RAPORT – NIEMCY – Marketing sieci warsztatowych

, 21 marca 2007, 0:00

Dlaczego sieci odnoszą większe sukcesy?

Fakty, Trendy, Wyzwania

Cześć I
„MARKETING SIECI WARSZTATOWYCH” zajmuje się podstawowymi strukturami sieci. Zawiera przegląd aktualnej liczby partnerów, informacji o tym kto kieruje sieciami i czy są one w formie franszyzy czy umowy sieciowej. W części tej znajduje się też scenariusz kierunków rozwoju sieci full-service. W „Wyzwaniach” znajdują się rekomendacje mające ułatwić przyszłą działalność. Część odnosząca się do badań przeprowadzonych wśród partnerów sieci pokazuje interesujące kierunki rozwoju przeciwne wynikom porównywalnego badania z 1999 roku. Na koniec podano również szczegółową bazę danych z najważniejszymi danymi kontaktowymi 64 sieci.

Profile, wzorce wykonania, koszty

Część II „Porównanie sieci warsztatowych” składa się z banku danych 35 sieci. Dla każdej sieci dany jest szczegółowy opis zakresu usług jakie zawiera sieć, kosztów i minimalnych standardów koniecznych do osiągnięcia.
Struktura banku danych jest taka sama dla wszystkich sieci, co stwarza możliwość dokonania interesujących porównań ze względu na różne kryteria.

Tytuł

Szczegóły

Grupa docelowa

Ilość stron raportu

Cena bez podatku w (€)

Marketing sieci warsztatowych

Część 1
Przegląd 64 systemów, fakty, trendy, scenariusz, badanie warsztatów, wskazówki i zadania

1

120

950 + 8 za doręczenie

Część 2
Baza 37 systemów

1

ok. 150

950 + 8 za doręczenie

Część 3
Wydruki zarysu 1 systemu zawierającego przegląd wszystkich systemów

3

ok. 20

50 + 8 za doręczenie

Więcej informacji na powyższy temat udzielą Państwu:
Alfred Franke, e-mail: alfred@motofocus.pl
Tel. +48 22 773 87 75

Spis treści:
Cześć I: Sieci warsztatowe -test wydajności

1. Wprowadzenie, zdefiniowanie docelowych odbiorców
2. Rozwój aftermarket
2.1 Czynniki wpływające na rozwój aftermarketu motoryzacyjnego
2.2 Rozwój warsztatów samochodowych
3. Marketing sieci warsztatów samochodowych na niemieckim aftermarket
3.1 Sieci związane z mechaniką/elektryką/elektroniką
3.1.1 Sieci full-service (główne sieci, podsieci)
3.1.2 Szczegółowe sieci zorientowane na produkt
3.2 Systemy lakiernictwa i karoserii
3.3 Efektywne systemy naprawy
3.4 Opony i systemy szybkiego reagowania
3.5 Szyby samochodowe
3.6 Sieci specjalistycznych sklepów detalicznych
3.7 Status i przyszłe rekomendacje jak działać w przyszłości
3.7.1 Proces koncentracji
3.7.2 Kierowcy w centrum zainteresowania sieci warsztatów
4. Wyzwania dla franszyzy, dystrybucji, fabryk i partnerów warsztatów samochodowych
5. Wyniki badań dotyczących sieci full-service łącznie z porównaniem z wynikami z roku 1999
5.1 Ocena sieci i ich warsztatowych partnerów
5.2 Stopień realizacji wzorców
5.3 Ocena lojalności partnerów wobec ich sieci
5.4 Upodobania i uprzedzenia z punktu widzenia partnerów warsztatów samochodowych
5.5 Możliwości rozwoju
5.6 Umowa serwisowa a umowa sieciowa
5.7 Dane demograficzne o partnerach warsztatów samochodowych
6. Wyniki
7. Baza danych kontaktów do 64 sieci

Badania warsztatów (patrz punkt 5) zostały przeprowadzone jako telefoniczny wywiad w grupie 268 partnerów warsztatów sieci full-service jesienią 2004 roku. Wycena badań opiera się na liczbie partnerów sieci. Przebadani zostali właściciele i decydenci. Celem badania było ustalenie kierunków rozwoju w porównaniu z poprzednimi badaniami z roku 1999. Analiza wyników została przeprowadzona uwzględniając region i liczbę pracowników poszczególnych partnerów sieci. Badania maja około 120 stron.

Część II: Porównanie sieci warsztatowych – Profil 37 sieci

Baza danych profili obejmuje następujące sieci:
Sieci full-service
1a, AC auto Check, ad AUTO DIENST, ad truckdrive, Autofit, AutoCrew, Auto Einmaleins, Automeister, ASP, Bosh Partner System, Coparts Plus, dieautowerkstatt, Meisterhaft, Motoo, primo, stop + go, and the sub systems AUTOMOBIL Meisterwerkstatt, meinewerkstatt.de, Top Meisterwerkstatt

Sieci zorientowane na określony product
Partner, Hella Service Partner, Luk Meisterservice, Original Sachs Service, Pierburg Service

Sieci związane z blacharką i karoserią
Acoat Selected, Identica, Rep@net

Sieci oponiarskie
autoPartner, Auto plus, Temat Verbundpartner, Coparts Plus Handelspartner

Na każdą sieć poświęcono około 4-6 stron. Profile opierają się na informacjach dostarczonych przez sieci i uaktualnionych latem 2005 roku.