Brembo odnotowało wzrost w I półroczu 2022

29 lipca 2022, 15:47

Przychody Grupy Brembo wyniosły 1.746,5 mln euro, co oznacza wzrost +28,3% wobec I półrocza 2021. EBITDA i EBIT wzrosły o 13%, a zysk netto zwiększył się o 17,3%.

W porównaniu z I półroczem 2021:

  • Przychody osiągnęły 1.746,5 mln euro (+28,3%); +19.3% według kursu wymiany i konsolidacji na zasadzie like-for-like
  • EBITDA wyniosła 305,3 mln euro (marża EBITDA: 17,5%); EBIT wyniósł 187,5 mln euro (marża EBIT: 10,7%)
  • Inwestycje netto w tym okresie na poziomie 121,6 mln euro
  • Zadłużenie finansowe netto w wysokości 595,1 mln euro (368 mln euro przed zastosowaniem MSSF 16), zwiększyło się o 98,2 mln euro w porównaniu z 30 czerwca 2021 r.

Brembo Executive Chairman Matteo Tiraboschi powiedział:

– Doskonałe dane za pierwsze półrocze, zatwierdzone dzisiaj przez Radę Dyrektorów, są efektem długoterminowej strategii przyjętej przez zespół Brembo, który wykazał się dużym zaangażowaniem nawet w tak złożonej sytuacji, zapewniając tym samym ciągłość wyników z pierwszych trzech miesięcy. Nasza firma nadal koncentruje się na zapewnianiu klientom najwyższej jakości usług i na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Ten kierunek znajduje swoje odzwierciedlenie w niedawno ogłoszonym przedsięwzięciu joint venture z wiodącą grupą w dziedzinie produkcji zaawansowanych technologicznie elementów układu hamulcowego – transakcja ta wzmacnia naszą pozycję w ważnym dla nas segmencie aftermarket. Chociaż stale zmieniające się warunki geopolityczne i makroekonomiczne wymagają od nas zachowania ostrożności, stabilna pozycja Brembo, dobre dotychczasowe wyniki i optymistyczne sygnały dla rynku, pozwalają nam patrzeć ze spokojem na dalszą część roku.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!