Jak przyjąć ucznia na praktyki w warsztacie? – pytania i odpowiedzi

23 lipca 2021, 9:00

Nie od dziś wiadomo, że praktyka czyni mistrza. Wiele warsztatów boryka się z problemem rąk do pracy. Rozwiązaniem może być przyjęcie praktykantów, którzy mogliby pomagać, jednocześnie zdobywając kwalifikacje. Jak zorganizować takie praktyki? W naszym artykule zebraliśmy wszystkie najpoważniejsze zagadnienia.

To swoiste kompendium wiedzy przygotowaliśmy przy współpracy z Łódzkim Kuratorium Oświaty – na nasze pytania odpowiedziała pani Joanna Paćkowska, wojewódzki koordynator ds. kształcenia zawodowego.

Co? Jak? Od czego zacząć? Jak to się robi?  Zapewne te pytania powtarzał sobie niejeden właściciel warsztatu samochodowego. Postanowiliśmy w przystępny i konkretny sposób przedstawić krótki przewodnik dotyczący praktyk zawodowych, który może okazać się bardzo przydatny.

Jakie warunki musi spełnić warsztat, aby móc przyjąć na praktykę ucznia?

Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców odbywają się na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów. Treść umowy określa odpowiednie rozporządzenie [red.: przygotowanie umowy zwykle jest zadaniem szkoły].

W jaki sposób warsztat może zgłosić chęć przyjęcia na praktyki zawodowe?

Właściciel warsztatu powinien nawiązać kontakt bezpośrednio z dyrektorem szkoły.

Jakie szkolenia dla właściciela/pracowników warsztatów są niezbędne, aby móc przyjąć uczniów na praktyki?

Nie ma takiego wymogu. Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy. Praktyki zawodowe organizowane w podmiotach innych niż wymienione powyżej są prowadzone pod kierunkiem nauczycieli.

Czy warsztaty są w jakikolwiek sposób sprawdzane pod względem sposobu prowadzenia praktyk? Jeśli tak, to kto prowadzi nadzór?

Nadzór nad realizacją programu praktyk zawodowych sprawuje szkoła kierująca uczniów na te praktyki (dyrektor szkoły lub wicedyrektor lub kierownik praktycznej nauki zawodu).

Czy podczas pracy praktykanta w warsztacie, cała odpowiedzialność za niego jest cedowana na opiekuna praktyk/właściciela warsztatu? Na jakiej zasadzie uczeń jest ubezpieczony od wypadków?

Szkoła kierująca uczniów na praktyki zawodowe zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Czy warsztaty otrzymują wynagrodzenie lub inne korzyści za przyjęcie praktykanta?

Zgodnie z dyspozycją art. 121 ustawy Prawo Oświatowe, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, przekazują podmiotom przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) na podstawie umowy szkoły z tym podmiotem, wynikające z tej umowy środki finansowe umożliwiające uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu. Opiekunowi praktyk zawodowych przysługuje dodatek szkoleniowy w wysokości nie niższej niż 10% przeciętnego wynagrodzenia. Opiekun praktyk zawodowych może otrzymać od pracodawcy za okres prowadzenia praktyk zawodowych premię w wysokości nie niższej niż 10% przeciętnego wynagrodzenia.

Jak za praktyki wynagradzani są praktykanci?

Praktykanci nie otrzymują wynagrodzenia za okres praktyk zawodowych.

Czy jest obecnie w Polsce zapotrzebowanie na miejsca dla praktykantów?

Uczniowie technikum oraz słuchacze szkół policealnych i branżowych szkół II st. odbywają praktyki zawodowe w wymiarze od 140 do 280 godzin w cyklu kształcenia, zatem potrzeba zapewnienia miejsc do odbycia praktyk zawodowych występuje co roku.

Zgodnie z danymi Systemu Informacji Oświatowej tylko w województwie łódzkim w zawodach z branży mechanicznej w roku szkolnym 2020/21 kształciło się w technikum 2350 uczniów (zawody: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych).

Czy po zakończeniu praktyk, warsztat musi wystawić każdemu uczniowi opinię końcową? Co powinno się w niej znaleźć oraz czy istnieje jakiś wzór sporządzania tego dokumentu?

Kwestie zawarte w tym pytaniu powinny być uregulowane w umowie o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą.

Nie ma ogólnego wzoru oceny ucznia po odbytych praktykach. Najczęściej dyrektor szkoły opracowuje dokumentację przebiegu praktyk zawodowych i przekazuje do wypełnienia właścicielowi warsztatu.

Wszelkie zasady dotyczące odbywania praktyk zawodowych oparte są o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Ankieta została zakończona!

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

Andrzejo, 29 lipca 2021, 8:14 6 0

Dla uczniów ze szkół branżowych są inne wymagania. Umowa o pracę jest podpisywana bezpośrednio z młodocianym pracownikiem. Mistrz szkolący musi mieć tytuł mistrza i kurs pedagogiczny. Przynależność do CECHU jest premiowana tym, że uczeń po zakończeniu szkoły i zdaniu egzaminu dostaje tytuł Czeladnika oraz EUROPASS uprawniający do pracy w zawodzie w całej Unii.

Odpowiedz

Marek, 29 lipca 2021, 8:16 6 0

Artykuł dotyczy jedynie praktyk ,uczniów szkół srednich ( technika) najczesciej miesiecznych, natomiast przyjęcie ucznia szkoły zawodowej na 3-letni okres kształcenia zawodowego to inna bajka i inne wymagania dla prowadzącego warsztat.

Odpowiedz

Anonim, 29 lipca 2021, 12:31 2 0

Tekst ten mówi o uczniach szkół średnich a co z zawodowe szkoły ?

Odpowiedz

Agnieszka Wraga-Marciniak, 29 lipca 2021, 17:22 2 -1

Artykuł poświęcony jest przyjęciom na praktyki uczniów i słuchaczy publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe: techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych. Wszystkie szczegółowe kwestie prawne zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej - link znajduje się na końcu naszego artykułu.

Odpowiedz

Jarek, 29 lipca 2021, 22:37 1 0

Sz.P redaktor się myli : nie dotyczy BS I -branżowych szkół I stopnia / tam są zajęcia praktyczne/ i powinno być też KKZ-ów brak jest tych elementarnych wiadomości.Brak jest wytłumaczenia na wsępie że to dotyczy tylko technikum ...itd..

Odpowiedz