Obsługa nowoczesnego oświetlenia pojazdów dzięki TEXA eLight

17 marca 2022, 8:00

Nowoczesne oświetlenie wykorzystujące diody LED stało się w ostatnim czasie bardzo powszechnie stosowane nawet w pojazdach klasy miejskiej. Pozwala ono na dużo lepsze oświetlenie drogi. Rozwinięciem systemu, stosowanym w pierwszej kolejności dla pojazdów klasy luksusowej są światła adaptacyjne AFS – Adaptive Front Lighting System. Obecnie nawet pojazdy klasy średniej są wyposażone w tego rodzaju zaawansowany system oświetlenia.

W niniejszym artykule przedstawimy, jak wygląda proces kalibrowania świateł w samochodzie VW Passat B8 z 2020 roku, który posiada światła z technologią MATRIX. Zanim jednak przejdziemy do tej części, to krótko musimy wyjaśnić, jak działa system AFS.

Przede wszystkim reflektor zbudowany jest wielu elementów świetlnych podzielonych na pakiety. Aby możliwe było lepsze oświetlanie przestrzeni przed pojazdem to sterownik układu decyduje jaka część elementów świetlnych jest uruchomiona a jaka nie. Pozwala to selektywne kierowanie wiązki światła a tym samym pozostawianie określonych obiektów w cieniu. Tymi obiektami mogą być np. inne pojazdy. Mówiąc bardziej obrazowo, dzięki AFS pojazd poza terenem zabudowanym może używać przez cały czas świateł drogowych bez oślepiania innych uczestników drogi.

Przestrzeń przed pojazdem skanowana jest poprzez wykorzystanie danych z kamery i radaru systemu ADAS – Advenced Driver Assistance Systems zamontowanego w pojeździe. Informacja o położeniu obiektu przesyłana jest do sterownika układu AFS a następnie, następuje odpowiednie zarządzanie pracą pakietów świetlnych reflektora. Niezależnie dla lewej oraz prawej strony. W systemie MATRIX zastosowanym w pojeździe VW Passat definiujemy pakiet referencyjny tzw. MASTER LED, który jest punktem bazowym dla pracy układu.

Bardzo ważne jest to, że w momencie ustawiania świateł mijania oraz drogowych używając do tego standardowych dwóch śrub regulacyjnych w reflektorze powodujemy zmianę położenia MASTER LED i automatycznie rozkalibrowujemy układ AFS. Dodatkowo po każdym demontażu i montażu reflektora wymagana jest ponowna kalibracja systemu.

Kalibracja polega na pomiarze położenia MASTER LED oraz wprowadzeniu tych danych do komputera sterującego pojazdu. Firma TEXA posiada w swojej ofercie zarówno zaawansowany sprzęt do wykonania pomiaru TEXA eLIGHT One D, jak i odpowiednie oprogramowanie diagnostyczne TEXA IDC5 CAR.

elight one d texa
Zaawansowany przyrząd do pomiaru oświetlenia pojazdów eLight One D

Kalibracje uruchamiamy poprzez oprogramowanie diagnostyczne IDC5. Automatycznie dobieramy pojazd wykorzystując numer nadwozia. Wybieramy sterownik: Moduł wielofunkcyjny 004B. Następnie klikamy w zakładkę: Regulacje i wybieramy Podstawowa regulacja wysokości jazdy i tryb testowania reflektorów Matrix-LED.

Procedura składa się z dwóch części. W pierwszej z nich musimy prawidłowo ustawić światła mijania w pojeździe. Czynność ta nie różni się niczym szczególnym względem tego co znamy chociażby ze Stacji Kontroli Pojazdów podczas przeglądu technicznego. Należy pamiętać aby badany pojazd znajdował się na płaskiej równej powierzchni, ciśnienie w ogumieniu oraz masa pojazdu odpowiadała danym technicznym producenta wymaganych podczas pomiaru. eLight powinien być ustawiony idealnie względem pojazdu w odległości od źródła światła w przedziale od 10 do 50 cm.

Do ustawienia wykorzystujemy dwa lasery: linowy (pozwala ustawić eLight prostopadle do pojazdu) oraz krzyżowy (pozwala ustawić głowicę pomiarową idealnie względem źródła światła). Prawidłowo ustawiony przyrząd uruchamiamy i następnie po wybraniu rodzaju badanego oświetlenia oraz wprowadzeniu wartości spadku strumienia światła odczytanego z reflektora badanego pojazdu przechodzimy do pomiaru.

Interface w urządzeniu TEXA eLight.

Na ekranie eLight pojawia się interface pomiarowy gdzie dwie niebieskie przerywane linie wyznaczają nam zakres w jakim powinna mieścić się granica światła i cienia dla mierzonego reflektora. Jeżeli reflektor ustawiony jest prawidłowo to linia granicy światła i cienia zmieni kolor z czerwonego na zielony.

Przykładowy interface pomiarowe ustawienia świateł mijania za pomocą TEXA eLight One D.

Po prawidłowym ustawieniu świateł mijania zarówno z lewej jak i z prawej strony, przechodzimy do oprogramowania IDC5 i klikamy potwierdź. W tym momencie sterownik układu zapamiętuje położenie reflektora dla prawidłowo ustawionych świateł mijania.

Oprogramowanie IDC5 kalibracja świateł mijania.

Drugi etap kalibracji to pomiar pozycji MASTER LED po prawidłowym ustawieniu świateł mijania oraz wprowadzenie wartości pomiarowych do sterownika systemu. W tym celu w urządzeniu eLight zmieniamy pomiar z świateł mijania na pomiar MASTER LED oraz w oprogramowaniu IDC5 wywołujemy aktywacje tylko segmentu referencyjnego do pomiaru.

Podczas procedury będą aktywowane segmenty referencyjne MASTER LED zarówno w prawym jak i lewym reflektorze. Musimy wtedy wykorzystując TEXA eLight dokonać pomiaru położenia. Wartość „M” określającą położenie w minutach kątowych należy zapamiętać, ponieważ w dalszej części kalibracji tę wartość wpisujemy do sterownika. Oprogramowanie przedstawia również bieżące wartości kalibracyjne zarówno dla prawego jak i lewego reflektora.

Po dokonaniu zmian należy wyłączyć zapłon poczekać 10 sekund oraz ponownie go włączyć tak aby zmiany zapisane zostały w pamięci urządzenia sterującego.

Powyższy przykład pokazuje, że nowoczesne systemu oświetlenia wymagają również odpowiedniego sprzętu do ich obsługi. Należy pamiętać, że poprzez samo ustawienie świateł mijania powodujemy rozkalibrowanie systemu. Objawem braku prawidłowych nastaw będzie oślepianie innych uczestników drogi.

Artykuł sponsorowany TEXA

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!