RAPORT – Dłużnicy w motoryzacji

, 11 kwietnia 2007, 0:00

Niniejszy raport został stworzony na podstawie danych uzyskanych z badań typu CAWI. Celem badania było zdiagnozowanie najczęściej spotykanych w branży motoryzacyjnej terminów płatności i opóźnień w płatnościach, a także najczęściej stosowanych metod zabezpieczania i odzyskiwania należności.
Raport ma postać prezentacji Power Point, składa się z 33 slajdów. Zawiera 13 tabel oraz 13 wykresów wraz z opisami. W opracowaniu została zawarta pewna ilość „krzyżówek”, czyli opinii różnych badanych grup respondentów wybierających różne sposoby regulowania i egzekwowania należności.
Koszt pojedynczej Licencji na raport „Dłużnicy w motoryzacji” wynosi 980 zł netto.
Istnieje możliwość zamówienia raportu w wersji angielskiej.

Poniżej publikujemy szczegółowy spis treści raportu:

Dłużnicy w motoryzacji

SPIS TREŚCI

1. Koncepcja badania

2. Zastrzeżenia

3, Struktura respondentów

4. Terminy płatności
4.1 Terminy płatności, a rodzaj przedsiębiorstwa

5. Opóźnienia w płatnościach
5.1 Opóźnienia w płatnościach, a rodzaj przedsiębiorstwa
5.2 Jakie opóźnienia w płatnościach są niepokojące (dla firm respondentów)
5.3 Jakie opóźnienia w płatnościach są niepokojące, a rodzaj przedsiębiorstwa

6. Procent należności płacony zgodnie z terminem
6.1 Procent należności płacony zgodnie z terminem, a rodzaj przedsiębiorstwa

7. Metody zabezpieczania należności
7.1 Metody zabezpieczania należności, a rodzaj przedsiębiorstwa

8. Metody odzyskiwania należności
8.1 Metody odzyskiwania należności, a rodzaj przedsiębiorstwa

9. Kontakt

Więcej informacji dotyczących zawartości raportu udzieli Państwu:

Alfred Franke
Alfred@motofocus.pl  

Tel:0-22 489 72 21 do 23