Najważniejsze wydarzenie branży – relacja z XIII Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

13 listopada 2018, 9:50

Blisko 800 uczestników, 20 sesji tematycznych, prowadzonych przez 80 prelegentów. Każda kolejna edycja Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego bije rekordy poprzedniej.

Coroczny punkt obowiązkowy

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że 7 i 8 listopada, w Hotelu Sound Garden w Warszawie spotkała się elita branży motoryzacyjnej. Dyskutowano na przeróżne tematy, wśród których na plan pierwszy tym razem wysunęły się m.in. cyfryzacja, telematyka, elektromobilność, emisja CO2, a także nowe europejskie regulacje prawne.

Wydarzenie jednoczące pod jednym dachem całą branżę otworzył Alfred Franke. Jest on pomysłodawcą i – jako prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych – głównym organizatorem Kongresu. Prezes powitał wszystkich zebranych, a w szczególności przedstawicieli Ministerstw oraz organizacji, działających na rzecz branży. Obecność przedstawicieli międzynarodowych organizacji takich jak FIGIEFA, CLEPA, EGEA czy APRA wskazuje na międzynarodowy charakter wydarzenia.

W skrócie przedstawiamy, czego mogli dowiedzieć się uczestnicy tegorocznego spotkania.

Siła kobiet w męskiej branży

Kongres rozpoczął panel poświęcony kobietom, pracującym w teoretycznie „męskiej” branży motoryzacyjnej. Już rok wcześniej obalono jednak mit, jakoby branża związana za światem części motoryzacyjnych była tylko domeną męską, a najlepszym poparciem tej tezy może być fakt, że obecnie w Polsce w sektorze motoryzacyjnym kobiety stanowią około 30% wszystkich zatrudnionych – dla porównania w Niemczech w tej gałęzi gospodarki liczba ta wynosi 18%.

W związku z problemem na rynku pracy pracodawcy wykazują się większą elastycznością i jest to duża szansa dla kobiet. Wpływ na wzrost znaczenia kobiet ma także fakt, że Polki są bardzo przedsiębiorcze, cechują się otwartością i nie boją się wyzwań. Dlatego też coraz częściej zajmują stanowiska wspierające, ciągle jeszcze brakuje kobiet na stanowiskach zarządczych. Dlaczego tak się dzieje i co trzeba zmienić? Prelegentki szansy na zmianę doszukują się przede wszystkim w samych kobietach, które powinny wykazać się większą odwagą.

Napędzamy polską motoryzację – megatrendy

Podczas drugiej sesji, dotyczącej megatrendów panujących obecnie w motoryzacji, prelegentkami i głównymi ekspertkami również były kobiety – Joanna Szkudłapska-Włodarczyk (Mahle), Anna Wilczewska (Castrol), Małgorzata Demidziuk (Santander Consumer Bank), Anita Niemczyk-Szewczyk (Novenus) i Iwona Kornatko (Serwis Morela).

W czasie dyskusji opisywane były kolejne, najważniejsze megatrendy, które moją obecnie największy wpływ na rozwój motoryzacji. Wymienione zostały konsolidacje wśród producentów, e-commerce dotyczący przede wszystkim dystrybutorów, carsharing, rozwój elektromobilności, telematyki i autonomiczności, a także rosnący rynek pojazdów hybrydowych. Niewątpliwie na wygląd naszego rynku motoryzacyjnego ma także wprowadzany do świadomości przedsiębiorców Przemysł 4.0.

Nowe, używane, regenerowane – którędy droga?

Recykling i regeneracja części motoryzacyjnych to tematy kolejnej sesji dyskusyjnej XIII Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. Podczas panelu rozmawiano o zachowaniu równowagi w konkurencji między segmentami, rynku części regenerowanych oraz używanych.

Sesję rozpoczął występ Michaela Haumanna z międzynarodowej organizacji APRA, reprezentującej firmy zajmujące się fabryczną regeneracją części. W swojej prezentacji, M. Haumann przedstawił obszary działania APRY, a także wskazał najważniejsze wyzwania dla rynku regeneracji na świecie. Następnym punktem sesji była debata ekspertów.

FIGIEFA – IAM – Europejskie regulacje prawne

Prelekcję na temat europejskich regulacji prawnych poprowadziła Sylvia Gotzen, Dyrektor Generalny FIGIEFA. W pierwszej części swojego wystąpienia poruszyła temat unijnego rozporządzenia 2018/858 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i przyczep oraz układów, komponentów i zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów. Przemówienie dotyczyło przede wszystkim doprecyzowania wprowadzonych zmian. Sekretarz poruszyła także problem dostępu do danych dotyczących naprawy pojazdów (RMI). Dane powinny być udostępniane przez producentów samochodów w czytelnej formie. Uwaga została także poświęcona zachowanemu złączu OBD, o które walczyło m.in. SDCM. Ostatnia część wystąpienia dotyczyła rozwijającej się obecnie telematyki i konieczności wprowadzenia takiego prawodawstwa, aby warsztaty niezależne mogły działać na zasadach uczciwej konkurencji z autoryzowanymi serwisami producentów samochodów.

SDCM – loża ekspertów o prawie i rynku motoryzacyjnym

Podczas panelu dyskusyjnego poruszony został temat mechanizmów tworzenia regulacji prawnych w Unii Europejskiej. Zaprezentowano także główne obszary działalności SDCM oraz przykładowe obszary legislacyjne na rzecz dystrybutorów i producentów, o które obecnie zabiega Stowarzyszenie. Wśród nich należy wymienić dostęp do systemów telematycznych, informacji RMI oraz możliwości identyfikacji części poprzez VIN dla warsztatów niezależnych, poprawę regulacji dotyczących funkcjonowania SKP oraz zmianę przepisów odnośnie rozliczeń napraw powypadkowych. Ważną sprawą, na rzecz której lobbuje SDCM, jest także ograniczenie szarej strefy motoryzacyjnej. Na rzecz producentów OE podejmowane są zabiegi związane z nowymi normami emisji CO2, promowanie zrównoważonego rozwoju elektromobilności czy minimalizacja problemów wynikających z zapowiadanego Brexitu, jak również kwestie związane z przepisami wykonawczymi dotyczącymi homologacji.

EGEA/STM – skutki implementacji dyrektywy 2014/45 dla gospodarki państw UE

Wystąpienie na temat wpływu wprowadzenia dyrektywy w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep przeprowadził Massimo Brunamonti, członek zarządu organizacji EGEA. Podkreślił on, że celem organizacji jest dążenie do „Wizji Zero”, czyli stworzenia takich warunków na drogach, aby w 2050 r. nie było żadnych ofiar wypadków samochodowych. W osiągnięciu tego celu ma pomóc wspominane rozporządzenie. Mowa była także o nowych systemach, które także mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa (eCall, urządzenia monitorujące uwagę kierowcy, systemy samobieżne).

Konsekwencje zmian regulacji dotyczących redukcji emisji CO2

Prezes SDCM, Alfred Franke oraz Prezes PZPM, Jakub Faryś przedstawili możliwości i zagrożenia wynikające z zaostrzających się przepisów dotyczących emisji dwutlenku węgla przez pojazdy. Polska jest zagłębiem produkcji części motoryzacyjnych w Europie, jednakże w większości są to części stosowane w pojazdach z silnikami spalinowymi.

W związku z tym, jak ocenił Prezes SDCM, jest to z jednej strony sukces, z drugiej problem – biorąc pod uwagę trend rozwoju elektromobilności oraz nakładania nowych norm redukcji emisji CO2 na pojazdy z silnikami konwencjonalnymi. Zagrożenie wynika z potencjalnego zahamowania zarówno europejskiego jak i polskiego rozwoju przemysłu motoryzacyjnego, pod wpływem regulacji prawnych wymuszających rozwój tylko jednej technologii, czyli elektromobilności. Poddając pod refleksję inne dostępne technologie, które również mogą być sposobem na redukcję emisji dwutlenku węgla.

E-commerce w motoryzacji – nowe możliwości, nowe horyzonty

Panel dyskusyjny odnośnie rynku e-commerce otworzył Piotr Grzemski, Dyrektor kategorii części w grupie OLX, podając kilka istotnych faktów. Udział sektora e-commerce w światowym handlu wynosi niecałe 12%. Jego wartość na polskim rynku szacowana jest na 50 mld złotych. Prognozowany jest wzrost o ponad 1/3 w ciągu dwóch lat do kwoty 70 mld złotych.

Podczas sesji poruszane były kwestie rozwoju światowego rynku e-commerce na przestrzeni lat, specyfiki działania tego segmentu w Polsce w motoryzacji. Ożywioną dyskusję prowadzono w temacie modeli biznesowych i szans rozwoju dzięki popularyzacji e-handlu.

Fakty i mity dotyczące emisji spalin i badań technicznych

Podczas sesji Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej przedstawiono obecne i przyszłe możliwości monitorowania emisji spalin pojazdów o napędzie konwencjonalnym. Poruszono kwestię braku kontroli urządzeń pomiarowych stosowanych na stacjach kontroli pojazdów do sprawdzania poziomu emisji spalin.

Panel prezentacji otworzył Mariusz Nowicki z laboratorium akredytowanego HAIK/STM przedstawiając obecny stan jakości badań technicznych, a także możliwe kierunki zmian i rozwoju. Mariusz Mańczak z Politechniki Poznańskiej zaprezentował wyniki badań porównawczych dot. emisji spalin przeprowadzonych na kilkudziesięciu stacjach kontroli. Natomiast Sławomir Olszowski z firmy BETiS przedstawił informacje i statystyki o stanie technicznym pojazdów uczestniczących w wypadkach drogowych.

CLEPA – IAM – Aftermarket 2025. Rynek aftermarket na drodze do transformacji

Wykład na temat przyszłości Aftermarketu w 2025 r. prowadził Frank Schlehuber, dyrektor sekcji Aftermarket w CLEPA. Przedstawił on główne statystyki dotyczące łańcucha dostaw na rynku motoryzacyjnym, wskazując jednocześnie nowe trendy, które odpowiedzialne będą za dalszy rozwój. Największy przyrost zysków szacowany jest w zakresie oprogramowania i danych, w które wyposażane będą samochody. Schlehuber przedstawił również kilka technologii łączności, które mogą mieć duże znaczenie w najbliższych kilku latach – doposażenia samochodów w czarne skrzynki lub rozbudowane systemy NEVADA.

Frost & Sullivan – podsumowanie rynku części motoryzacyjnych

W przedstawionym podczas Kongresu podsumowaniu porównano pierwsze trzy kwartały 2017 i 2018 r. – 20% firm wskazało ponad 20-procentowy wzrost przychodów, którego przyczyn można dopatrywać się przede wszystkim w zwiększaniu eksportu. Podczas prezentacji przeprowadzona została także interaktywna debata na temat kierunków inwestycji – wśród wiodących odpowiedzi znalazło się poszerzenie oferty, inwestycje w nowe rozwiązania IT oraz rozbudowa magazynów. Prowadzący nie zapomnieli o stronie związanej z kosztami działalności firm. Ponad połowa producentów i dystrybutorów części zadeklarowała podniesienie pensji pracowników w przedziale o 2-5%. Uczestników poproszono także o odpowiedzi na kilka pytań dotyczących podsumowań 2018 r. Aż 88% firm spodziewa się odnotowania wzrostów.
Pytania dotyczyły także planów na 2019 r. – 67% dystrybutorów planuje wprowadzić nowe marki producentów do swojej oferty, 70% chce zwiększyć wsparcie techniczne dla swoich klientów warsztatowych.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – Przemysł 4.0. Wybór czy konieczność?

Podczas sesji o Przemyśle 4.0 przedstawione zostały założenia nowego sposobu prowadzenia przedsiębiorstw. Na coraz częściej widoczne zmiany wpływ ma inny sposób życia, pracy, a także odmienny sposób patrzenia na rzeczywistość. Oprócz tego, zmiany w przemyśle wymuszone zostały przez zmiany społeczne, rynkowe i technologiczne.
Od 2000 r. w przemyśle obserwuje się trend hyper personalizacji i dostosowania się do indywidualnych potrzeb klienta. W tym wypadku bardzo przydatne może okazać się, stosowane już w niektórych zakładach, tworzenie wirtualnych produktów i wirtualnych linii produkcyjnych, które dopiero po przetestowaniu i sprawdzeniu przekształcane są w produkcje rzeczywistego produktu.

Najlepsze warunki do stworzenia Przemysłu 4.0 muszą opierać się przede wszystkim na komputeryzacji, łączności i cyfryzacji, ale niezbędne są także inicjatywy rynkowe i rządowe.
W Przemyśle 4.0 widoczny jest także wzrost znaczenia kompetencji i umiejętności dostosowania się pracowników do wymagań stawianych przez pracodawcę. Mimo chęci „przekazania” większej ilości pracy robotom i specjalistycznym urządzeniom, zarządzający firmami twierdzą, że nadal nie będą one w stanie zastąpić człowieka i nie oznacza to zwolnień. Wzrasta obecnie rola HR, przez co wyraźniejsza jest walka o talenty.

BHP w warsztatach motoryzacyjnych

Sesję bezpieczeństwa w pracy rozpoczął główny specjalista ds. BHP Mieczysław Kluska przedstawiając stan warunków i organizacji pracy, a także zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony przed zagrożeniami występującymi w środowisku warsztatowym. Specjalista BHP wyjaśnił procesy pracy oraz zagrożenia dla życia lub zdrowia wynikające z pracy mechanika samochodowego.

W następnej części sesji Maciej Trociński, Project Manager PARTSLIFE wyjaśnił w jakich aspektach warsztaty samochodowe mogą poprawić swoją efektywność energetyczną. Przedstawił strukturę zużycia energii elektrycznej, gdzie najwyższą jej ilość zużywa oświetlenie, następnie instalacja sprężonego powietrza, ogrzewanie, wentylacja oraz elementy wyposażenia warsztatów.

CLEPA – OE – Przemysł motoryzacyjny w labiryncie zmian prawnych

Podczas sesji prowadzonej przez Mariolę Hauke, ekspert ds. przepisów technicznych CLEPA, przedstawione zostały główne obszary pracy organizacji, która za swój główny cel stawia dostarczanie swoim członkom informacji o regulacjach prawnych, zmianach i trendach. Podkreślone zostały także cztery priorytetowe obszary, na rzecz których CLEPA działa w ONZ i Unii Europejskiej – należy do nich wzrost i konkurencyjność, energia i środowisko, łączność i automatyzacja oraz bezpieczeństwo.

Wśród najważniejszych zadań, nad którymi obecnie pracuje CLEPA, należy wymienić General Safety Regulations (których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez wyposażenie pojazdów w istniejące już systemy zabezpieczające), współpraca z EuroNCAP (w zakresie oceny nowych pojazdów), wymagania dotyczące REACH (rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny i używania chemikaliów w przemyśle motoryzacyjnym). Do powyższych działań należy dodać także te dotyczące strategii związanej z wykorzystaniem plastików i tworzyw sztucznych w branży samochodowej czy ELV czyli end of life vehicle. CLEPA dąży do zrównoważonego rozwoju, ograniczenia wojen celnych oraz liberalizacji taryf.

SDCM – Ambasadorzy Polskich Producentów

Dyskusja na temat znaczenia polskich producentów na mapie motoryzacyjnej została przeprowadzona z udziałem Janusza Andrzejewskiego (Auto Land), Jarosława Wyki (TOMEX Hamulce), Łukasza Żaka (Lumag), Mariusza Dankowskiego (Groupauto) oraz Agnieszki Plucińskiej (Kancelaria Prawno-Podatkowa). Po raz kolejny zostały podkreślone zasługi SDCM, który aktywnie wspiera producentów w kontaktach z zagranicznymi strukturami handlowymi, monitoruje rynek i przeprowadza badanie trendów, jak również prowadzi działalność informacyjno-promocyjną polskiego przemysłu i rynku.

Podczas panelu za pomocą specjalnego systemu do głosowania przeprowadzono ankietę wśród producentów. Zapytano między innymi o mocne i słabe strony polskiego przemysłu motoryzacyjnego – odpowiednio wymieniono elastyczność i korelację jakość-cena oraz brak kontaktów z producentami aut i brak dostępu do kapitału. W pytaniu dotyczącym zagrożeń, polscy producenci wskazali konsolidację dystrybucji oraz niejasne prawodawstwo, a swoją szansę widzą we wsparciu w programach rządowych i UE oraz w polepszaniu swojego wizerunku.

Motoryzacyjne start-upy

W tej sesji, której moderatorem był Grzegorz Marczak – redaktor naczelny portalu Antyweb, scharakteryzowano branżę automotive w kontekście zapotrzebowania na innowacje, a także potrzeby wysokich nakładów na prace badawczo-rozwojowe. Przybliżono zebranym scenę start-upową, sposoby finansowania, a także współpracę z przedstawicielami branży. Ponadto młode firmy wystawiające się podczas kongresu przedstawiły swoje produkty i usługi skierowane do branży automotive oraz podzieliły się trudnościami z jakimi przyszło się im zmierzyć wkraczając na rynek.

Ambasada Wielkiej Brytanii – Brexit – szansa dla przygotowanych

Ostatni panel Kongresu poświęcony został zagrożeniom związanym z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Stanowisko swojego kraju zaprezentował Jason Rheinberg, zastępca Szefa Misji Dyplomatycznej – w propozycjach przekazanych do przedstawicieli UE zaproponowali oni obszar wolnego handlu, stosowanie się do tych samych przepisów dotyczących ochrony środowiska, kooperację w kwestiach bezpieczeństwa przy zachowaniu otwartych granic.

Przedstawiciele polskiej strony, Robert Kierzek (wiceprezes SDCM) i Jakub Faryś (Prezes PZPM) podkreślali, że dla każdej ze stron opłacalne jest utrzymanie współpracy, tym bardziej, że Wielka Brytania stanowi ważny rynek dla polskiego eksportu. Problemy związane z Brexitem mogą być widoczne przede wszystkim w kwestiach związanych z homologacją pojazdów i części, potencjalnych barierach celnych i taryfowych, kwestiach umów (dla przykładu REACH, GSR czy polityka dotycząca emisji CO2) oraz przerwaniu funkcjonującego obecnie łańcucha dostaw. Brexit może okazać się bardziej niebezpieczny dla Wielkiej Brytanii, która uzależniona jest od importu.

Inne punkty programu

Podczas Kongresu odbyły się także sesje zamknięte, tzw. „off the record” – bez udziału mediów oraz osób spoza branży. Tematy tych spotkań to: Jak uzdrowić rynek napraw powypadkowych oraz Warsztaty i dystrybutorzy – razem czy osobno?

Tradycyjnym punktem spotkania branży stała się także sesja B2B, podczas której odbywają się bezpośrednie spotkania sprzedażowo – zakupowe (“face-to-face”).

Ciekawym urozmaiceniem dla uczestników kongresu była możliwość zapoznania się z motoryzacyjnymi start-upami, których stoiska zlokalizowano w jednej z czterech sal konferencyjnych. Można było także obejrzeć nowy pojazd szkoleniowy firmy Schaeffler, który zaparkował pod hotelem. O tych atrakcjach napiszemy więcej w osobnych artykułach.

XIII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego odbył się w dniach 7-8 listopada 2018 r. w Warszawie.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

Darek, 14 listopada 2018, 15:30 2 0

Dla mnie to była udana impreza, będę miło wspominał. Pozdrawiam organizatorów.

Odpowiedz

Inwestor, 16 listopada 2018, 20:17 2 0

Niezwykła bomba wiedzy na kongresie - podziękowania dla SDCM

Odpowiedz