ZF dzieli się wynikami finansowymi za 2023

26 marca 2024, 15:55

Firma technologiczna ZF Friedrichshafen AG opublikowała swoje wyniki finansowe za ubiegły rok. Pomimo wielu trudności i braku stabilności na rynku udało się jej osiągnąć założone cele.

fot. unsplash.com

Wzorowe wyniki za 2023

W warunkach bardzo niestabilnej gospodarki światowej firma zwiększyła sprzedaż o 6,5 procent do 46,6 mld euro (2022: 43,8 mld euro). Skorygowany EBIT wyniósł 2,4 mld euro (2022: 2,0 mld euro); skorygowana marża EBIT wyniosła 5,1 procent (2022: 4,7 procent). Ze względu na pozytywny rozwój wolnych przepływów pieniężnych w drugiej połowie roku, firma ZF spłaciła zobowiązania w wysokości około 2 mld euro i zmniejszyła zadłużenie netto o 400 mln euro do poziomu poniżej 10 mld euro.

 – 2023 był dla ZF rokiem szeroko zakrojonych decyzji: zmieniliśmy kierunek transformacji firmy i skupiliśmy się na konkurencyjności i rentowności, – powiedział dyrektor generalny ZF, dr Holger Klein, podczas czwartkowej prezentacji wyników finansowych we Friedrichshafen. – Dzięki wielkiemu zaangażowaniu całego zespołu ZF osiągnęliśmy nasze cele finansowe. Teraz będziemy kontynuować tę ścieżkę. Rok 2024 będzie rokiem wdrożenia i obierzemy kurs na większą koncentrację, wydajność i konkurencyjność.

Jak wspomniał dr. Klein, ważnymi decyzjami w roku 2023 było przygotowanie połączenia dywizji technologii podwozi samochodowych z dywizją aktywnych systemów bezpieczeństwa w nową dywizję systemów podwozi (ZF Chassis Solutions Division), co nastąpiło 1 stycznia bieżącego roku. Ponadto rozpoczęto wydzielanie dywizji pasywnych systemów bezpieczeństwa (Passive Safety Systems Division ). “Proces wydzielania dywizji pasywnych systemów bezpieczeństwa przebiega zgodnie z planem” – powiedział Klein. “Rozważamy opcje jego przyszłego rozwoju, które mogą obejmować całkowitą lub częściową sprzedaż lub IPO”. Kolejnym ważnym krokiem było powołanie spółki joint venture zajmującej się systemami podwozi samochodów osobowych, ZF Chassis Modules GmbH, z Foxconn, największym na świecie producentem elektroniki.

Decyzja o rezygnacji z rozwoju projektu autonomicznych wahadłowców i skupieniu się na roli dostawcy premium technologii autonomicznej jazdy i usług inżynieryjnych była również przełomowa dla długoterminowej perspektywy Grupy. “Tego rodzaju decyzja umożliwia ZF działanie z solidnej pozycji i dalsze wdrażanie strategii” – wyjaśnił Klein. “Nasze szerokie portfolio pozwala nam inwestować w rentowne obszary wzrostu a także w mobilność elektryczną – w zależności od zapotrzebowania klientów – aby dostarczać produkty do napędów całkowicie elektrycznych, hybrydowych i konwencjonalnych”.

Aby zwiększyć globalną przewagę konkurencyjną i odpowiednio reagować na słabą koniunkturę rynkową, ZF będzie korzystać z programów zwiększania efektywności i jeszcze mocniej koncentrować się na poprawie swojej struktury kosztów. Do końca 2025 r. baza kosztowa ma zostać zmniejszona w całej Grupie o 6 mld euro. Pięć głównych obszarów przyczyni się do osiągnięcia tego celu. Obejmują one generowanie efektów cenowych w zakupach materiałów, zwiększanie produktywności i poprawę kosztów badań i rozwoju, a także strukturę kosztów w funkcjach korporacyjnych oraz szczegółowy przegląd inwestycji pod kątem ich ukierunkowanego wykorzystania. “Ta oszczędniejsza baza kosztowa zapewni nam silną pozycję, niezbędną do dalszej transformacji w kierunku elektromobilności w drugiej połowie tej dekady i później” – powiedział Klein.

Oddłużenie Grupy – popyt na nowo wyemitowane obligacje

W roku obrotowym 2023 ZF osiągnęła sprzedaż Grupy w wysokości 46,6 mld euro (2022: 43,8 mld euro), co stanowi wzrost o 6,5 procent w porównaniu z wartością z roku poprzedniego. Wzrost organiczny wyniósł 9 procent, a różnica wynikała głównie z efektów kursów wymiany walut. Dzięki organicznemu wzrostowi sprzedaży o około 20 procent do 8,7 mld euro (2022: 7,5 mld euro), dywizja Commercial Vehicle Solutions osiągnęła lepsze wyniki niż cały rynek pojazdów użytkowych, który w ubiegłym roku wzrósł o 15 procent. Regionem o największej sprzedaży była ponownie Europa z udziałem 44 procent, następnie Ameryka Północna z udziałem 28 procent i region Azji i Pacyfiku z udziałem 24 procent.

Skorygowany EBIT Grupy ZF wyniósł 2 367 mln euro (2022: 2 038 mln euro), co odpowiada skorygowanej marży EBIT na poziomie 5,1% (2022: 4,7%). Wolne przepływy pieniężne skorygowane o fuzje i przejęcia wyniosły 1 382 mln euro (2022: 544 mln euro). Zobowiązania netto wyniosły 9 982 mln euro (2022: 10 378 mln euro) na koniec ubiegłego roku; wskaźnik kapitału własnego spadł z 22,1 do 19,7 procent w porównaniu z rokiem poprzednim, głównie z powodu ujemnych efektów walutowych i wyceny.

W oparciu o ZF Green Finance Framework przeprowadzono trzy emisje obligacji: w lutym 2023 r. ZF wyemitowała zieloną obligację euro o stałym oprocentowaniu w wysokości 650 mln euro w ramach programu emisji długu (DIP). W kwietniu 2023 r. Grupa ZF z powodzeniem ponownie weszła na amerykański rynek obligacji z wolumenem 1,2 mld USD. Kolejna zielona obligacja w euro została wprowadzona na rynek we wrześniu 2023 r. z indywidualną transzą o stałym oprocentowaniu w wysokości 650 mln euro.

 – Wszystkie te emisje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Rynki nadal wierzą w ZF i naszą zdolność do zarządzania transformacją – powiedział Frick – Wykorzystaliśmy udane emisje w tym roku, aby zapewnić stabilną i długoterminową orientację naszego profilu, nawet w zmienionych warunkach rynku finansowego.

Zielona obligacja wprowadzona na rynek pod koniec stycznia o wartości 800 milionów euro (okres pięciu lat, kupon 4,75%) została ośmiokrotnie nadsubskrybowana.

W obszarze badań i rozwoju (R&D) firma ZF rozszerzyła swoją działalność. Wydatki na badania i rozwój wyniosły 3,5 mld euro i były nieco wyższe niż w poprzednim roku, kiedy to wyniosły 3,4 mld euro. Wskaźnik R&D wyniósł 7,6% (2022: 7,8%). Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 2,2 mld euro (2022: 1,9 mld euro), co odpowiada wskaźnikowi inwestycji na poziomie 4,8% (2022: 4,3%).

Prognoza na rok fiskalny 2024

Prognozy na rok 2024 pozostają ostrożne. W dalszym ciągu mamy do czynienia ze słabym otoczeniem gospodarczym, inflacją i konfliktami geopolitycznymi. Przy utrzymaniu stabilnych kursów wymiany walut oraz biorąc pod uwagę zaplanowane transakcje korporacyjne, ZF przewiduje w 2024 r. sprzedaż powyżej poziomu 45 mld euro. Odpowiada to ok. 5 procentom wzrostu organicznego. Przy oczekiwanym rozwoju sprzedaży i rynków zaopatrzenia w połączeniu z odpowiednią kontrolą struktur kosztowych, ZF spodziewa się, że skorygowana marża EBIT wyniesie od 4,9 do 5,4 procent. Oczekuje się, że wolne przepływy pieniężne skorygowane o transakcje korporacyjne wyniosą ponad 800 mln euro.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!