Sytuacja warsztatów samochodowych na progu roku 2023 – wyniki sondażu

7 grudnia 2022, 10:21

Końcówka roku to dobry czas na poczynienie podsumowań i prognoz, dotyczących sytuacji w branży części i napraw samochodów. To już kolejny rok z rzędu, gdy sytuację w branży określić możemy mianem “niepewnej”. Być może z tego właśnie powodu nasza ankieta cieszyła się dużym powodzeniem – wzięło w niej udział ponad 660 przedstawicieli warsztatów samochodowych, za co serdecznie dziękujemy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski z tego badania. 

Rynkowe prognozy warsztatów samochodowych

W obecnych realiach rynkowych, prowadzenie działalności w branży motoryzacyjnej wydaje się szczególnie trudne, a na warsztaty czyhają liczne zagrożenia. O tym, które z nich są zdaniem właścicieli warsztatów szczególnie niebezpieczne w obecnym czasie, piszemy w dalszej części artykułu. Zacznijmy jednak od prognozy warsztatów, dotyczących sytuacji na rynku napraw w najbliższej przyszłości.

W naszej ankiecie zawarliśmy pytanie o to, czy liczba warsztatów w ciągu najbliższych dwóch lat zwiększy się czy zmniejszy? Pewnym zaskoczeniem jest dla nas fakt, że aż 2/3 badanych uważa, że warsztatów będzie na rynku coraz mniej. Jak sugerują odpowiedzi na kolejne pytania ankiety, taki stan rzeczy wcale nie wynika ze spadającej liczby klientów warsztatów.

Najważniejsze problemy warsztatów w 2022 r.

Czy zatem mamy do czynienia z czasem kryzysu, który przetrwają tylko najsilniejsi? Nie jest to wykluczone, gdyż wiele warsztatów boryka się obecnie z problemami nie do przeskoczenia. W ankiecie poprosiliśmy badanych, by zaznaczyli po kilka (najważniejszych ich zdaniem) aktualnych problemów swoich warsztatów.

W obecnych realiach rynkowych nie powinien dziwić fakt, że odpowiedź “duże koszty prowadzenia działalności” wybrało ponad 98% badanych. Również bardzo popularna, co szczególnie niepokojące dla branży, okazała się odpowiedź “brak wykwalifikowanego personelu“. Dużym problemem dla ponad połowy warsztatów – zarówno tych zrzeszonych w sieciach, jak i działających indywidualnie jest brak dostępu do danych technicznych, niezbędnych do przeprowadzania napraw. Co szczególnie warte odnotowania, problemem rynku napraw samochodów w Polsce nie jest mała liczba klientów. Taką odpowiedź (wśród innych) wybrał tylko co czwarty warsztat niezrzeszony w sieci oraz niespełna co piąty warsztat sieciowy.

Ważne pytanie, na które chcieliśmy zdobyć odpowiedź poprzez ankietę, dotyczy zachowania klientów w czasie kryzysu inflacyjnego. Chodzi mianowicie o to, czy ograniczają oni zakres serwisowania i napraw swoich samochodów? Większość przedstawicieli warsztatów nie zauważyła takiego trendu. Co więcej, ponad jedna trzecia badanych wskazuje na wzrost liczby klientów w ciągu mijającego roku. Zmniejszenie się liczby klientów warsztatów odnotował niespełna co trzeci warsztat, a więc i tak grupa jest dość liczna.

Wydaje się, że trendem rynkowym może być odpływ klientów warsztatów niezrzeszonych ku tym, należącym do sieci warsztatowych, ale niekoniecznie warsztatów autoryzowanych, należących do producentów samochodów. Odpowiedź o zmniejszeniu się liczby klientów wybrało o 5% mniej warsztatów sieciowych niż niezrzeszonych.

Co zrobiłyby warsztaty, chcąc jednak zwiększyć liczbę odwiedzających ich klientów? Wydaje się, że większość przedsiębiorców wie, jakie rozwiązania powinna wdrożyć do swojego biznesu, by zwiększyć jego skalę. Najpopularniejszą z odpowiedzi na pytanie w naszej ankiecie jest rozszerzenie zakresu oferowanych usług. Wybrało ją niemal 4/5 badanych. Bardzo duża grupa osób (ponad 64%) zwróciła także uwagę na posiadanie samochodu zastępczego, jako poszukiwanej na rynku usługi. Warto zauważyć, że jako złota metoda na pozyskanie większej liczby klientów przestaje być traktowane obniżanie cen usług. Odpowiedź ta została wskazana (wśród innych) przez prawie co trzeci warsztat – co jednak ciekawe, zauważalnie częściej wybierali ją przedstawiciele serwisów niezrzeszonych w sieciach niż sieciowych.

Warsztaty sieciowe i niezrzeszone – standardy obsługi klienta

Większość warsztatów nie musi obecnie aktywnie poszukiwać klientów, a sytuacja ta raczej się nie zmieni, jeśli spełnią się prognozy dotyczące zmniejszania się liczby warsztatów w kolejnych latach. Warto jednak nie pozostawiać klientów bez odpowiedzi bez względu na formę, w jakiej kontaktują się z warsztatem. Coraz popularniejsze wśród klientów staje się przesyłanie zapytań drogą elektroniczną (mailową). Co najmniej kilka razy w tygodniu tego typu wiadomości otrzymuje ok. 20% warsztatów. Częściej są to punkty zrzeszone w sieciach – prawie 8% z nich otrzymuje zapytania mailowe codziennie, a 15% kilka razy w tygodniu. Jest to zbieżne z rezultatami naszego poprzedniego badania na ten temat.

Poszukiwanym dziś przez klientów warsztatów standardem obsługi klienta jest przygotowywanie kosztorysu przed podjęciem naprawy. Zdaje sobie z tego sprawę coraz większa grupa warsztatów, zwłaszcza te, zrzeszone w sieciach. Ponad 18% warsztatów sieciowych wystawia kosztorys zawsze przed dokonaniem naprawy (w porównaniu do 11% niezrzeszonych). Niemal co czwarty warsztat niezrzeszony nie wystawia kosztorysu nigdy (podobną odpowiedź wybrał tylko niespełna co 10-ty warsztat sieciowy).

Sondaż został przeprowadzony w listopadzie 2022 r. na grupie 662 polskich warsztatów samochodowych. Niemal 38% z nich znajduje się w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Duże miasta (od 100 tys. mieszkańców) reprezentuje 26,6% badanych.

Zachęcamy także do wzięcia udziału w naszej nowej ankiecie, poświęconej preferencjom dotyczącym wyboru części zamiennych przez warsztaty.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!