Brembo odnotowało duży wzrost przychodów

10 listopada 2022, 9:18

Dane finansowe porównywane były do wyników z dn. 30 września 2021 r. i wykazują duży wzrost przychodów. W badaniu porównane zostało 9 miesięcy 2022 r. 

 

W porównaniu z danymi z dn. 30 września 2021 r:

  • Przychody wyniosły 2.728,2 mln euro (+33.6%): wzrost o 23,7% według kursu wymiany i konsolidacji na zasadzie like-for-like
  • EBITDA w wysokości 482,3 mln euro (marża EBITDA: 17,7%), EBIT w wysokości 303,1 mln euro (marża EBIT: 11,1%).
  • Inwestycje netto w tym okresie w wysokości 210,8 mln euro
  • Zadłużenie finansowe netto w wysokości 630,7 mln euro (405,6 mln euro przed wprowadzeniem MSSF 16), wzrost o 147,4 mln euro w porównaniu z 30. września 2021 r.

– Trzeci kwartał 2022 r. zakończył się dla Brembo bardzo dobrym wynikiem. W utrzymujących się trudnych warunkach makroekonomicznych, Spółka nadal odnotowuje dynamiczny wzrost we wszystkich regionach świata i segmentach rynku. Przychody Brembo za pierwsze dziewięć miesięcy br. zbliżyły się do poziomu z 2021 r. Nasza strategia pozostaje zorientowana na średnio- i długoterminowy rozwój. W tym celu zostało utworzone Brembo Ventures, jednostka venture capital specjalizująca się w skoncentrowanych inwestycjach w startupy technologiczne, które przyczynią się do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Niepewna sytuacja, w jakiej obecnie się znajdujemy, wymaga szczególnej ostrożności przy planowaniu działań na przyszłość. Jednak jesteśmy pewni, że duży kapitał i stabilność finansowa Brembo pozwolą nam jak najlepiej sprostać nadchodzącym wyzwaniom. – oświadczył Matteo Tiraboschi, Brembo Executive Chairman.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!