RAPORT – Rynek olejów w Polsce

, 23 maja 2007, 0:00

Wymiana oleju jest jedną z najczęściej wykonywanych czynności w samochodzie. Dlatego oferujemy Państwu nasz najnowszy raport poświęcony olejom silnikowym. Z raportu dowiecie się, jakie marki oleju są uznane za najlepsze przez właścicieli warsztatów, a jakie są najczęściej polecane. Dowiecie się Państwo również, jakimi kryteriami kierują się dystrybutorzy olejów przy ich wyborze oraz jaki jest najczęstszy czas oczekiwania na dostawę zamówionych olejów.

Niniejszy raport został stworzony na podstawie danych uzyskanych z badań typu CAWI. Celem badania było zdiagnozowanie, które marki olejów są uważane za najlepsze, które z nich są najczęściej polecane oraz jakimi kryteriami kierują się respondenci przy wyborze marki oleju. Raport ma postać prezentacji Power Point, składa się z 41 slajdów. Zawiera 36 tabel i wykresów wraz z opisami. W opracowaniu została zawarta pewna ilość „krzyżówek”, czyli opinii różnych badanych grup respondentów kierujących się różnymi kryteriami oraz preferujących konkurencyjne produkty.
Istnieje możliwość zamówienia raportu w wersji angielskiej.

Koszt pojedynczej licencji na raport „Rynek olejów w Polsce” wynosi 2.200 zł netto.

Szczegółowy spis treści raportu przedstawiamy poniżej.

Więcej informacji dotyczących zawartości raportu udzieli Państwu:

Alfred Franke
Alfred@motofocus.pl
Tel. +48 22 773 87 75

SPIS TREŚCI:

1. Koncepcja badania

2. Zastrzeżenie

3. Struktura respondentów

4. Najlepsza marka oleju
4.1. Jedno wskazanie
4.2. Trzy wskazania

5. Marka oleju najczęściej polecana
5.1. Jedno wskazanie
5.2. Trzy wskazania

6. Kryterium wyboru marki oleju
6.1 Jedno wskazanie
6.2 Trzy wskazania

7. Sprzedaż olejów najbardziej polecanych przez respondentów

8. Liczba klientów w warsztatach w celu zakupu lub wymiany oleju miesięcznie

9. Czas oczekiwania na dostawę zamówionych olejów

10. Zakup oleju i związane z tym umowy i opłaty

11. Ocena najważniejszej marki oleju

12. Ocena drugiej najważniejszej marki oleju

13. Roczna sprzedaż nowych olejów

14. Sprzedaż oleju mineralnego

15. Sprzedaż oleju syntetycznego

16. Sprzedaż oleju półsyntetycznego

17. Lepkość oleju sprzedawanego przez respondentów

18. Kryteria wyboru marki oleju ze względu na rodzaj firmy

19. Udział sprzedaży oleju polecanego w całkowitej sprzedaży respondenta ze względu na rodzaj firmy

20. Czas oczekiwania na dostawę oleju ze względu na rodzaj firmy

21. Kontakt