Na zmiany w systemie przeglądów pojazdów poczekamy kolejny rok?

, 10 sierpnia 2021, 8:37

Czy na nowelizację przepisów dotyczących badań technicznych pojazdów w Polsce poczekamy jeszcze dłużej niż do stycznia 2022 r.? Wiele wskazuje na to, że tak. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Powód jest prozaiczny…

Zmiany w badaniach technicznych pojazdów ponownie odroczone?

Wielokrotnie odkładana reforma systemu badań technicznych w Polsce miała pierwotnie zostać przeprowadzona w styczniu 2021 r. Już na etapie przygotowywania projektu nowelizacji ustawy jasnym stało się jednak, że ze względu na liczbę planowanych zmian, potrzeba o wiele więcej czasu. W nowych wersjach projektu pojawiła się zatem data 1 stycznia 2022 r.

Przesunięcie reformy zostało odebrane pozytywnie przez branżę związaną z badaniami technicznymi pojazdów. Oznaczało więcej czasu na konsultacje dotyczące projektu i zgłaszanie uwag do niego. Pełen kompromis nie został jednak dotąd wypracowany, ponieważ ustawodawca nie przygotował jeszcze aktów wykonawczych, które będą miały znaczący wpływ na finalny kształt nowych przepisów.

Czas ucieka, a planowana data wejścia w życie nowych porządków w branży badań technicznych staje się coraz mniej realna. Zwłaszcza po niedawno złożonym wniosku, przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii.

Ministerstwo postuluje w nim przedłużenie vacatio legis dla nowelizacji ustawy dot. SKP do 1 stycznia 2023 r., a więc aż o rok, względem aktualnego scenariusza.

Dlaczego Ministerstwo chce opóźnić reformę SKP?

Chodzi o zawarte w projekcie nowelizacji plany dotyczące zmian w szkoleniu diagnostów. Są one na tyle poważne, że wymagają czasu na wdrożenie. Jeżeli propozycje zawarte w projekcie ustawy miałyby wejść w życie, system szkolenia diagnostów czeka niemała rewolucja. Największe zmiany będą dotyczyły firm, zajmujących się przeprowadzaniem szkoleń. Wg projektu nowelizacji ustawy, miałyby one spełniać konkretnie wskazane warunki lokalowe – posiadać salę wykładową i biuro, a także odpowiednie zaplecze dydaktyczne, zgodne z programem szkolenia. Ponadto firmy szkoleniowe musiałyby zatrudniać tylko wykładowców posiadających odpowiednie uprawnienia. Zastrzeżenia w tym aspekcie budzi głównie konieczność posiadania przez wykładowcę co najmniej 5-letniej praktyki zawodowej w dziedzinie związanej z motoryzacją czy udokumentowanego uczestnictwa (co 2 lata) w seminariach prowadzonych przez Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego lub Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Dlaczego powyższe zmiany wydają się branży aż tak rewolucyjne? Głównie dlatego, że obecnie przedsiębiorcy nie muszą spełniać żadnych warunków, aby prowadzić ośrodek szkolenia diagnostów. Oznacza to, że wiele firm, chcąc nadal przeprowadzać takie szkolenia będzie musiało ponieść koszty dostosowania się do nowych przepisów.

Reforma SKP 1 stycznia, ale którego roku?

Zastrzeżenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wydaje się uzasadnione, jednak zaskakuje nieco wnioskowany termin opóźnienia wejścia w życie ustawy. Z propozycją nie zgadza się Ministerstwo Infrastruktury, które stwierdziło, że wymagania względem firm przeprowadzających szkolenia diagnostów, zawarte w projekcie ustawy nie są bardzo wygórowane, przez co zmiana terminu wejścia w życie przepisów nie jest konieczna. Warto zauważyć jednak, że mamy już sierpień, a projekt ustawy nie przeszedł jeszcze nawet połowy punktów prowadzących do skierowania pod głosowanie do Sejmu. Wciąż jest w nim wiele niewiadomych, m.in. dotyczących zasad rozliczania opłat od właścicieli pojazdów, którzy spóźnią się z wykonaniem badania technicznego (według projektu mają oni zapłacić podwojoną opłatę za przegląd). Branża SKP nadal liczy także na wzięcie pod uwagę jej postulatów dotyczących zmian w tabeli opłat badań technicznych. Podwyżek opłat za przeglądy nie było w naszym kraju od 17 lat.

Wszelkie ministerialne doniesienia dotyczące prac nad projektem zmian w ustawie dotyczącej badań technicznych pojazdów, będziemy monitorować na bieżąco.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!