyskanych z działalności eksportowej czy nakłady inwestycyjne w latach 2014-2016 to nie jedyne atuty, które miały wpływ na przyznane wyróżnienie. Organizatorzy konkursu wzięli też pod uwagę konsekwencje realizowanej polityki eksportowej, udział eksportu w całkowitej sprzedaży, dywersyfikację rynków eksportowych, dynamikę przychodów i zatrudnienia, ciągłość inwestycji przez rozbudowę lub modernizację fabryki, tworzenie centrów naukowo-badawczych.

– Nasze rozwiązania są nowatorskie, wyznaczają kierunek rozwoju branży zarówno w zakresie produktów jak i metod sprzedaży i marketingu. Staramy się sprostać szybkiemu postępowi technicznemu w automotive, dając gotową odpowiedź na wymagania różnych rynków zbytu o różnorodnych wymogach technicznych i środowiskowych. Napawa nas dumą, że zostaliśmy docenieni za jakość i podejmowane działania – mówi Katarzyna Rutkowska, Prezes Zarządu AC S.A.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!