RAPORT – Rynek klocków i tarcz hamulcowych w Polsce

, 12 września 2007, 0:00

Wymiana klocków hamulcowych jest jedną z najczęściej wykonywanych czynności w samochodzie. Jakość i parametry klocków i tarcz hamulcowych w dużej mierze decydują o tak ważnych, z punktu widzenia kierowcy, kwestiach jak bezpieczeństwo oraz komfort jazdy.
Raport został przygotowany z myślą o potrzebach producentów i dystrybutorów klocków oraz tarcz hamulcowych.
Niniejszy raport został stworzony na podstawie danych uzyskanych z badań typu CAWI. Celem badania było zdiagnozowanie, które marki klocków hamulcowych i tarcz są uważane za najważniejsze na polskim rynku oraz jakimi kryteriami kierują się respondenci przy ich wyborze.
Raport ma postać prezentacji Power Point, składa się z 41 slajdów. Zawiera 37 tabel i wykresów wraz z opisami. W opracowaniu została zawarta pewna ilość „krzyżówek”, czyli opinii różnych badanych grup respondentów kierujących się różnymi kryteriami oraz preferujących konkurencyjne produkty.
Istnieje możliwość zamówienia raportu w wersji angielskiej.

Szczegółowy spis treści raportu przedstawiamy poniżej.

Więcej informacji dotyczących zawartości raportu udzieli Państwu:

Alfred Franke
alfred@motofocus.pl
Tel. +48 22 773 87 75

SPIS TREŚCI:
1 Wstęp
1.1 Koncepcja badania
1.2 Zastrzeżenia
1.3 Zastosowane określenia
2 Informacje ogólne o firmach
2.1 Klasyfikacja według rodzaju firmy
2.2 Liczba stanowisk naprawczych w warsztacie
2.3 Wielkość zatrudnienia
2.4 Komputeryzacja warsztatów i sklepów
2.5 Wykorzystanie Internetu
2.6 Średni koszt roboczogodziny – warsztat AM
2.7 Ilość klientów w sklepie i warsztacie AM
2.8 Obroty ze sprzedaży usług- warsztat AM
2.9 Obroty ze sprzedaży części- warsztat AM
3 Dystrybucja
3.1 Główny dostawca
3.2 Ocena głównego dostawcy
3.3 Drugi i trzeci dostawca
3.4 Ocena drugiego i trzeciego dostawcy
3.5 Czas oczekiwania na dostawę- główny dostawca
3.6 Czas oczekiwania na dostawę- drugi i trzeci dostawca
3.7 Forma składania zamówień
4 Klocki i tarcze hamulcowe
4.1 Trwałość klocków hamulcowych
4.2 Częstotliwość wymiany elementów montażowych
4.3 Częstotliwość wymiany elementów montażowych- według warsztatów AM i warsztatów OES
4.4 Reklamacje
4.5 Reklamacje- według warsztatów AM i warsztatów OES
4.6 Częstotliwość reklamacji
4.7 Najważniejsza marka klocków hamulcowych- według warsztatów AM i warsztatów OES
4.8 Najważniejsza marka tarcz hamulcowych- według warsztatów AM i warsztatów OES
4.9 Wizerunek producentów klocków hamulcowych
4.10 Wizerunek producentów tarcz hamulcowych
4.11 Kryteria wyboru klocków i tarcz hamulcowych- pierwsze wskazanie oraz trzy wskazania łącznie
4.12 Kryteria wyboru klocków i tarcz hamulcowych – warsztat AM oraz sklep
4.13 Udział % w całkowitej sprzedaży/ montażu polecanych marek klocków i tarcz hamulcowych
4.14 Udział napraw układu hamulcowego w stosunku do wszystkich dokonywanych usług
4.15 Opłacalność napraw elementów układu hamulcowego
5. Naprawy samochodów różnego pochodzenia
6. Zachowania warsztatów
7. Zachowania klienta
7.1 Wizyty w celu naprawy lub zapobiegania awarii
7.2 Postawa klienta
8 Kontakt