Polska Grupa Motoryzacyjna wprowadza bezpłatne szkolenia

30 stycznia 2024, 15:28

Polska Grupa Motoryzacyjna we współpracy z firmą GK2 zorganizowała dla swoich członków cykl kilkunastu bezpłatnych całodniowych szkoleń, których tematyka to zarządzanie jakością i zrównoważony rozwój.

W dynamicznie rozwijającej się gospodarce zmiany przepisów prawnych stawiają przed przedsiębiorstwami wyjątkowe wyzwania. Firmy muszą poradzić sobie nie tylko z wdrożeniem unijnych standardów i regulacji, lecz także dostosować się do lokalnych i branżowych norm oraz do wymagań rynku. Zrozumienie tego skomplikowanego świata staje się kluczowym elementem efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

PGM realizuje szkolenia w ramach cyklu „Akademia Liderów ZIELONA JAKOŚĆ” we współpracy z firmą GK2 i Joanną Kruszewską – doktorantką Wspólnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierownikiem jakości w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej, pełnomocnikiem systemu zarządzania jakością.

Tematyka szkoleń jest bardzo szeroka. Obejmuje najbardziej aktualne regulacje i zmiany prawne, do których firmy muszą się dostosować z uwagi na nowe wymagania klientów (producentów pojazdów), jak i na nowe regulacje unijne, które nakładają na przedsiębiorców nowe zobowiązania. Te zmiany wymuszają na firmach przeszkolenie kadr z różnych obszarów (kadra zarządzająca, ochrona środowiska, zakupy, zasoby ludzkie i wiele innych) oraz wdrożenie wielu modyfikacji w realizowanych procesach. Realizowane szkolenia odpowiadają na te wymagania i w pomagają uczestnikom zrozumieć jak się w tych zmianach odnaleźć i poruszać. Cały cykl szkoleń składa się z 2 bloków: „Zarządzanie jakością” i „Zrównoważony rozwój”.

Wśród zagadnień poruszanych w obszarze „Zarządzania jakością” znajdą się m.in. najnowsze zmiany w wymaganiach IATF 16949 i ISO 9001, zatwierdzanie procesu i produktu (APQP+PPAP), zarządzanie projektami w motoryzacji, czy Problem solving – Metoda 8D.

W ramach szkoleń z obszaru „Zrównoważony rozwój” sporo miejsca zostanie poświęcone wymaganiom prawnym wynikającym z pakietu „FIT for 55”, które mają bezpośredni i znaczący wpływ na działanie niemalże każdej firmy z branży motoryzacyjnej. Wśród omawianych tam tematów znajdą się m.in. raportowanie ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) w zgodzie z wymogami dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz z Europejskimi Standardami Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS – European Sustainability Reporting Standards), taksonomia, europejski system handlu emisjami (EU ETS), mechanizm dostosowania cen na granicach (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism), mierzenie śladu węglowego (carbon footprint, CFP), efektywność energetyczna czy cele recyklingu. Podczas spotkań uczestnicy będą też dzielić się między sobą praktycznymi doświadczeniami z wprowadzania regulacji w swoich organizacjach.

Nowe obowiązki obejmą nie tylko większe przedsiębiorstwa, ale też i te mniejsze, które są ich dostawcami. Jeżeli firmy MŚP nie będą potrafiły dostarczyć informacji wymaganych przez ich klientów, wkrótce może okazać się, że ich klienci znajdą innych dostawców. Regulacje te więc wprowadzają nowe elementy konkurowania między firmami. – mówi Joanna Kruszewska.

Wybrane szkolenia są skierowane bezpośrednio do najwyższej kadry menedżerskiej firm. Członkowie zarządów i udziałowcy firm będą mogli zapoznać się z najważniejszymi aspektami z zakresów objętych cyklem szkoleń, by lepiej zrozumieć potrzebę wprowadzenia zmian w swoich organizacjach oraz obszary, od których te zmiany należy zacząć wdrażać.

Większość szkoleń będzie odbywać się w formie on-line, a każdy z uczestników otrzyma certyfikat, potwierdzający udział w cyklu szkoleń.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Grupy Motoryzacyjnej. 

Harmonogram szkoleń w ramach Akademii Liderów ZIELONA JAKOŚĆ:

Obszar “Zrównoważony Rozwój”:

 • 12.01.2024 Wymagania prawne wynikające z pakietu „FIT for 55”
 • 2.02.2024 Kompendium aktualnej wiedzy z obszaru ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, niezbędnej dla przedstawicieli zarządów i najwyższego kierownictwa firm
 • 2.02.2024 Taksonomia – case studies
 • 9.02.2024 CSR w dziale zakupów
 • 16.02.2024 Carbon Foot Print (CFP) – ślad węglowy organizacji
 • 15.03.2024 ESG w organizacji – obowiązki, strategia, raportowanie
 • 5.04.2024 Zielone raportowanie – Raportowanie zrównoważonego rozwoju zgodne ze standardem ESRS
 • 19.04.2024 CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) – mechanizm dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji gazów cieplarnianych
 • 10.05.2024 Raportowanie aspektów społecznych (S) w ESRS – obszar HR: pracownicy, społeczności, konsumenci, itp.

Obszar “Zarządzanie Jakością”:

 • 26.01.2024 Kompendium aktualnej wiedzy z obszaru ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, niezbędnej dla przedstawicieli zarządów i najwyższego kierownictwa firm
 • 23.02.2024 Wymagania PPAP
 • 1.03.2024 Wymagania APQP + relacje w zarządzaniu projektami
 • 8.03.2024 Wymagania / warsztat dla audytorów.
 • 22.03.2024 Wymagania IATF / ISO 9001– wybrane zagadnienia
 • 12.04.2024 Problem solving – Metoda 8D
 • 26.04.2024 Zarządzanie projektami

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!