Jak ustawić geometrię w zawieszeniu pneumatycznym?

17 lutego 2023, 9:22

Mówiąc o ustawieniu geometrii zawieszenia mamy na myśli takie ustalenie jego elementów, aby koła były prowadzone odpowiednio w stosunku do osi wzdłużnej pojazdu, zgodnie z ustawieniami fabrycznymi. Niewłaściwie ustawiona geometria może być efektem między innymi silnego uderzenia kół o krawężnik, wjazdu w wyrwę w nawierzchni czy wreszcie kolizji. Inną przyczyną konieczności ustawienia geometrii kół jest naprawa lub wymiana elementów zawieszenia pojazdu, w tym również podzespołów zawieszenia pneumatycznego.

Nie wszystkie części zawieszenia pneumatycznego mają wpływ na geometrię. Podzespoły takie jak sprężarka, rozdzielacz, zbiornik powietrza czy przewody nie mają wpływu na zbieżność i nachylenie kół. Kolumny pneumatyczne natomiast odgrywają tu ważną rolę ponieważ stanowią połączenie kół z pojazdem.

Wpływ kalibracji na geometrię

Arnott zaleca każdorazowe sprawdzenie geometrii kół po wymianie kolumny lub kolumn pneumatycznych. Największy wpływ na geometrię ma przednie zawieszenie, w zawiązku z czym wymiana tylnych kolumn, miechów czy sprężyn nie pociąga za sobą konieczności korekty geometrii. W większości przypadków tylne zawieszenie posiada stałe punkty mocowania, które nie mają możliwości korekty położenia tak więc wymiana zamontowanych w nich części nie ma wpływu na geometrię. Należy pamiętać, że w przypadku wymiany przedniej kolumny zawieszenia, kiedy zachodzi konieczność odkręcenia jej dolnego mocowania, dochodzi do zaburzenia geometrii, szczególnie jeśli nastąpiło również odkręcenie wahacza.

Różnice w stosunku do zawieszenia ze sprężynami zwojowymi

Główną różnicą w korekcie geometrii zawieszenia wykonywanej w pojeździe z zawieszeniem tradycyjnym i pneumatycznym jest konieczność wykonania kalibracji wysokości pojazdu w przypadku tego drugiego. Kalibrację należy wykonać przed rozpoczęciem ustawiania geometrii. Czujniki wysokości (poziomice) muszą zostać odpowiednio skalibrowane celem zapewnienia właściwego wypoziomowania pojazdu zgodnie z zaleceniami producenta.

Kalibracja wysokości jest zależna od konkretnego pojazdu, co oznacza że wartości mogą się różnić w zależności od modelu w obrębie jednej marki. Czasami wartości te są różne nawet w przypadku tego samego modelu, w zależności od wersji. Należy zawsze przestrzegać zaleceń i instrukcji producenta pojazdu odnośnie do wartości i wysokości kalibracji. Jeśli samochód nie zostanie odpowiednio wypoziomowany, ustawienie jego geometrii będzie praktycznie niemożliwe za względu na złe odniesienie. Wynika to z różnego ustawienia kąta ramion wahaczy po lewej i prawej stronie. Ponieważ zawieszenie pneumatyczne ma zdolność zmiany wysokości pojazdu, ustawienie geometrii zawieszenia w oparciu o źle wypoziomowany pojazd będzie miało wpływ na kompensację wysokości przez zawieszenie.

Na szczęście, w przypadku większości urządzeń do ustawiania geometrii zawieszenia, kalibracja zawieszenia pneumatycznego jest częścią procedury. Po jej rozpoczęciu, urządzenie najprawdopodobniej zapyta czy pojazd został wypoziomowany. Kryteria ustawień geometrii zawieszenia w modelu z zawieszeniem pneumatycznym będą różne od tych w modelu bez tego rodzaju zawieszenia. Dlatego istotny jest wybór parametrów geometrii odpowiednich dla modelu z zawieszeniem pneumatycznym. Pamiętajmy więc, że kalibracja jest kluczem do właściwej korekty geometrii zawieszenia.

Opublikowane przez: Redakcja
Źródło: Arnott

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!