RAPORTY – Pracownicy i pracodawcy w motoryzacji – pierwszy raport w Polsce !!!

, 26 września 2007, 0:00

Jak wygląda przeciętna firma działająca na polskim rynku motoryzacyjnym? Jak pracownicy postrzegają swoje miejsce w strukturze firmy, a jakie ono jest rzeczywiście? Jak pracodawcy zarządzają ludźmi i firmą? Kto jest osobą podejmującą najważniejsze decyzje, bo przecież nie zawsze właściciel musi decydować o wszystkim. Jaki jest przeciętny wiek właścicieli sklepów i warsztatów, czy ukierunkować działania marketingowe na grupę młodych przedsiębiorców czy może jednak nie? Co jest najważniejszą przyczyną zmian personalnych w firmach motoryzacyjnych? To tylko nieliczne pytania, na które odpowiedź daje nasz najnowszy raport. W badaniach typu CAWI udział wzięli zarówno pracodawcy jak i pracownicy warsztatów, sklepów, hurtowni motoryzacyjnych i producentów części zamiennych.
W raporcie z badań, oprócz uzyskanych wyników, znajdziecie Państwo kompendium wiedzy dotyczące takich kwestii jak style zarządzania, oceny pracownicze, integracja pracowników, modele wynagradzania i motywowania pracowników, które według nas nie są tylko modnymi hasłami, ale podstawą nowoczesnego i sprawnego zarządzania w sytuacji coraz większej konkurencji na rynku. Twórcami sukcesów największych firm są ludzie je tworzący- począwszy od kadry menedżerskiej, a skończywszy na szeregowych pracownikach. Nasz raport pozwala spojrzeć na firmę właśnie z perspektywy ludzi. To pierwsze tego typu badanie w Polsce- zapraszamy do refleksji nad tym, co mogło przyczynić się do sukcesu, jaki Państwo odnieśliście albo co jeszcze można zrobić, aby ten sukces stał się Państwa udziałem.

Poniżej szczegółowy spis treści raportu.

1 Wstęp
1.1 Cel badań
1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa w teorii
2 Struktura próby
2.1 Podział ze względu na: wiek, płeć, zajmowane stanowisko, rodzaj prowadzonej działalności, wielkość firmy
3 Struktura organizacyjna
3.1 Schemat organizacyjny w firmach rynku motoryzacyjnego
3.1.1 Struktura firmy a ilość zatrudnionych osób
3.1.2 Struktura firmy a rodzaj prowadzonej działalności
3.2 Modele zarządzania – teoria i praktyka
3.2.1 Wiek właściciela a styl zarządzania
3.2.2 Sposób zarządzania a profil prowadzonej działalności
3.2.3 Sposób zarządzania a poglądy na temat skuteczności zarządzania
4 Systemy motywacyjne
4.1 Współczesne teorie motywacji
4.2 Opinie pracowników branży motoryzacyjnej na temat motywacji
5 Lojalność pracownicza
5.1 Rotacja pracowników w firmach motoryzacyjnych
5.1.1 Częstotliwość zmian i ich przyczyny
5.1.2 Rotacja a pogląd na lojalność pracownika jako wartość dla firmy
5.2 Czynniki budujące lojalność pracowniczą
5.2.1 Poglądy na rolę pieniądza w zyskiwaniu lojalnych pracowników a poziom wynagrodzenia
6 Integracja zespołów pracowniczych
6.1 Wpływ integracji na efektywność pracy
6.2 Relacje pomiędzy pracodawcami a pracownikami
6.2.1 Rotacja a pogląd na temat dobrych relacji pracodawca- pracownik
6.3 Sposoby integracji pracowników w motoryzacji
6.3.1 Spotkania integracyjne a wielkość firmy
6.3.2 Spotkania integracyjne a rotacja (częstotliwość zmian)
6.3.3 Organizacja spotkań integracyjnych a poglądy na temat znaczenia zintegrowanego zespołu pracowników
6.3.4 Turystyka pracownicza
7 Systemy ocen i wynagrodzeń
7.1 Systemy ocen
7.2 Oceny pracownicze w firmach motoryzacyjnych
7.2.1 Prowadzenie ocen pracowniczych a wielkość firmy
7.3 Wynagrodzenia w firmach motoryzacyjnych w Polsce
7.3.1 Zajmowane stanowisko o ocena poziomu wynagrodzenia
7.3.2 Sposób wynagradzania a rodzaj prowadzonej działalności
7.3.3 Poziom wynagradzania a rotacja pracowników
8 Zakończenie
8.1 Wnioski z badań

Więcej informacji na temat zawartości raportu udzielą Państwu:

Alfred Franke
alfred@motofocus.pl
Tel. +48 22 773 87 75