60 lat organizacji CLEPA. Wywiad z Pilar Perez.

, 7 marca 2019, 15:30

CLEPA, czyli Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części. Działalność organizacji opiera się na integracji środowiska motoryzacyjnego i dbaniu o jego wspólne cele, które w dobie rozwoju nowych technologii często okazują się bardzo problematyczne. O historii i nowych wyzwaniach rozmawiamy z Pilar Perez, Director Communications & Operations w CLEPA.

Agnieszka Wraga-Marciniak: Jaki był powód założenia organizacji?

Pilar Perez: CLEPA została założona w 1959 roku w Genewie, obecnie swoją siedzibę ma w Brukseli. Podstawowym powodem stworzenia organizacji była konieczność ustanowienia z Europejską Komisją Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE) porozumienia, które skupiałoby się na ujednoliceniu technicznym w branży motoryzacyjnej. Od początku istnienia CLEPA była globalnym reprezentantem dostawców części motoryzacyjnych we wspomnianej wyżej organizacji.

Stworzenie takiej organizacji było niezbędne również ze względu na konieczność rozwoju przemysłu motoryzacyjnego – obecnie wytwarza on 4% PKB Unii Europejskiej i zapewnia 12 milionów miejsc pracy związanych z tym sektorem. Każdy samochód składa się z ponad 30 tysięcy części. W związku z tym cała grupa dostawców części motoryzacyjnych obejmuje przeróżne przedsiębiorstwa. CLEPA reprezentuje ponad 3 000 firm obejmujących wszystkie produkty i usługi w ramach łańcucha dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego.

Podsumowując, CLEPA zrzesza ona ponad 120 dostawców części, systemów i innych rozwiązań technologicznych z branży motoryzacyjnej. W jej kręgach swoje reprezentacje ma 20 stowarzyszeń krajowych, a także inne organizacje europejskie.

Jak w praktyce wygląda Państwa współpraca z organizacjami legislacyjnymi w Europie?

Obecnie siedziba CLEPA znajduje się w Brukseli, aby ułatwić kontakty z Unią Europejską. Nasze Stowarzyszenie to specjaliści i eksperci, którzy ściśle współpracują z decydentami z Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Radą, a także z pozostałymi powiązanymi agencjami. Przemysł motoryzacyjny jest jednym z najbardziej „uregulowanych” sektorów w Unii Europejskiej. To także jeden z wiodących sektorów pod względem badań i innowacji. W związku z powyższym nasza praca ma duże znaczenie i jest uznawana przy dostarczaniu ONZ i Komisji Europejskiej konkretnych wytycznych. CLEPA prowadzi ożywioną wymianę pomysłów legislacyjnych i propozycji wdrożeń nowych rozwiązań technologicznych w dziedzinie mobilności pomiędzy poszczególnymi organizacjami.

Współpracujecie także z krajowymi organizacjami, między innymi z polskim Stowarzyszeniem Dystrybutorów i Części Motoryzacyjnych (SDCM). Na jakich polach konkretnie?

Współpraca ze stowarzyszeniami krajowymi ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania dialogu na tematy priorytetowe i procesu decyzyjnego pomiędzy szczeblem unijnym i lokalnym. Praktyczna współpraca odbywa się głównie za pośrednictwem National Association Colleague – to grupa, w której przedstawiciele krajowych stowarzyszeń spotykają się regularnie i dyskutują. Współpraca obejmuje wymianę informacji, uzgadnianie stanowisk, współpracę przy wspólnych działaniach, aktualizacje rynkowe, badania i wiele innych.

Jakie są obecnie największe problemy i wyzwania branży motoryzacyjnej?

Na swojej drodze spotykamy zarówno wyzwania, jak również nowe możliwości. Z jednej strony, tej negatywnej, odczuwa się spowolnienie gospodarki światowej – najbardziej jest to widoczne w Chinach i Europie. Sytuację pogarszają napięcia w handlu światowym. Nowe cele UE w zakresie emisji CO2, które powodują dramatyczne zmiany w portfolio producentów nowych samochodów, zaczynają również wpływać na dostawców.

Z drugiej strony, dostawcy z branży motoryzacyjnej są jednymi z największych inwestorów w badania naukowe i innowacje w Unii Europejskiej – inwestują w tę dziedzinę ponad 22 miliardy euro rocznie, co przyczynia się w dużym stopniu do ochrony europejskiej konkurencyjności. Decydenci polityczni powinni wziąć pod uwagę także przywództwo technologiczne wypracowane przez europejski przemysł w kontekście wdrażania nowych prawnych regulacji.

Jakie jest stanowisko CLEPA w sprawie nowych norm emisji CO2?

Nowe cele w zakresie emisji CO2 zostały uzgodnione w Brukseli, po raz pierwszy będą one dotyczyć samochodów dostawczych i ciężarowych o dużej ładowności. Dostawcy z branży motoryzacyjnej są zobowiązani do wypełniania zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego. Uzgodnione cele są naprawdę ambitne, a przemysł motoryzacyjny ciężko pracuje nad wprowadzeniem rygorystycznych przepisów. Niestety, jak się można było spodziewać, negatywnie wpłynie to na niektóre przedsiębiorstwa na przykład poprzez likwidację miejsc pracy.

Rynek części samochodowych musi „przestawić się” zgodnie z trendem produkcji samochodów elektrycznych, hybrydowych i wodorowych. Jak długo może trwać proces przystosowania się do nowych warunków i jakie mogą być tego konsekwencje?

Ten proces trwa już od dłuższego czasu. Niektórzy dostawcy są już bardzo zaawansowani we wprowadzaniu zmian, inni starają się przystosować, aby móc sprostać nowo wprowadzonym regulacjom. Większa popularność i dostępność pojazdów z napędem alternatywnym lub ładowanych elektrycznie niesie za sobą nowe możliwości, jednak powinno się to odbywać z jednoczesną akceptacją klientów i przy równoległym rozwoju infrastruktury do ładowania.

Elektryfikacja motoryzacji jest jednym z najważniejszych rozwiązań na drodze do inteligentniejszej i bardziej ekologicznej mobilności. Obejmuje ona kilka możliwości – dla przykładu zastosowanie technologii 48V, która jest ważnym elementem zwiększania sprawności silnika spalinowego.

Jednym z priorytetów CLEPA jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Jakie projekty są obecnie rozwijane, aby móc wprowadzić nowe rozwiązania?

CLEPA w pełni poparła wniosek Komisji Europejskiej w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa ogólnego (General Safety Regulation). Wprowadzenie wyższego poziomu norm bezpieczeństwa dla wszystkich nowych samochodów na kontynencie może przyczynić się do uratowania na drogach Unii Europejskiej wielu istnień ludzkich. Zgodnie z oceną skutków towarzyszącą wnioskowanemu prawodawstwu szacuje się, że do 2035 r. zmieniony GSR ma zredukować liczbę ofiar wypadków drogowych o 24 796, zapobiec 140 760 poważnym obrażeniom i pomóc zaoszczędzić ponad 15 miliardów euro netto.

Według nas rozporządzenie znacznie przyspieszy wdrożenie na większą skalę skutecznych środków bezpieczeństwa, które są już dostępne na rynku oraz zwiększy przewagę i konkurencyjność europejskiego przemysłu motoryzacyjnego w tym sektorze. To także szansa na rozwój badań i innowacji, wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej.

Ostatnio ważnym tematem poruszanym w kręgach motoryzacyjnych jest kwestia danych o pojeździe. Kto powinien mieć do niech dostęp, pod jakimi warunkami?

Dane będą kluczowym i podstawowym czynnikiem umożliwiającym dostęp do olbrzymiej liczby nowych innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności. Wszelkie ograniczenia w tym zakresie spowodują niedostateczne wykorzystanie potencjału innowacyjnego Unii Europejskiej, nie wspominając o ryzyku zakłócenia wolnej konkurencji na rynku wewnętrznym.

Bardzo ważne jest, aby kierowcom zagwarantować bezpieczeństwo gromadzonych danych oraz zapewnić informacje przez kogo i gdzie są one przechowywane. Właściciele samochodów muszą mieć pewność, że mają kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, a ich samochody zapewniają wysoki poziom zabezpieczeń cybernetycznych. Kwestia ta jest obecnie oceniana przez prawodawców i stanowi jeden z naszych priorytetów. CLEPA, jako rozwiązanie natychmiastowe, wspiera na rynku wdrażanie rozwiązań opartych na neutralnych serwerach, nie wykluczając także innych krótko- lub długoterminowych środków alternatywnych. Do czasu opracowania satysfakcjonującej techniki gromadzenia danych i dostęp do nich powinien zostać otwarty – tak jak ma to miejsce obecnie.

Jakie są plany CLEPA na obchody 60. rocznicy istnienia?

Obecnie cały zespół pracuje nad kompilacją materiałów, które mają na celu rzucenie światła na ewolucję przemysłu w przeciągu kilku ostatnich lat. Ponadto w grudniu, w Brukseli, planujemy uroczystość z okazji naszego święta. Uważamy, że 60. rocznica istnienia nie powinna być jedynie świętem naszej pracy, ale to także doskonały moment do spotkania się w gronie wszystkich ważnych dla nas osób, które przyczyniły się do naszego rozwoju. Zaproszeni zostaną członkowie naszego stowarzyszenia, a także osobistości ze współpracujących z nami instytucji europejskich. Do naszej działalności planujemy wprowadzić kilka nowości, ale o tym poinformujemy podczas naszej uroczystości.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!