Zrównoważony rozwój, regeneracja i strategia Charging Forward – kroki w kierunku zerowej emisji netto

10 kwietnia 2024, 23:48

Jeszcze zanim zrównoważony rozwój stał się popularną i powszechną koncepcją, firma BorgWarner opracowała wizję czystego, energooszczędnego świata – i do dziś dążymy do pozycji lidera w tym zakresie. Sama wizja nie uległa zmianie, za to nasza strategia zrównoważonego rozwoju obejmuje obecnie szeroki zakres inicjatyw środowiskowych i społecznych, które mają przynieść korzyści wszystkim naszym partnerom.

Nasze działania na rzecz ochrony środowiska realizujemy na wiele sposobów. Wszystko zaczyna się od naszych produktów – stale poszerzamy ofertę związaną z elektryfikacją, aby poprawić wydajność i zmniejszyć emisje. Obejmuje to również naszą działalność na skalę globalną. Podczas tworzenia nowego lub rozbudowy istniejącego zakładu albo modernizacji jednej z naszych fabryk w celu dostosowania jej do rozwoju firmy, zrównoważony rozwój jest na pierwszym miejscu w naszym planowaniu. Wśród projektów już zrealizowanych w naszych zakładach na całym świecie można wymienić instalację paneli słonecznych, przejście na zasilanie sprężonym powietrzem o niskim współczynniku tarcia, zastosowanie systemów odzyskiwania ciepła w sprężarkach powietrza, instalację bardziej energooszczędnych lamp, oczyszczanie i ponowne wykorzystywanie ścieków oraz pozyskiwanie w 100% odnawialnej energii elektrycznej. Poczynione kroki przyczyniły się już do zmniejszenia emisji równoważnika CO2 o ponad dwa tysiące ton metrycznych i redukcji zużycia energii elektrycznej o około cztery gigawatogodziny.

Odpowiedzialność społeczna jest niezbędna dla zrównoważonego rozwoju działalności BorgWarner, jeśli chcemy odnosić sukcesy w przyszłości. Właśnie dlatego dbamy o rozwój naszych pracowników – prowadzimy na przykład specjalistyczny program szkoleniowy „Power to Evolve”, dzięki któremu nasi inżynierowie mogą zdobywać nowe praktyczne umiejętności i wiedzę potrzebną do pracy nad elektrycznymi układami napędowymi. Również z tego względu nieustannie staramy się tworzyć i utrzymywać zróżnicowane i inkluzywne środowisko pracy, w którym nasi pracownicy mogą wykorzystywać siłę współpracy do osiągania doskonałości.

Zanim wyjaśnimy, w jaki sposób regeneracja przyczynia się do realizacji naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, warto podsumować, w jaki sposób przebiega ten proces. Poszczególne komponenty używanej części rozdzielamy na te, które zawsze należy wymienić – takie jak łożyska – oraz te, których potencjalnie można użyć ponownie. Te drugie czyścimy, a następnie porównujemy z oryginalnymi specyfikacjami, aby upewnić się, że mieszczą się one w zakresie tolerancji dla regeneracji. Komponenty, które nie spełniają kryteriów, wymieniamy na nowe elementy OE i łączymy je z komponentami wielokrotnego użytku, aby uzupełnić listę części dla regenerowanego podzespołu.

Od blisko 30 lat wspieramy gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez regenerację części, w tym turbosprężarek, alternatorów, rozruszników, elektronicznych wtryskiwaczy i zaworów recyrkulacji spalin. W tym czasie udało nam się ponownie wykorzystać ponad 24,5 tysiąca ton metrycznych żeliwa i aluminium. Tylko za sprawą naszego programu regeneracji turbosprężarek na wysypiska nie trafiło około 5,2 miliona turbin, korpusów sprężarek i łożysk. We wszystkich naszych gamach produktów około 36% materiału wejściowego w 2022 roku pochodziło z materiałów poddanych recyklingowi lub regeneracji.

W ciągu ostatnich dwóch lat poczyniliśmy znaczne postępy w realizacji naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, pomimo znacznych przeciwności i zmienności rynku. W 2021 roku ogłosiliśmy wdrożenie strategii Charging Forward, mającej na celu zwiększenie produkcji części do pojazdów elektrycznych i innych, które umożliwiają transport bezemisyjny oraz niskoemisyjny, a w 2023 roku zainwestowaliśmy około 19% przychodów ze sprzedaży netto e-produktów w badania i rozwój w zakresie tychże produktów, aby utrzymać naszą pozycję lidera w dziedzinie technologii pojazdów elektrycznych. Tak dynamiczny wzrost oznacza, że spodziewamy się osiągnąć nasze cele na 2025 rok znacznie przed terminem, dlatego przemianowaliśmy naszą strategię na Charging Forward 2027, której celem jest osiągnięcie poziomu 49% przychodów ze sprzedaży e-produktów do 2027 roku. Naszym ostatecznym celem jest osiągnięcie neutralności węglowej – czyli zerowej emisji netto – do 2035 roku.

Więcej informacji na stronie: www.borgwarner.com/aftermarket

Artykuł sponsorowany BorgWarner

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!