Dębica opublikowała wyniki finansowe

17 listopada 2022, 10:48

Firma Oponiarska Dębica S.A. opublikowała dane finansowe dotyczące trzeciego kwartału 2022 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 830,8 mln zł i był to wzrost o 51% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk EBIT w III kwartale osiągnął poziom 3,3 mln zł (-55,4%), a zysk netto był na poziomie 3,6 mln zł (-10%). Z kolei po dziewięciu miesiącach roku przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 2,4 mld zł (wzrost o 43,4%), EBIT spadł o 29,8% do 35,3 mln zł, a zysk netto wyniósł 32,6 mln zł (spadek o 16,8%).

– Działamy obecnie w dość trudnych warunkach, przede wszystkim z uwagi na szybko rosnące koszty energii, gazu, transportu i surowców. Zarówno rok do roku, jak i kwartał do kwartału, wzrosły m.in. ceny sadzy, kordu tekstylnego, czy też kauczuku naturalnego oraz syntetycznego. W konsekwencji nasza marża brutto w III kwartale 2022 r. wyniosła 11,2 mln zł i była niższa o 15,8% w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r. Z drugiej strony mocno rosną nasze przychody. W porównaniu z III kwartałem ub.r. są one wyższe o ponad połowę, a po dziewięciu miesiącach roku zwiększyliśmy przychody ze sprzedaży o ponad 43%. Biorąc pod uwagę spowolnienie gospodarcze w Polsce i na świecie, jesteśmy zadowoleni z naszej stabilnej sytuacji finansowej i płynnościowej – mówi Leszek Szafran, Prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Wyniki finansowe – szczegóły

w mln PLN 3Q 2022 r. 3Q 2021 r. Zmiana 1-3Q 2022 r. 1-3Q 2021 r. Zmiana
Przychody ze sprzedaży 830,8 550,3 51,0% 2 426,8 1 692,6 43,4%
Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) 3,3 7,4 -55,4% 35,3 50,3 -29,8%
Wynik netto 3,6 4 -10,0% 32,6 39,2 -16,8%

Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do podmiotów powiązanych w III kwartale 2022 r. wygenerowała przychody w kwocie 745,1 mln zł, co oznacza wzrost o 54,3% w stosunku do analogicznego okresu rok temu. Z kolei sprzedaż do podmiotów niepowiązanych zwiększyła się o blisko 27% do 85,7 mln zł. Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych w relacji do przychodów wyniosła 0,3% wobec 0,5% w III kwartale ub.r., a marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych w relacji do przychodów zmieniła się z 15,8% w III kwartale 2021 r. do 10,5% w III kwartale 2022 r.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!